Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De economische ontwikkelingen van Zuidoost-Brabant zijn sterk afhankelijk van de prestaties van het Brainport Eindhoven ecosysteem. Vergeleken met Nederland als geheel is de regio sterk gespecialiseerd in de sector industrie, wat de regio gevoelig maakt voor schommelingen in de conjunctuur. De economische groei wordt gemeten aan de hand van het Bruto Regionaal Product (BRP): de optelsom van alle toegevoegde waarde die gevormd is in de bedrijfstakken in een regio. Andere belangrijke indicatoren zijn de bruto toegevoegde waarde (een indicator voor de competitiviteit van de regio of in bepaalde sectoren) en arbeidsproductiviteit (een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt). 

Economische groei

Regionale economie groeit in 2021 met 8,0% 

Na de economische krimp in 2020 door de Coronacrisis groeit de economie in Zuidoost-Brabant met 8,0%. De productie van de industrie droeg hieraan in sterke mate bij. Landelijk groeit de economie in 2021 met 5,0%. In bijna alle Nederlandse regio’s is de omvang van de economie weer vergelijkbaar of groter dan twee jaar geleden, voor corona. De groei van 8,0% is sinds 2010 de grootste groei voor de regio Zuidoost-Brabant.  

Gemiddelde economische groei van 2,6% tussen 2012 en 2021 

Alle regio’s in Nederland kende in 2021 een economische groei. De regio Den Haag groeide het minst hard in 2021, met 3,6%. Ondanks de coronacrisis in 2020 is het gemiddelde over een periode van 2012-2021 voor alle regio's positief. De regionale economie van Brainport groeide met gemiddeld 2,6% per jaar ten opzichte van een gemiddelde nationale groei van 1,3% per jaar. De economie in Amsterdam groeit in die periode met 2,6%. In Utrecht groeit de economie met 1,8%, in Rotterdam ook met 1,4% en in Den Haag groeide de economie over de afgelopen tien jaar nipt met 0,3%.  

Belemmeringen 

In de jaren 2020 en 2021 steeg het aantal bedrijven dat landelijk en regionaal belemmeringen ondervindt door de coronapandemie. Halverwege 2021 lijkt het aantal belemmeringen te ‘normaliseren’ ten opzichte van de jaren voor corona. Met name onder ‘andere oorzaken’ valt het verschil tussen voor en na corona op. In de Brainportregio wijkt het aantal bedrijven dat aangeeft last te hebben van een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte opvallend af van het Nederlandse gemiddelde. Zie voor het tekort aan arbeidskrachten het thema ‘Arbeidsmarkt’ in de pijler ‘Talent’. 

 

Bruto regionaal product

Bruto Regionaal Product in Zuidoost-Brabant daalt in 2020 

Het Bruto Regionaal Product (BRP) is een maat voor de omvang van de economie in een regio. In 2020 is het bruto regionaal product €41,9 miljard in Zuidoost-Brabant. Dit is een daling van -3,1% t.o.v. 2019. Landelijk daalde deze in diezelfde periode met –3,8%. In het afgelopen decennium is het regionale BRP met 39,9% gestegen. Landelijk was de stijging 25,7%. De bijdrage van Zuidoost-Brabant aan het landelijk bruto regionaal product is sinds 2010 gestegen van 4,7% naar 5,2% in 2020. 

Bruto Regionaal Product per inwoner hoger dan landelijk gemiddelde 

In 2020 is het bruto regionaal product (BRP) per inwoner €53.516 in Zuidoost-Brabant. Hiermee staat de regio Eindhoven na Amsterdam (€85.794) en Utrecht (€56.583) op de derde plek van de 5 economisch grootste regio’s van Nederland. Het BRP per inwoner van Zuidoost-Brabant ligt 16,6% hoger dan het gemiddelde BRP per inwoner van Nederland (€45.874). In 2020 is het BRP in ZO-Brabant t.o.v. 2019 met 0,11% gedaald. Voor alle andere grote regio’s in Nederland daalde het BRP harder: Den Haag (-0,3%), Rotterdam (1,3%), Utrecht (-1,5%), en Amsterdam (-5,7%), In het afgelopen decennium was de groei van het BRP per inwoner de regio Eindhoven met 22,1% het hoogst. Landelijk was dit 14,8%. 

