Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De investeringen in onderzoek en ontwikkeling, Research & Development, (R&D) zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en houden de regio competitief. De uitgaven die gedaan worden aan R&D zijn een maat voor de innovatiecapaciteit van de regio en geven een indicatie van het innovatiepotentieel dat aanwezig is. De totale R&D-uitgaven bevatten zowel de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven (privaat) als de R&D-uitgaven van overheden en onderwijs- en kennisinstellingen (publiek). 

Private R&D

Private R&D-uitgaven Brainport Eindhoven op €3,0 miljard

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant investeerde in 2019 €3,0 miljard in research & development (R&D). Dit is een significante stijging van 24,2% (€580 miljoen) ten opzichte van 2018. Landelijk stegen de private R&D-uitgaven gemiddeld met 7,7%. Het bedrijfsleven in ZO-Brabant is daarmee goed voor meer dan een kwart van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (25,3%). Over de periode 2013-2019 zijn de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven regionaal met 68,8% gestegen (nationaal met 27,4%). 

Zowel absoluut als relatief investeert ZO-Brabant meeste in R&D

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant investeert veruit het meest in R&D in vergelijking met andere regio’s. Als percentage van het BBP bedraagt de private R&D-uitgaven in Brainport Eindhoven 7,1%. Dit is ruim boven de nationale en Europese R&D-doelstelling om 2,5% (NL) en 3,0% (EU) van het BBP te besteden aan publieke en private R&D. De eerstvolgende regio op de lijst is regio Delft, met 3,2% van het BBP dat wordt uitgegeven aan private R&D-uitgaven. Na Delft volgt de regio Leiden met 2,4%.  

R&D investeringen blijven in 2020 hoog 

Met €1.540 miljoen aan R&D-investeringen voert ASML net als voorgaande jaren de lijst van grootse R&D-investeerders aan. Een toename van €181 mln. ten opzichte van 2019 maakt het bedrijf ook de grootste stijger. De top 3 wordt verder gevormd door Philips (€778 mln.) en Janssen (€499 mln.), die hun R&D-uitgaven respectievelijk zien stijgen met €45 mln. en €86 mln. Ook bij VDL stegen de R&D-uitgaven en met €159 mln. in 2020 (+€2 mln.) staat het bedrijf op de zevende plek. Bij NXP (€201 mln.) en DAF (€125 mln.) daalde de investeringen respectievelijk met €3 mln. en €40 mln. ten opzichte van 2019. De vijf Brainport bedrijven zijn samen goed voor 58% van de totale R&D-uitgaven uit deze R&D lijst. Samen met Prodrive (€61 mln.), Vanderlande (€75 mln.), DEMCON (€30 mln.) en Neways (€17,1 mln.) voor 62%. 

Brainport Eindhoven grootste werkgever privaat R&D-personeel 

In 2019 telt Brainport Eindhoven 22.600 privaat R&D-personeel in de regio, 19,6% van het totale aantal in Nederland. Na de lichte daling van 2018 schiet het R&D-personeel in de private sector van de Brainport regio weer omhoog (+3.500).  

In alle regio's steeg het aandeel R&D-personeel in de private sector. In Rotterdam steeg het aantal (+100), Amsterdam (+100), Utrecht (+500) en Den Haag (+200) een stijging kenden. 

Hoog percentage privaat R&D personeel in Brainport Eindhoven 

Naast de absolute cijfers is ook het aandeel R&D-personeel van het totaal aantal werkenden in Brainport het hoogst. 4,8% van het aantal werkenden in de regio staat in de boeken als R&D-personeel. Ook de regio’s Delft (2,7%), Amsterdam (2,1%) en Leiden (1,8%) tellen relatief veel R&D-personeel. In absolute aantallen tellen de regio’s Brainport (22.600), Amsterdam (15.400), Utrecht (9.800), Rotterdam (5.200) en de Veluwe (4.200), met o.a. Wageningen, het grootste R&D personeelsbestand. 

Publiek-private R&D

Grote verschillen tussen Nederlandse provincies in R&D-uitgaven 

In 2019 investeerde Nederland ruim €17,8 mld. in onderzoek en ontwikkeling. Het grootste deel hiervan (€4,3 mld.) kwam uit de provincie Noord-Brabant. Noord-Brabant is hiermee goed voor 24,1% van de totale R&D-uitgaven van Nederland. Ook in Zuid-Holland (€3,6 mld.) en Noord-Holland (€3,3 mld.) wordt relatief veel geïnvesteerd in R&D. De verdeling tussen private en publieke uitgaven is echter heel verschillend. De publieke investeringen in Brabant zijn goed voor €0,4 mld. van de totale R&D-investeringen in de provincie. De publieke investeringen liggen daarmee onder die van Zuid-Holland (€1,6 mld.), Noord-Holland (€1,2 mld.), Gelderland (€0,9 mld.) en Utrecht (€0,7 mld.). 

