Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een regio die in staat is om talent aan te trekken uit andere regio's in de wereld en dus aantrekkelijk is om te wonen en/of werken geeft het internationale karakter van de regio weer. De mate van migratie is een maatstaf voor het internationale karakter van een regio. Het aantrekken en behouden van internationale studenten draagt bij aan de groei van de potentiële arbeidspopulatie. Ook zijn internationale studenten van belang voor het concurrentievermogen van de regio, omdat ze vaak goed kunnen functioneren in een dynamische en kennisintensieve omgeving. Voor Brainport Eindhoven zijn met name de technologische studenten een drijfeer voor technologische ontwikkelingen. 

Buitenlandse migratie 

Minder migratie en emigratie in Zuidoost-Brabant 

In 2020 vertrokken 7.039 personen uit de regio naar het buitenland en kwamen er 13.941 personen uit het buitenland naar Zuidoost-Brabant. De netto instroom van personen komt hiermee op 6.902 personen. Ten opzichte van 2019 vestigen zich minder personen in de regio maar vertrekken er ook minder personen uit de regio. De gemeenten met de grootste invloed op het regionale migratiesaldo van 2020 zijn de gemeente Eindhoven, door een forse daling van immigranten (-1.706 immigranten, -24,6%), en de gemeente Cranendonck met een forse stijging van immigranten (+935 immigranten, +43,7%). 

Na de forse stijging van het migratiesaldo als percentage van de bevolking kent Zuidoost-Brabant weer een sterke daling 

In 2020 bedraagt de netto instroom 6.902 personen in Zuidoost-Brabant. Ten opzichte van 2019 is dit regionaal een daling van -13,4%. Landelijk zijn er 68.359 personen bijgekomen, een daling van -36,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Kijkend naar de netto migratie als percentage van de bevolking valt op dat dit percentage regionaal veel hoger ligt dan nationaal. Ten opzichte van 2019 stijgt de verhouding regionaal/nationaal met 37%. Al sinds 2010 ligt het buitenlands migratiesaldo als percentage van de totale bevolking regionaal boven het nationale percentage. 

Buitenlandse nationaliteiten 

Zuidoost-Brabant blijft aantrekkelijk voor personen met buitenlandse nationaliteit​ 

In 2020 telt Zuidoost-Brabant 65.096 personen met een buitenlandse nationaliteit. Met een stijging van 10,5% ten opzichte van 2019 is dit de sterkste stijging in tien jaar. In Nederland ligt dit percentage lager en stijgt het met 7,3%, tot 1.192.309 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het afgelopen decennium is het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit regionaal sterker toegenomen (+102,8%) dan nationaal (+62,2%). Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking ligt regionaal op 8,3% en nationaal op 6,9%.​ 

Aantal Noord- en Zuid-Amerikanen groeit in Zuidoost-Brabant het hardst 

In 2020 geldt dat er een toename is van personen met een buitenlandse nationaliteit van alle continenten. Daar waar de voorgaande jaren de toename van personen met een Aziatische nationaliteit het grootst was, is dat sinds 2019 het grootst voor personen met een Noord- en Zuid-Amerikaanse nationaliteit (+533 personen, +23,5% t.o.v. 2019). Het aantal personen met een Aziatische nationaliteit stijgt met 14,9% ten opzichte van 2019. De grootste stijging van de afgelopen 10 jaar betreft het aantal personen met een Aziatische nationaliteit (341,9%; +11.363 personen). 

Europese nationaliteit meest voorkomende buitenlandse nationaliteit in Zuidoost-Brabant 

Met een aandeel van 61,1% (39.748 personen) zijn Europeanen (exclusief Nederlanders) de grootste groep personen met een buitenlandse nationaliteit gevolgd door personen met een Aziatische achtergrond (16.061 personen). Van de groep Europeanen is het grootste aandeel, 28,4% (11.288 personen), van Poolse komaf. Van de groep van Aziatische komaf is het grootste aandeel, 24,1% (3864 personen) van Turkse komaf. In de afgelopen 10 jaar is de groep personen met een Aziatische achtergrond het hardst gegroeid (+241,9%). De groep personen met een Afrikaanse achtergrond groeide het minst hard (+39,1%). 

Internationale studenten 

Aantal internationale studenten stijgt in 2020 in Noord-Brabant harder dan nationaal​ 

In 2020 telt de provincie Noord-Brabant 13.141 internationale studenten, waar dit in 2019 nog 11.779 internationale studenten waren (+11,6%). De stijging van 11,6% is de grootste stijging sinds 2010. Nationaal stijgt het aantal internationale studenten in 2020 met 9.472 (+10,1%). Het afgelopen decennium is het aantal internationale studenten zowel regionaal als nationaal verdubbeld, met een stijging van respectievelijk 203,1% en 214,0%.​ 

Aantal internationale bachelor en master studenten stijgt fors 

In 2020 telt de provincie Noord-Brabant 13.141 internationale studenten, waarvan 10.371 studenten een bachelor volgen en 2.770 studenten een master. Dit is een groei van 14,1% in bachelor studenten en 8,6% in master studenten ten opzichte van 2019. Het afgelopen decennium is het aantal internationale bachelor studenten gegroeid met 98,6% en het aantal internationale master studenten met 123,3% gegroeid. Waar de verhouding internationale master studenten tot internationale bachelor studenten in 2010 1 op 4,2 was, is deze verhouding in 2020 1 op 3,7. Daarnaast telt de provincie in 2019 2.076 “homecoming students”, dit zijn Nederlandse studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding. 

Internationale technologie studenten 

Groei internationale technologie studenten hoger provinciaal dan nationaal 

In 2020 zijn er 4.135 internationale technologie studenten in de provincie Noord-Brabant. Ten opzichte van 2019 is het aantal internationale technologie studenten in de provincie gegroeid met 12,8%, terwijl dit nationaal 7,8% is. Voor het eerst sinds 2015 ligt de regionale groei boven de nationale groei. Over de afgelopen tien jaar is het aantal internationale technologie studenten zowel in Noord-Brabant (+198,6%) als nationaal (+196,9%) bijna verdrievoudigd. 25,3% van alle internationale technologie studenten in Nederland studeert in de provincie Noord-Brabant. 

 

Grootste aantal internationale studenten uit Duitsland; grootste aantal internationale technologie studenten komt uit Bulgarije 

In lijn met voorgaande jaren komen verreweg de meeste internationale studenten uit Duitsland. In 2020 telt de provincie Noord-Brabant 3.399 Duitse studenten, waarvan 456 (13,4%) technologie studeren. De grootste groep internationale technologiestudenten komt in 2020, net als vorig jaar, uit Bulgarije. 629 Bulgaarse studenten studeren technologie in Brabant, wat neerkomt op 46,5% van het totaal aantal Bulgaarse studenten. In de top 10 herkomstlanden kent India het hoogste aandeel technologie studenten met 71,0% (289 studenten). Ook voor China (51,2%) en Roemenië (49,9%) ligt dit aandeel vrij hoog. Buiten de top 10 kennen Rwanda (100,0%; 5 studenten), Nepal (85,7%;  6 studenten), Oman (76,3%; 61 studenten), en Egypte (72,4%; 42 studenten) het hoogste aandeel technologie studenten in Noord-Brabant.