Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De economie in Brainport is hoogtechnologisch van aard met een internationaal karakter. Exportcijfers geven inzicht in de internationale oriëntatie van bedrijven in Nederland en de internationale waarde van bepaalde sectoren en producten waar vraag naar is vanuit de rest van de wereld. Exportgerichte bedrijven hebben een internationaal karakter en zijn doorgaans innovatiever dan bedrijven die niet exporteren. Iets minder dan de helft van de totale Nederlandse export van goederen bestaat uit export door topsectoren.  

Export van goederen

Export stijgt ongekend hard in 2021  

In totaal is er in 2021 voor €304 miljard aan goederen vanuit de topsectoren in Nederland geëxporteerd naar het buitenland. De vijf meest exporterend regio’s in Nederland zijn Rotterdam (€49,2 miljard), Zuidoost-Brabant (€36,2 miljard), Amsterdam (€26,5 miljard), Noordoost-Brabant (€12,4 miljard) en de regio Delft en Westland (€12,2 miljard). In de Brainportregio is er in 2021 voor €36,2 miljard aan goederen geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een stijging van €6,4 miljard (+21,4%) ten opzichte van de export in 2020. Sinds 2015 is de export van goederen die voortkomen uit de topsectoren met 76,5% toegenomen in Zuidoost-Brabant. Voor de regio’s Rotterdam en Amsterdam stijgt de export ten opzichte van 2015 minder hard met +33,9% en +15,3%.

Hightech belangrijkste sector in export Brabant 

In 2021 is er vanuit de Nederlandse topsectoren voor €304 miljard aan goederen geëxporteerd naar het buitenland waarvan 22,9% vanuit Noord-Brabant (€70 miljard). Op nationaal niveau worden de meeste goederen geëxporteerd vanuit de topsector Agrifood Breed. De export uit Noord-Brabant en de Brainportregio komt met name voort uit de topsector Hightech. Landelijk exporteert de topsector hightech in 2021 voor €70,5 miljard aan goederen naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant en Zuidoost-Brabant in het landelijke totaal is respectievelijk 47,5% (€33,5 miljard) en 40,0% (€28,2 miljard).

De topsector Agrifood smal omvat primaire productie (boerenbedrijven) en voedingsmiddelenindustrie. De topsector Agrifood breed omvat de topsector Agrifood smal met additioneel groot- en detailhandel, ontwikkeling en onderzoek rondom voedingswaren.

Hightech export Brainport goed voor €28,2 miljard 

In 2021 is de export van goederen vanuit de topsector Hightech gestegen met maar liefst 24,1% tot €28,2 miljard. De €28,2 miljard betreft 84,1% van wat er door de provincie vanuit de topsector Hightech wordt geëxporteerd. Sinds 2015 is de export van hightech goederen vanuit Brainport Eindhoven gestegen met 98,7%. Alle andere topsectoren behalve Energie, Lifescience en Tuinbouw hebben sinds 2015 een groei doorgemaakt.

Duitsland blijft belangrijkste afzetmarkt 

In 2021 is er voor €13,7 miljard aan goederen vanuit de provincie Noord-Brabant geëxporteerd naar Duitsland. Andere landen waar structureel grote hoeveelheden goederen heen gaan vanuit Noord-Brabant zijn België, Zuid-Korea en Taiwan. Landen die vooral de laatste jaren of het laatste jaar de import vanuit Noord-Brabant verhogen zijn Zuid-Korea, China en Taiwan. Sinds 2016 worden er minder goederen vanuit Noord-Brabant geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2015 is de export naar Taiwan en Zuid-Korea het meeste toegenomen met respectievelijk 324% (Taiwan) en 242% (Zuid-Korea). 

*Voor Zuid-Korea en Taiwan zijn geen absolute bedragen beschikbaar, dit zijn gemiddelde binnen de beschikbare bandbreedte.

Taiwan belangrijkste exportbestemming Brabantse hightech goederen 

In 2021 is er voor €6,5 miljard aan goederen binnen de topsector Hightech vanuit de provincie Noord-Brabant geëxporteerd naar Taiwan. Ook naar Zuid-Korea exporteerde de provincie in 2021 veel goederen vanuit de topsector Hightech, respectievelijk €5,5 miljard. Vooral naar eerder genoemde landen is de export van goederen vanuit de topsector Hightech de laatste jaren opgeschaald. De export van goederen naar de VS neemt licht af.

*Voor Zuid-Korea en Taiwan zijn geen absolute bedragen beschikbaar, dit zijn gemiddelde binnen de beschikbare bandbreedte.