Noord-Brabant met 3,5% boven EU en NL-doelstelling 

De provincie Noord-Brabant geeft 3,5% van het BBP uit aan research & development. Hiermee zit de provincie boven de EU en NL-doelstellingen van respectievelijk 3% en 2,5%. In 2019 lag het percentage dat Nederland investeerde in R&D op 2,2% van het BBP. In Nederland halen alleen de provincies Noord-Brabant en Groningen de 2,5%-norm. 

90% van het Brabantse R&D-personeel is in private dienst 

Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben alleen een hoog aantal R&D-personeel binnen de provinciegrenzen werkzaam. Er zit echter een verschil in de publiek-private verdeling van het personeel. Noord-Holland telt 8.600 publiek R&D-personeel (28% van het totaal), Zuid-Holland 12.200 (39%) en Noord-Brabant 3.400 (10%). Met respectievelijk 6.700 (37%) en 6.100 (38%) tellen ook de provincies Gelderland en Utrecht veel publiek R&D-personeel. 

Patenten

Aantal patentaanvragen Noord-Brabant stijgt in 2021 

Het aantal Nederlandse patentaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EPO) is in 2021 met 206 toegenomen ten opzichte van 2020 (+3,2%). Met 6.581 aanvragen staat Nederland op plaats 8. Het aantal aanvragen uit Noord-Brabant is in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor met 94 (2,9%) toegenomen. De 3.375 patentaanvragen uit de provincie zijn goed voor 51,3% van het totaal aantal Nederlandse patentaanvragen. De provincie behoort daarmee tot de top 5 regio’s met meeste Europese patentaanvragen. In 2021 is het hoogste aantal patenten aangevraagd op de onderwerpen Digitale Communicatie & Medische Technologie. 

Daling aantal patentaanvragen van top 7 aanvragers uit ZO-Brabant 

In de top 11 van Nederlandse patentaanvragers staan 7 organisaties met een vestiging in Brainport Eindhoven. Philips, Signify, NXP, ASML, STMicroelectronics, Lumileds en TNO hebben in 2021 gezamenlijk 3.007 octrooiaanvragen gedaan bij het EPO, 239 minder dan vorig jaar. Ten opzichte van 2020 zijn de patentaanvragen van STMicroelectronics (+55), NXP (+2) en ASML (+28) gestegen en voor Signify (-50), Philips (-108), Lumileds (-98) en TNO (-20) gedaald. Stellantis is nieuw in de lijst.

Wetenschap

Wetenschappelijke output van TU/e daalt in 2020 

In 2020 publiceert de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 3.438 onderzoeken. Dit is een daling van 5,0% ten opzichte van 2019. Ook in Delft (-3,5%) daalde het aantal publicaties ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de Universiteit Twente en Wageningen University steeg het aantal publicaties met 2,6% (Twente) en 7,3% (Wageningen). De vier technische universiteiten in Nederland zijn samen goed voor 16.698 publicaties in 2020, dat is 20,5% van het totaal aantal publicaties door universiteiten in Nederland.  

TU/e stabiel in instroom standaardpromovendi 

In 2018 verkreeg de TU/e 240 nieuwe promovendi, zo’n 3% meer dan het jaar ervoor. Bij de Universiteit Delft nam dit aantal met 8% toe, terwijl er bij Universiteit Twente (-2%) en Wageningen Universiteit (-3%) sprake was van een afname. Van het totaal aantal instromende promovendi bij technische universiteiten valt 26,2% onder de TU/e. Sinds 2009 het aantal promovendi voor TU/d (+35%) en TU/e (+7%) gestegen. Voor UT (-35%) en WUR (-8%) zijn deze gedaald. 

Samenwerking met industrie bij TU/e het sterkst 

15,9% van de publicaties (+0,3%) tussen 2016-2019 van de Technische Universiteit Eindhoven komen tot stand in samenwerking met de industrie. Dit is op de wereldranglijst goed voor 4de plaats vergeleken met universiteiten met ten minste 5.000 publicaties. De eerste plaats is dit jaar voor China University of Petroleum Beijing (27,9%), gevolgd door Chalmers University (17,8%) uit Zweden. Europees gezien staat de TU/e op de tweede plaats. Binnen Nederland komen Wageningen University en de TU Delft het dichtst bij de TU/e in de buurt met 10,7%. Landelijk staan de technische universiteiten bovenaan met het aandeel gezamenlijke publicaties met de industrie, met TU/e als koploper, gevolgd door Wageningen University en TU Delft, en Twente Universiteit.