Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een regio die in staat is om talent aan te trekken uit andere regio's in de wereld en dus aantrekkelijk is om te wonen en/of werken geeft het internationale karakter van de regio weer. De mate van migratie is een maatstaf voor het internationale karakter van een regio. Het aantrekken en behouden van internationale studenten draagt bij aan de groei van de potentiële arbeidspopulatie. Ook zijn internationale studenten van belang voor het concurrentievermogen van de regio, omdat ze vaak goed kunnen functioneren in een dynamische en kennisintensieve omgeving. Voor Brainport Eindhoven zijn met name de technologische studenten een drijfeer voor technologische ontwikkelingen.

Buitenlandse migratie 

Meer migratie en emigratie in Zuidoost-Brabant

In 2022 vertrokken 8.410 personen uit de regio naar het buitenland en kwamen er 26.309 personen uit het buitenland naar Zuidoost-Brabant. De netto instroom van personen komt hiermee op 17.899 personen. Ten opzichte van 2021 vestigen zich meer personen in de regio maar vertrekken er ook meer personen uit de regio. De gemeenten met de grootste invloed op het regionale migratiesaldo van 2022 zijn de gemeente Eindhoven, door een forse stijging van immigranten (12.470 immigranten, +55,6%), en de gemeente Cranendonck met een forse stijging van immigranten (+6.588 immigranten, +45,4%).

Forse stijging van het migratiesaldo  

In 2022 bedraagt de netto instroom 17.899 personen in Zuidoost-Brabant. Ten opzichte van 2021 is dit regionaal een stijging van 81,6%. Deze forse stijging komt mede door de daling in 2020 ten opzichte van 2019 van 13,4%. Landelijk zijn er 223.798 personen bijgekomen, een stijging van 108,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Kijkend naar de netto migratie als percentage van de bevolking valt op dat dit percentage regionaal veel hoger ligt dan nationaal. In ZO-Brabant is de netto migratie als percentage van de bevolking meer dan tweemaal zo hoog, 2,3% ten opzichte van 1,3%. Al sinds 2010 ligt het regionale percentage boven het nationale percentage.

Buitenlandse nationaliteiten 

Brainport blijft aantrekkelijk voor personen met buitenlandse nationaliteit​

In 2022 telt Zuidoost-Brabant 71.918 personen met een buitenlandse nationaliteit. Dit betekent een stijging van 6,9% ten opzichte van 2021. In Nederland ligt het percentage lager en stijgt het met slechts 0,04%, tot 1.256.246 personen met een buitenlandse nationaliteit. Sinds 2012 is het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit regionaal sterker toegenomen (+98,4%) dan nationaal (+59,8%). Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking ligt regionaal op 9,1% en nationaal op 7,1%.

Aantal European en Amerikanen groeit in Zuidoost-Brabant

In 2022 geldt dat er een toename is van personen met een buitenlandse nationaliteit vanuit Europa en Amerika. Het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit afkomstig uit de continenten Azië, Afrika en Oceanië neemt af. De grootste procentuele stijging sinds 2012 betreft het aantal personen met een Aziatische nationaliteit (+11.093 personen naar 16.860 in 2022). 

Europeanen vormen grootste groep internationals in Brainport

Met een aandeel van 64,2% (46.156 personen) zijn Europeanen (exclusief Nederlanders) de grootste groep personen met een buitenlandse nationaliteit gevolgd door personen met een Aziatische achtergrond (16.860 personen). Van de groep Europeanen is het grootste aandeel, 29,5% (13.619 personen), van Poolse komaf. Van de groep van Aziatische komaf is het grootste aandeel, 36,2% (6.110 personen) van Indiase komaf. Sinds 2012 is de groep personen met een Aziatische achtergrond het hardst gegroeid (+192%). De groep personen met een  achtergrond uit Oceanië groeide het minst hard (+46%).

Internationale studenten 

Aantal internationale studenten stijgt in 2022 in Noord-Brabant harder dan nationaal​

In 2022 telt de provincie Noord-Brabant 16.242 internationale studenten, waar dit in 2021 nog 14.768 internationale studenten waren (+10,0%). Sinds 2019 stijgt het aantal internationale studenten jaarlijks met meer dan 10%. Nationaal stijgt het aantal internationale studenten in 2022 met 7.219 (+13,3%). Het afgelopen decennium is het aantal internationale studenten zowel regionaal als nationaal verdubbeld, met een stijging van respectievelijk 225,5% (nationaal) en 226,8% (regionaal).

Aantal internationale bachelor en master studenten stijgt ook in 2022

In 2022 telt de provincie Noord-Brabant 16.242 internationale studenten, hiervan volgen 13.084 studenten een bachelor- en 3.158 studenten een masteropleiding. Dit is een groei van 11,9% in bachelor studenten en 2,5% in master studenten ten opzichte van 2021. Sinds 2012 is het aantal internationale bachelor studenten gegroeid met 127,2% en het aantal internationale master studenten met 125,9% gegroeid. De verhouding internationale master studenten tot internationale bachelor studenten was voor zowel  2012 als 2022 1 op 4,1. Daarnaast telt de provincie in 2022 2.413 “homecoming students”, dit zijn Nederlandse studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding.

Internationale technologie studenten 

Groei internationale technologie studenten hoger dan nationaal

In 2022 zijn er 5.805 internationale technologie studenten in de provincie Noord-Brabant. Ten opzichte van 2021 is het aantal internationale technologie studenten in de provincie gegroeid met 23,8%, terwijl dit nationaal 12,1% is. Sinds 2012 is het aantal internationale technologie studenten zowel in Noord-Brabant (+347,4%) als nationaal (+310,7%) meer dan verdrievoudigd. 28,4% van alle internationale technologie studenten in Nederland studeert in de provincie Noord-Brabant.

 

Grootste aantal internationale studenten uit Duitsland; grootste aantal internationale technologie studenten komt uit Bulgarije 

In lijn met voorgaande jaren komen verreweg de meeste internationale studenten uit Duitsland. In 2022 telt de provincie Noord-Brabant 3.079 Duitse studenten, waarvan 475 (15,4%) technologie studeren. De grootste groep internationale technologiestudenten komt in 2022, net als vorig jaar, uit Bulgarije. 861 Bulgaarse studenten studeren technologie in Brabant, wat neerkomt op 49,2% van het totaal aantal Bulgaarse studenten. In de top 10 herkomstlanden kent India het hoogste aandeel technologie studenten met 66,7% (297 studenten). Ook voor China (59,9%) en Roemenië (51,4%) ligt dit aandeel vrij hoog. Buiten de top 10 kennen Belarus (84,6%; 11 studenten), Oman (72,9%; 51 studenten), Egypte (70,8%; 51 studenten), en Saudi Arabië (66,7%; 6 studenten) het hoogste aandeel technologie studenten in Noord-Brabant.