Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De investeringen in onderzoek en ontwikkeling, Research & Development, (R&D) zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en houden de regio competitief. De uitgaven die gedaan worden aan R&D zijn een maat voor de innovatiecapaciteit van de regio en geven een indicatie van het innovatiepotentieel dat aanwezig is. De totale R&D-uitgaven bevatten zowel de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven (privaat) als de R&D-uitgaven van overheden en onderwijs- en kennisinstellingen (publiek).

Private R&D

Private R&D-uitgaven Brainport Eindhoven op €3,0 miljard

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant investeerde in 2020 €3,0 miljard in research & development (R&D). Dit is lichte stijging van 1,2% (€36 miljoen) met het jaar er voor. Landelijk stegen de private R&D-uitgaven gemiddeld met 4,1%. Het bedrijfsleven in ZO-Brabant is nog steeds goed voor meer dan een kwart van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (25,7%). Over de periode 2013-2019 zijn de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven regionaal met 32,1% gestegen (nationaal met 24,5%).

Zowel absoluut als relatief investeert ZO-Brabant meeste in R&D

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant investeert veruit het meest in R&D in vergelijking met andere regio’s. Als percentage van het BBP bedraagt de private R&D-uitgaven in Brainport Eindhoven 7,2%. Dit is ruim boven de nationale en Europese R&D-doelstelling om 2,5% (NL) en 3,0% (EU) van het BBP te besteden aan publieke en private R&D. De eerstvolgende regio op de lijst is regio Delft, met 3,5% van het BBP dat wordt uitgegeven aan private R&D-uitgaven. Na Delft volgt de regio Leiden met 2,9%. 

R&D investeringen blijven in 2020 hoog 

Met €1.540 miljoen aan R&D-investeringen voert ASML net als voorgaande jaren de lijst van grootse R&D-investeerders aan. Een toename van €181 mln. ten opzichte van 2019 maakt het bedrijf ook de grootste stijger. De top 3 wordt verder gevormd door Philips (€778 mln.) en Janssen (€499 mln.), die hun R&D-uitgaven respectievelijk zien stijgen met €45 mln. en €86 mln. Ook bij VDL stegen de R&D-uitgaven en met €159 mln. in 2020 (+€2 mln.) staat het bedrijf op de zevende plek. Bij NXP (€201 mln.) en DAF (€125 mln.) daalde de investeringen respectievelijk met €3 mln. en €40 mln. ten opzichte van 2019. De vijf Brainport bedrijven zijn samen goed voor 58% van de totale R&D-uitgaven uit deze R&D lijst. Samen met Prodrive (€61 mln.), Vanderlande (€75 mln.), DEMCON (€30 mln.) en Neways (€17,1 mln.) voor 62%.

Brainport Eindhoven grootste werkgever privaat R&D-personeel 

In 2020 telt Brainport Eindhoven 21.600 privaat R&D-personeel in de regio, 18,2% van het totale aantal in Nederland. Dit is een lichte daling in het R&D personeel van 1.000 werknemers ten opzichte van 2019. 
In alle regio's steeg het aandeel R&D-personeel in de private sector. In Rotterdam steeg het aantal (+100), Amsterdam (+800), Utrecht (-400) en Den Haag (+600) een stijging kenden.

Hoog percentage privaat R&D personeel in Brainport Eindhoven 

Naast de absolute cijfers is ook het aandeel R&D-personeel van het totaal aantal werkenden in Brainport het hoogst. 5,3% van het aantal werkenden in de regio staat in de boeken als R&D-personeel. Ook de regio’s Delft (3,2%), Amsterdam (2,2%) en Leiden (2,0%) tellen relatief veel R&D-personeel. In absolute aantallen tellen de regio’s Brainport (21.600), Amsterdam (16.200), Utrecht (9.400), Rotterdam (5300) en de NO-Brabant (4.600) het grootste R&D personeelsbestand.

Publiek-private R&D

Grote verschillen tussen Nederlandse provincies in R&D-uitgaven 

In 2020 investeerde Nederland ruim €18,5 mld. in onderzoek en ontwikkeling. Het grootste deel hiervan (€4,4 mld.) kwam uit de provincie Noord-Brabant. Noord-Brabant is hiermee goed voor 23,8% van de totale R&D-uitgaven van Nederland. Ook in Zuid-Holland (€3,8 mld.) en Noord-Holland (€3,4 mld.) wordt relatief veel geïnvesteerd in R&D. De verdeling tussen private en publieke uitgaven is echter heel verschillend. De publieke investeringen in Brabant zijn goed voor €0,4 mld. van de totale R&D-investeringen in de provincie. De publieke investeringen liggen daarmee onder die van Zuid-Holland (€1,7 mld.), Noord-Holland (€1,3 mld.), Gelderland (€0,9 mld.) en Utrecht (€0,8 mld.).