Bruto toegevoegde waarde

Lichte krimp bruto toegevoegde waarde in Brainport in 2020 

De toegevoegde waarde meet de productiewaarde van een land of regio. In 2020 heeft Zuidoost-Brabant een bruto toegevoegde waarde van €37,4 miljard. Ten opzichte van 2019 is dit een krimp van -0,6%. Deze krimp is kleiner dan de landelijke krimp van -1,4%. Over het afgelopen decennium steeg de bruto toegevoegde waarde in ZO-Brabant met een stijging van 38,9% net zo hard als de regio Amsterdam (38,9%). Dit is vooral te wijten aan de krimp van de regio Amsterdam in 2020.   

Industrie in Brainport goed voor ruim 11% van Nederlandse Bruto toegevoegde waarde 

In 2019 heeft Zuidoost-Brabant een bruto toegevoegde waarde in de industrie van €9,9 miljard. Dit is een stijging van 7,6% t.o.v. 2018. Nationaal stijgt de bruto toegevoegde waarde in de industrie t.o.v. 2018 met 4,9% naar €87,6 miljard. De hoogste bruto toegevoegde waarde in de industrie in Nederland is te vinden in Zuidoost-Brabant, 11,3% van het Nederlandse totaal. Op plek twee staat Regio Rotterdam met €7,1 mld. (8,1%). 

Arbeidsproductiviteit

Groeiende trend in arbeidsproductiviteit in Zuidoost-Brabant  

Arbeidsproductiviteit is een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. In 2020 is de arbeidsproductiviteit in Zuidoost-Brabant €95.883. Dat is boven de gemiddelde nationale arbeidsproductiviteit van €91.792. Ten opzichte van 2019 is de arbeidsproductiviteit in 2020 met 1,2% gedaald in ZO-Brabant. Nationaal is de daling 2,2%. Over het afgelopen decennium steeg de arbeidsproductiviteit met 16,8% in ZO-Brabant. Landelijk was de stijging 10,7% in diezelfde periode. Ook in de regio’s Amsterdam (13,2%), Rotterdam (13,8%), Utrecht (12,3%) en Den Haag (2,9%) steeg de arbeidsproductiviteit tussen 2011 en 2020. 

Arbeidsproductiviteit industrie Zuidoost-Brabant groeit harder dan gemiddeld 

In 2019 is de arbeidsproductiviteit in de industrie in Brainport Eindhoven €138.759 per arbeidsjaar. Ten opzichte van 2018 is de arbeidsproductiviteit in de industrie in de regio gedaald met 2,3%, Landelijke groeide de arbeidsproductiviteit in 2019 met van 0,2%. Van de vijf economisch grootste regio’s ligt de arbeidsproductiviteit van de industrie in de regio Eindhoven onder Rotterdam (€155.646) maar boven de andere drie economisch grootste regio’s. In Zuidoost-Brabant is de arbeidsproductiviteit in de industrie in het afgelopen decennium met 39,9% gegroeid. Landelijk steeg dit met 19,2%.  

Sectorale specialisatiegraad

Specialisatiegraad sector industrie Zuidoost-Brabant groeit in 2020 

De specialisatiegraad (of locatiequotiënt) van Zuidoost-Brabant geeft een goed beeld van het economische profiel van de regio. Vergeleken met Nederland als geheel is Zuidoost-Brabant sterk gespecialiseerd in de sector industrie, een relatief sterk conjunctuurgevoelige sector. Dit maakt Zuidoost-Brabant gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Naast de industrie is de regio gespecialiseerd in (specialistische) zakelijke diensten. De 218,4% betekent dat de Brainport economie ruim twee keer zoveel industrie kent dan gemiddeld, en daarmee sterk op deze sector drijft. Ten opzichte van 2019 (208,1%) is de specialisatiegraad van de industrie toegenomen.