Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een regio die in staat is om talent aan te trekken uit andere regio's in de wereld en dus aantrekkelijk is om te wonen en/of werken geeft het internationale karakter van de regio weer. De mate van migratie is een maatstaf voor het internationale karakter van een regio. Het aantrekken en behouden van internationale studenten draagt bij aan de groei van de potentiële arbeidspopulatie. Ook zijn internationale studenten van belang voor het concurrentievermogen van de regio, omdat ze vaak goed kunnen functioneren in een dynamische en kennisintensieve omgeving. Voor Brainport Eindhoven zijn met name de technologische studenten een drijfeer voor technologische ontwikkelingen.

Buitenlandse migratie 

Meer migratie en emigratie in Zuidoost-Brabant

In 2021 vertrokken 7.075 personen uit de regio naar het buitenland en kwamen er 16.876 personen uit het buitenland naar Zuidoost-Brabant. De netto instroom van personen komt hiermee op 9.801 personen. Ten opzichte van 2020 vestigen zich meer personen in de regio maar vertrekken er ook meer personen uit de regio. De gemeenten met de grootste invloed op het regionale migratiesaldo van 2020 zijn de gemeente Eindhoven, door een forse stijging van immigranten (8.637 immigranten, +24,7%), en de gemeente Cranendonck met een forse stijging van immigranten (+4.260 immigranten, +38,6%).

Forse stijging van het migratiesaldo  

In 2021 bedraagt de netto instroom 9.801 personen in Zuidoost-Brabant. Ten opzichte van 2020 is dit regionaal een stijging van 42,0%. Deze forse stijging komt mede door de daling in 2020 ten opzichte van 2019 van 13,4%. Landelijk zijn er 108.275 personen bijgekomen, een stijging van 58,4% ten opzichte van het jaar ervoor. Kijkend naar de netto migratie als percentage van de bevolking valt op dat dit percentage regionaal veel hoger ligt dan nationaal. In ZO-Brabant is de netto migratie als percentage van de bevolking meer dan tweemaal zo hoog, 1,3% ten opzichte van 0,6%. Al sinds 2010 ligt het regionale percentage boven het nationale percentage.

Buitenlandse nationaliteiten 

Brainport blijft aantrekkelijk voor personen met buitenlandse nationaliteit​

In 2021 telt Zuidoost-Brabant 67.262 personen met een buitenlandse nationaliteit. Met een stijging van 3,3% ten opzichte van 2020 is dit de lichtste stijging in tien jaar. In Nederland ligt het percentage lager en stijgt het met slechts 0,9%, tot 1.202.965 personen met een buitenlandse nationaliteit. Sinds 2012 is het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit regionaal sterker toegenomen (+85,6%) dan nationaal (+53,0%). Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking ligt regionaal op 8,6% en nationaal op 6,8%.​

Aantal European en Amerikanen groeit in Zuidoost-Brabant

In 2021 geldt dat er een toename is van personen met een buitenlandse nationaliteit vanuit Europa en Amerika. Het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit afkomstig uit de continenten Azië, Afrika en Oceanië neemt af. De grootste procentuele stijging sinds 2012 betreft het aantal personen met een Aziatische nationaliteit (+10.254 personen naar 16.021 in 2021).

Europeanen vormen grootste groep internationals in Brainport

Met een aandeel van 63,1% (42.456 personen) zijn Europeanen (exclusief Nederlanders) de grootste groep personen met een buitenlandse nationaliteit gevolgd door personen met een Aziatische achtergrond (16.021 personen). Van de groep Europeanen is het grootste aandeel, 28,4% (12.054 personen), van Poolse komaf. Van de groep van Aziatische komaf is het grootste aandeel, 24,1% (4800 personen) van Indiase komaf. Sinds 2012 is de groep personen met een Aziatische achtergrond het hardst gegroeid (+178%). De groep personen met een Afrikaanse achtergrond groeide het minst hard (+48%).

Internationale studenten 

Aantal internationale studenten stijgt in 2021 in Noord-Brabant harder dan nationaal​

In 2021 telt de provincie Noord-Brabant 14.768 internationale studenten, waar dit in 2020 nog 13.032 internationale studenten waren (+13,9%). De stijging van 13,9% is de grootste stijging sinds 2010. Nationaal stijgt het aantal internationale studenten in 2021 met 12.507 (+12,2%). Het afgelopen decennium is het aantal internationale studenten zowel regionaal als nationaal verdubbeld, met een stijging van respectievelijk 237,5% (nationaal) en 228,3% (regionaal).​

Aantal internationale bachelor en master studenten stijgt fors

In 2021 telt de provincie Noord-Brabant 14.768 internationale studenten, hiervan volgen 11.688 studenten een bachelor- en 3.080 studenten een masteropleiding. Dit is een groei van 13,9% in bachelor studenten en 11,6% in master studenten ten opzichte van 2020. Sinds 2010 is het aantal internationale bachelor studenten gegroeid met 123,8% en het aantal internationale master studenten met 148,0% gegroeid. Waar de verhouding internationale master studenten tot internationale bachelor studenten in 2010 1 op 4,2 was, is deze verhouding in 2021 1 op 3,8. Daarnaast telt de provincie in 2020 2.113 “homecoming students”, dit zijn Nederlandse studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding.

Internationale technologie studenten 

Groei internationale technologie studenten hoger dan nationaal

In 2021 zijn er 4.689 internationale technologie studenten in de provincie Noord-Brabant. Ten opzichte van 2020 is het aantal internationale technologie studenten in de provincie gegroeid met 13,4%, terwijl dit nationaal 14,2% is. De regionale groei licht in 2021 weer onder de nationale groei. Sinds 2010 is het aantal internationale technologie studenten zowel in Noord-Brabant (+238,6%) als nationaal (+230,9%) verdrievoudigd. 25,7% van alle internationale technologie studenten in Nederland studeert in de provincie Noord-Brabant.

 

Grootste aantal internationale studenten uit Duitsland; grootste aantal internationale technologie studenten komt uit Bulgarije 

In lijn met voorgaande jaren komen verreweg de meeste internationale studenten uit Duitsland. In 2021 telt de provincie Noord-Brabant 3.399 Duitse studenten, waarvan 456 (13,4%) technologie studeren. De grootste groep internationale technologiestudenten komt in 2020, net als vorig jaar, uit Bulgarije. 629 Bulgaarse studenten studeren technologie in Brabant, wat neerkomt op 46,5% van het totaal aantal Bulgaarse studenten. In de top 10 herkomstlanden kent India het hoogste aandeel technologie studenten met 71,0% (289 studenten). Ook voor China (51,2%) en Roemenië (49,9%) ligt dit aandeel vrij hoog. Buiten de top 10 kennen Rwanda (100,0%; 5 studenten), Nepal (85,7%; 6 studenten), Oman (76,3%; 61 studenten), en Egypte (72,4%; 42 studenten) het hoogste aandeel technologie studenten in Noord-Brabant.