Import van goederen

Duitsland blijft belangrijkste partner voor import naar Noord-Brabant  

In 2021 heeft de provincie Noord-Brabant voor €13,6 miljard aan goederen geïmporteerd vanuit. Andere landen die structureel grote hoeveelheden goederen exporteren naar Noord-Brabant zijn België en China met respectievelijk €8,1 miljard (België) en €6,0 miljard (China). Sinds 2016 importeert de provincie minder goederen vanuit de VS. In de periode van 2016-2021 is deze import gedaald met 14% van €5,6 miljard naar €4,8 miljard.

Meeste hightech goederen blijven uit Duitsland komen  

In 2021 is Duitsland de belangrijkste leverancier van hightech goederen voor Noord-Brabant. In 2021 is er voor €5,2 miljard aan hightech goederen gekocht uit Duitsland. Na Duitsland komen veel hightech goederen uit de VS en België. Vanuit de VS importeerde Noord-Brabant in 2021 voor €1,9 miljard, voor België was dit in 2021 €1,6 miljard. Nieuw in het lijstje is Japan, Noord-Brabant importeerde in 2021 voor €307 miljoen aan goederen.

Export van diensten

Export van diensten uit ZO-Brabant schommelt 

In totaal is er in 2020 voor €86,2 miljard aan diensten in Nederland geëxporteerd naar het buitenland. De voornaamste exporterend regio’s binnen Nederlands zijn de regio’s Amsterdam (€30,6 miljard), Rotterdam (€11,9 miljard), Zuidoost-Brabant (€4,8 miljard), Den Haag (€3,9 miljard) en de regio West-Brabant (€3,0 miljard). In de Brainport regio is er in 2019 voor €4,8 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een daling van €687 miljoen (-12%) ten opzichte van de export in 2019. 

Hightech export belangrijk voor Noord-Brabant en ZO-Brabant 

In 2020 is er vanuit de Nederlandse topsectoren voor €86,2 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant hierin is 13,2% (€11,4 miljard). Brainport Eindhoven is voornamelijk toegewijd aan de export van diensten binnen de topsectoren Hightech en Energie. In 2020 is er vanuit de Nederlandse topsector Hightech voor €15,7 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant hierin is 20,7% (€3,3 miljard), voor ZO-Brabant is het aandeel 12,0% (€1,9 miljard). In 2020 is er vanuit de Nederlandse topsector Energie voor €9,6 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant en ZO-Brabant hierin is 21,7% (€2,2 miljard) en 19,0% (€1,9 miljard).

 

Export van energie en hightech diensten hoog in ZO-Brabant  

In 2020 is er vanuit ZO-Brabant voor €1,8 miljard aan diensten vanuit de topsectoren Energie en €1,9 miljard vanuit Hightech geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een daling van 17% binnen de topsector Energie en een daling van 14% binnen de topsector Hightech ten opzichte van 2019. De topsector Logistiek is goed voor een export van €887 miljoen in 2020, een lichte krimp van 1% (€6 miljoen) ten opzichte van 2019. De export van diensten binnen de topsector Creatief daalde  met maar liefst 52% ten opzichte van 2019 met €45 miljoen.

Veel diensten vanuit topsector Hightech naar Duitsland  

Duitsland is de belangrijkste afnemer voor hightech diensten vanuit Noord-Brabant in 2020. In 2020 is er voor €666 miljoen aan hightech diensten geëxporteerd naar Duitsland. Andere landen waar veel diensten naartoe worden geëxporteerd zijn Tsjechië, België en het Verenigd Koninkrijk. Tsjechië importeerde in 2018 voor €298 miljoen aan diensten, voor het Verenigd Koninkrijk en België was dit in 2020 respectievelijk €260 miljoen (Verenigd Koninkrijk) en €261 miljoen (België).

*Voor Tsjechië is er gebruikt gemaakt van de meest recente gegevens, 2018. 

Import van diensten

Duitsland blijft belangrijkste partner voor de import van hightech diensten  

In 2020 is Duitsland de belangrijkste leverancier van hightech diensten voor Noord-Brabant. In 2020 is er voor €1,2 miljard aan hightech diensten geïmporteerd vanuit Duitsland. Andere landen waar veel hightech diensten vandaan komen zijn België, Frankrijk en Ierland. Vanuit België importeerde Noord-Brabant in 2020 voor €257 miljoen aan diensten, voor Frankrijk en Ierland was dit in 2020 respectievelijk €223 miljoen (Frankrijk) en €167 miljoen (Ierland). Duitsland maakt sinds 2015 de grootste groei door. De import vanuit Duitsland steeg ten opzichte van 2015 met €721 miljoen.