Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De economie in Brainport is hoogtechnologisch van aard met een internationaal karakter. Exportcijfers geven inzicht in de internationale oriëntatie van bedrijven in Nederland en de internationale waarde van bepaalde sectoren en producten waar vraag naar is vanuit de rest van de wereld. Exportgerichte bedrijven hebben een internationaal karakter en zijn doorgaans innovatiever dan bedrijven die niet exporteren. Iets minder dan de helft van de totale Nederlandse export van goederen bestaat uit export door topsectoren.  

Export van goederen

Export daalt licht in 2020  

In totaal is er in 2020 voor €242 miljard aan goederen vanuit de topsectoren in Nederland geëxporteerd naar het buitenland. De vijf meest exporterend regio’s in Nederland zijn Rotterdam (€33,4 miljard), Zuidoost-Brabant (€29,8 miljard), Amsterdam (€22,9 miljard), Delft en Westland (€10,8 miljard) en de regio Noordoost-Brabant (€10,5 miljard). In de Brainportregio is er in 2020 voor €29,8 miljard aan goederen geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een daling van €513 miljoen (-1,7%) ten opzichte van de export in 2019. Sinds 2015 is de export van goederen die voortkomen uit de topsectoren met 45,5% toegenomen in Zuidoost-Brabant. Voor de regio’s Rotterdam en Amsterdam krimpt de export ten opzichte van 2015 met -0,2% en -12,0% 

Hightech belangrijkste sector in export Brabant 

In 2020 is er vanuit de Nederlandse topsectoren voor €242 miljard aan goederen geëxporteerd naar het buitenland waarvan 23,3% vanuit Noord-Brabant (€56,4 miljard). Op nationaal niveau worden de meeste goederen geëxporteerd vanuit de topsector Agrifood Breed. De export uit de Noord-Brabant en de Brainportregio komt met name voort uit de topsector Hightech. Landelijk exporteert de topsector hightech in 2020 voor €60,5 miljard aan goederen naar het buitenland. Het aandeel van de Noord-Brabant en Zuidoost-Brabant in het landelijke totaal is respectievelijk 43,1% (€27,2 miljard) en 36,0% (€22,7 miljard). 

De topsector Agrifood smal omvat primaire productie (boerenbedrijven) en voedingsmiddelenindustrie. De topsector Agrifood breed omvat de topsector Agrifood smal met additioneel groot- en detailhandel, ontwikkeling en onderzoek rondom voedingswaren. 

Hightech export Brainport goed voor €22,7 miljard 

In 2020 is de export van goederen vanuit de topsector Hightech gedaald met 3,9% tot €22,7 miljard. De €22,7 miljard betreft 83,5% van wat er door de provincie vanuit de topsector Hightech wordt geëxporteerd. Sinds 2015 is de export van hightech goederen vanuit Brainport Eindhoven gestegen met 60,1%. Alle andere topsectoren behalve Energie, Lifescience en Tuinbouw hebben sinds 2015 ook een groei doorgemaakt.  

Duitsland blijft belangrijkste afzetmarkt 

In 2020 is er voor €12,1 miljard aan goederen vanuit de provincie Noord-Brabant geëxporteerd naar Duitsland. Andere landen waar structureel grote hoeveelheden goederen heen gaan vanuit Noord-Brabant zijn België en Frankrijk. Landen die vooral de laatste jaren of het laatste jaar de import vanuit Noord-Brabant verhogen zijn China en Taiwan. Sinds 2016 worden er minder goederen vanuit Noord-Brabant geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2015 is de export naar China en de VS het meeste toegenomen met respectievelijk 142,6% (China) en 125,8% (VS). 

VS blijft belangrijkste exportbestemming Brabantse hightech goederen 

In 2020 is er voor €6,6 miljard aan goederen binnen de topsector Hightech vanuit de provincie Noord-Brabant geëxporteerd naar de VS. Ook naar China en Duitsland exporteerde de provincie in 2020 veel goederen vanuit de topsector Hightech, respectievelijk €6,2 miljard (China) en €4,6 miljard (Duitsland). Vooral naar de landen China, Japan en Taiwan is de export van goederen vanuit de topsector Hightech de laatste jaren opgeschaald.  

*Van Taiwan en Zuid-Korea is geen complete data beschikbaar gesteld. 

Import van goederen

Duitsland blijft belangrijkste partner voor import naar Noord-Brabant  

In 2020 heeft de provincie Noord-Brabant voor €11,2 miljard aan goederen geïmporteerd vanuit. Andere landen die structureel grote hoeveelheden goederen exporteren naar Noord-Brabant zijn België en China met respectievelijk €6,8 miljard (België) en €5,0 miljard (China). Sinds 2016 importeert de provincie steeds minder goederen vanuit de VS. In de periode van 2016-2020 is de import gedaald met 27,8% van €5,6 miljard naar €4,1 miljard. 