Noord-Brabant met 3,5% boven EU en NL-doelstelling 

De provincie Noord-Brabant geeft 3,7% van het BBP uit aan research & development. Hiermee zit de provincie boven de EU en NL-doelstellingen van respectievelijk 3% en 2,5%. In 2020 lag het percentage dat Nederland investeerde in R&D op 2,3% van het BBP. In Nederland halen alleen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Groningen de 2,5%-norm.

90% van het Brabantse R&D-personeel is in private dienst 

Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben alleen een hoog aantal R&D-personeel binnen de provinciegrenzen werkzaam. Er zit echter een verschil in de publiek-private verdeling van het personeel. Noord-Holland telt 9.300 publiek R&D-personeel (29% van het totaal), Zuid-Holland 12.900 (38%) en Noord-Brabant 3.700 (10%). Met respectievelijk 7.100 (38%) en 6.300 (40%) tellen ook de provincies Gelderland en Utrecht veel publiek R&D-personeel.

Patenten

Aantal patentaanvragen Noord-Brabant stijgt in 2022 

Het aantal Nederlandse patentaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EPO) is in 2022 met 228 toegenomen ten opzichte van 2021 (+12,3%). Met 6.806 aanvragen staat Nederland op plaats 8. Het aantal aanvragen uit Noord-Brabant is in 2021 ten opzichte van het jaar daarvoor met 148 (4,4%) toegenomen. De 3.547 patentaanvragen uit de provincie zijn goed voor 52,2% van het totaal aantal Nederlandse patentaanvragen. De provincie behoort daarmee tot de top 5 regio’s met meeste Europese patentaanvragen. In 2022 is het hoogste aantal patenten aangevraagd op de onderwerpen Digitale Communicatie & Medische Technologie. 

Stijging aantal patentaanvragen van top 7 aanvragers uit ZO-Brabant 

In de top 10 van Nederlandse patentaanvragers staan 7 organisaties met een vestiging in Brainport Eindhoven. Philips, Signify, NXP, ASML, STMicroelectronics, Lumileds en TNO hebben in 2023 gezamenlijk 3.221 octrooiaanvragen gedaan bij het EPO, 214 meer dan vorig jaar. Ten opzichte van 2021 zijn de patentaanvragen van STMicroelectronics (+54), NXP (+27) en ASML (+7) gestegen en voor Signify (+120), Philips (+27), Lumileds (+1) en TNO (-4) gedaald. 

Wetenschap

Wetenschappelijke output van TU/e daalt in 2021 

In 2021 publiceert de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 3.407 onderzoeken. Dit is een daling van 0,9% ten opzichte van 2020. In Delft zijn het aantal publicaties ten opzichte van het jaar ervoor gelijk gebleven. Bij de Universiteit Twente en Wageningen University steeg het aantal publicaties met 8,6% (Twente) en 9,7% (Wageningen). De vier technische universiteiten in Nederland zijn samen goed voor 17.329 publicaties in 2021, dat is 19,9% van het totaal aantal publicaties door universiteiten in Nederland. 

TU/e heeft een afname in standaardpromovendi 

In 2022 is een afname van 169 promovendi bij de TU/e te zien, zo’n 9,3% minder dan het jaar ervoor. Bij de andere technische universiteiten nam dit toe. Bij Universiteit Delft nam dit aantal met 2,9% toe, Universiteit Twente (10,3%) en Wageningen Universiteit (5%) is ook sprake van een toename. Van het totaal aantal instromende promovendi bij technische universiteiten valt 19,2% onder de TU/e. 

Samenwerking met industrie bij TU/e het sterkst 

15,7% van de publicaties (+1,5%) tussen 2017-2020 van de Technische Universiteit Eindhoven komen tot stand in samenwerking met de industrie. Dit is op de wereldranglijst goed voor 4de plaats vergeleken met universiteiten met ten minste 5.000 publicaties. De eerste plaats is dit jaar voor China University of Petroleum Beijing (29,4%), gevolgd door Chalmers University (16,7%) uit Zweden. Europees gezien staat de TU/e op de tweede plaats. Binnen Nederland komen Wageningen University en de TU Delft het dichtst bij de TU/e in de buurt met 11,5% en 11,1%.