Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De economische ontwikkelingen van Zuidoost-Brabant zijn sterk afhankelijk van de prestaties van het Brainport Eindhoven ecosysteem. Vergeleken met Nederland als geheel is de regio sterk gespecialiseerd in de sector industrie, wat de regio gevoelig maakt voor schommelingen in de conjunctuur. De economische groei wordt gemeten aan de hand van het Bruto Regionaal Product (BRP): de optelsom van alle toegevoegde waarde die gevormd is in de bedrijfstakken in een regio. Andere belangrijke indicatoren zijn de bruto toegevoegde waarde (een indicator voor de competitiviteit van de regio of in bepaalde sectoren) en arbeidsproductiviteit (een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt). 

Economische groei

Regionale economie groeit in 2022 met 6,1% 

De economie in Zuidoost-Brabant is in 2022 met 6,1% gegroeid. De industrie zorgt voor ruim een kwart van de totale toegevoegde waarde van Zuidoost-Brabant en is daarmee een belangrijke motor van de economie. In geen enkele andere regio leverde de industrie zo'n grote bijdrage aan economische groei. Landelijk groeit de economie in 2022 met 4,5%. Sinds de krimp in 2020 ten gevolgen van de coronacrisis is de economische groei hoger dan voorheen. 

Gemiddelde economische groei van 3,4% tussen 2013 en 2022 

Alle regio’s in Nederland kende in 2022 een economische groei. Ondanks de coronacrisis in 2020 is het gemiddelde over een periode van 2013-2022 voor alle regio's positief. De regionale economie van Brainport groeide met gemiddeld 3,4% per jaar. Het landelijke gemiddelde ligt op 1,8% per jaar en Europees was dat 1,5%. 

Belemmeringen 

In de jaren 2020 en 2021 steeg het aantal bedrijven dat landelijk en regionaal belemmeringen ondervond door de coronapandemie. Halverwege 2022 lijkt het aantal belemmeringen te ‘normaliseren’ ten opzichte van de jaren voor corona. Met name bij ‘andere oorzaken’ (zoals de pandemie) valt het verschil tussen voor en na corona op. In de Brainportregio ontstaat eind 2021 een bovengemiddelde toename in het aantal bedrijven dat aangeeft last te hebben van een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Zie voor het tekort aan arbeidskrachten het thema ‘Arbeidsmarkt’ in de pijler ‘Talent’.

 

Bruto regionaal product

Bruto Regionaal Product in Zuidoost-Brabant stijgt in 2021 

Het Bruto Regionaal Product (BRP) is een maat voor de omvang van de economie in een regio. In 2021 is het bruto regionaal product €45,5 miljard in Zuidoost-Brabant. Dit is een groei van 7,6% t.o.v. 2020. Landelijk steeg deze in diezelfde periode met 7,5%. In het afgelopen decennium is het regionale BRP met 46,7% gestegen. Landelijk was de stijging 31,2%. De bijdrage van Zuidoost-Brabant aan het landelijk bruto regionaal product is sinds 2010 gestegen van 4,7% naar 5,3% in 2021.

Bruto Regionaal Product per inwoner hoger dan landelijk gemiddelde 

In 2021 is het bruto regionaal product (BRP) per inwoner €58.115 in Zuidoost-Brabant. Hiermee staat de regio Eindhoven na Amsterdam (€91.862) en Utrecht (€59.871) op de derde plek van de 5 economisch grootste regio’s van Nederland. Het BRP per inwoner van Zuidoost-Brabant ligt 18,4% hoger dan het gemiddelde BRP per inwoner van Nederland (€49.099). In 2021 is het BRP in ZO-Brabant t.o.v. 2020 met 7,6% gegroeid. Voor alle andere grote regio’s in Nederland steeg het BRP ook: Den Haag (-5,7%), Rotterdam (10,5%), Utrecht (5,5%), en Amsterdam (7,8%), In het afgelopen decennium was de groei van het BRP per inwoner de regio Eindhoven met 39,4% het hoogst. Landelijk was dit 26,0%.

Bruto toegevoegde waarde

Stijging van bruto toegevoegde waarde in Brainport in 2022 

De toegevoegde waarde meet de productiewaarde van een land of regio. In 2022 heeft Zuidoost-Brabant een bruto toegevoegde waarde van €44,8 miljard. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van 6,8%. Deze groei is hoger dan de landelijke stijging van 4,8%. Over het afgelopen decennium steeg de bruto toegevoegde waarde in ZO-Brabant met een stijging van 60,0% net iets minder hard dan de regio Amsterdam (62,2%).    

Industrie in Brainport goed voor ruim 12,5% van Nederlandse Bruto toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van de industrie in Zuidoost-Brabant bedroeg in 2021 ruim €12,2 miljard, 12,5% van de totale toegevoegde waarde van de industrie in Nederland. Op plek twee staat Regio Rotterdam met €7,6 mld. (7,8%). Nationaal stijgt de bruto toegevoegde waarde in de industrie t.o.v. 2020 met 13,1% naar €97,6 miljard.

Arbeidsproductiviteit

Groeiende trend in arbeidsproductiviteit in Zuidoost-Brabant  

Arbeidsproductiviteit is een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. In 2021 is de arbeidsproductiviteit in Zuidoost-Brabant €101.440. Dat is boven de gemiddelde nationale arbeidsproductiviteit van €95.909. Ten opzichte van 2020 is de arbeidsproductiviteit in 2021 met 4,8% gestegen in ZO-Brabant. Nationaal is een stijging van 5,1%. Over het afgelopen decennium steeg de arbeidsproductiviteit met 24,2% in ZO-Brabant. Landelijk was de stijging 14,1% in diezelfde periode. Ook in de regio’s Amsterdam (18,6%), Rotterdam (17,3%), Utrecht (14,0%) en Den Haag (2,2%) steeg de arbeidsproductiviteit tussen 2011 en 2021.

Arbeidsproductiviteit industrie Zuidoost-Brabant groeit harder dan gemiddeld 

In 2020 is de arbeidsproductiviteit in de industrie in Brainport Eindhoven €154.061 per arbeidsjaar. Ten opzichte van 2019 is de arbeidsproductiviteit in de industrie in de regio gestegen met 3,8%, Landelijke daalde de arbeidsproductiviteit in 2020 met 1,3%. Van de vijf economisch grootste regio’s ligt de arbeidsproductiviteit van de industrie in de regio Eindhoven boven aan gevolgd door regio Amsterdam (€148.865), regio Arnhem/Nijmegen (€138.640) en regio Amsterdam (€138.345). In Zuidoost-Brabant is de arbeidsproductiviteit in de industrie in het afgelopen decennium met 29,3% gegroeid. Landelijk steeg dit met 28,3%. 

Sectorale specialisatiegraad

Specialisatiegraad sector industrie Zuidoost-Brabant groeit in 2020 

De specialisatiegraad (of locatiequotiënt) van Zuidoost-Brabant geeft een goed beeld van het economische profiel van de regio. Vergeleken met Nederland als geheel is Zuidoost-Brabant sterk gespecialiseerd in de sector industrie, een relatief sterk conjunctuurgevoelige sector. Dit maakt Zuidoost-Brabant gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Naast de industrie is de regio gespecialiseerd in (specialistische) zakelijke diensten. De 218,4% betekent dat de Brainport economie ruim twee keer zoveel industrie kent dan gemiddeld, en daarmee sterk op deze sector drijft. Ten opzichte van 2019 (208,1%) is de specialisatiegraad van de industrie toegenomen.