Meeste hightech goederen blijven uit Duitsland komen  

In 2020 is Duitsland de belangrijkste leverancier van hightech goederen voor Noord-Brabant. In 2020 is er voor €8,5 miljard aan hightech goederen gekocht uit Duitsland. Na Duitsland komen veel hightech goederen uit de VS en België. Vanuit de VS importeerde Noord-Brabant in 2020 voor €4,2 miljard, voor België was dit in 2019 €2,4 miljard. Taiwan maakt sinds 2015 de grootste groei door. De import vanuit Taiwan steeg ten opzichte van 2015 met 187% tot €1,1 miljard in 2020. De import uit Frankrijk is sinds 2016 juist afgenomen. 

Export van diensten

Export van diensten in ZO-Brabant zit weer in de lift 

In totaal is er in 2019 voor €75,8 miljard aan diensten in Nederland geëxporteerd naar het buitenland. De voornaamste exporterend regio’s binnen Nederlands zijn de regio’s Amsterdam (€23,3 miljard), Rotterdam (€11,8 miljard), Zuidoost-Brabant (€5,5 miljard), Den Haag (€4,5 miljard) en de regio West-Brabant (€2,8 miljard). In de Brainport regio is er in 2019 voor €5,5 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een stijging van €687 miljoen (14,0%) ten opzichte van de export in 2018.  

Hightech export belangrijk voor Noord-Brabant en ZO-Brabant 

In 2019 is er vanuit de Nederlandse topsectoren voor €75,8 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant hierin is 14,9% (€11,3 miljard). Brainport Eindhoven is voornamelijk toegewijd aan de export van diensten binnen de topsectoren Hightech en Energie. In 2019 is er vanuit de Nederlandse topsector Hightech voor €17,3 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant hierin is 28,2% (€3,3 miljard), voor ZO-Brabant is het aandeel 18,8% (€2,1 miljard). In 2019 is er vanuit de Nederlandse topsector Energie voor €8,3 miljard aan diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het aandeel van Noord-Brabant en ZO-Brabant hierin is 21,7% (€2,5 miljard) en 18,8% (€2,2 miljard). 

 

Export van energie en hightech diensten hoog in ZO-Brabant  

In 2019 is er vanuit ZO-Brabant voor €2,2 miljard aan diensten vanuit de topsectoren Energie evenals Hightech geëxporteerd naar het buitenland. Dit is een stijging van 28,8 % binnen de topsector Energie en een stijging van 9,1% binnen de topsector Hightech ten opzichte van 2018. De topsector Logistiek is goed voor een export van €893 miljoen in 2019, een groei van 5,6% (€47 miljoen) ten opzichte van 2018. De export van diensten binnen de topsector Creatief bleef ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk en betrof in 2019 €86 miljoen. 

Veel diensten vanuit topsector Hightech naar Duitsland  

Duitsland is de belangrijkste afnemer voor hightech diensten vanuit Noord-Brabant in 2019. In 2019 is er voor €1,5 miljard aan hightech diensten geëxporteerd naar Duitsland. Andere landen waar veel diensten naartoe worden geëxporteerd zijn Tsjechië, België en het Verenigd Koninkrijk. Tsjechië importeerde in 2018 voor €595 miljoen aan diensten, voor het Verenigd Koninkrijk en België was dit in 2019 respectievelijk €488 miljoen (Verenigd Koninkrijk) en €435 miljoen (België). De import door Frankrijk daalde in 2019 flink. Ten opzichte van 2018 werden er 42,3% (€181 miljoen) minder diensten geïmporteerd. 

*Voor Tsjechië is er gebruikt gemaakt van gegevens uit 2018.  

Import van diensten

Duitsland blijft belangrijkste partner voor de import van hightech diensten  

In 2019 is Duitsland de belangrijkste leverancier van hightech diensten voor Noord-Brabant. In 2019 is er voor €2,1 miljard aan hightech diensten geïmporteerd vanuit Duitsland. Andere landen waar veel hightech diensten vandaan komen zijn België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit België importeerde Noord-Brabant in 2019 voor €434 miljoen aan diensten, voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was dit in 2019 respectievelijk €345 miljoen (Frankrijk) en €325 miljoen (Verenigd Koninkrijk). Duitsland maakt sinds 2015 de grootste groei door. De import vanuit Duitsland steeg ten opzichte van 2015 met 143% tot €2,1 miljard in 2019.