Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brede welvaart

Snelle navigatie

Brede Welvaart

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Het is daarmee veel meer dan alleen inkomen of het Bruto Binnenlands Product (BBP). Naast materiële welvaart gaat het onder meer om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. Aan de hand van 42 indicatoren zoals gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft de analyse een divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en het beeld van een regio, voor nu en in de toekomst (later). De brede welvaart voor de toekomst vertegenwoordigd de houdbaarheid van de huidige welvaart voor volgende generaties. Ook is de afwezigheid van welvaart met tegengestelde indicatoren in kaart gebracht.

Brede Welvaart

Brede welvaart in Brainport

De Brainportregio is een welvarende regio in Nederland. De sterke economische structuur van de regio, iets waar met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden hard aan gewerkt is, is hiervoor een verklaring. Zo heeft de regio een relatief hoogopgeleide bevolking, is het aantal mensen met een baan hoog, is het besteedbaar inkomen bovengemiddeld en is de afstand tot natuur en groen kort. De gemeente Veldhoven is met 14 positieve indicatoren de meest welvarende gemeente in de Brainportregio. De meest welvarende regio in Nederland is de gemeente Castricum, welke scoort op 20 welvaart indicatoren. In het Noorden van het land is de welvaart gemiddeld lager vergeleken met de welvaart in andere delen van het land. Ook in het zuidoosten en zuidwesten van Nederland ligt de gemiddelde welvaart lager.

Regionale welvaart is toekomstbestendig

De houdbaarheid van de huidige welvaart in de Brainportregio voor komende generaties is verschillend per gemeente. De regio met de hoogste mate van welvaart, de gemeente Veldhoven, heeft een lagere houdbaarheid van deze welvaart vergeleken met de omringende gemeenten. De gemeenten Son en Breugel en, Heeze-Leende, en Bergeijk hebben meer resources beschikbaar om het huidige welvaartsniveau te behouden. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde heeft de Brainportregio meer resources ter beschikking om het huidige welvaartsniveau te behouden.

Negatieve effecten op welvaart

Weinig negatieve invloeden op regionale welvaart

De Brainportregio is een welvarende regio in Nederland. Mede door het bovengemiddeld besteedbaar en de korte afstand tot natuur en groen maar ook door afwezigheid van aspecten die de welvaart sterk negatief beïnvloeden. Eersel, Veldhoven en Heeze-Leende scoren niet op negatieve welvaart indicatoren. Voor veel gemeentes in de regio geldt dat zij zeer laag scoren, onder 2. Rotterdam en Den Haag scoren het hoogst met 20 indicatoren. Veel grote gemeenten zoals Groningen, Maastricht, Heerlen, Lelystad, Venlo en Dordrecht scoren ook op negatieve welvaart indicatoren, met 15 indicatoren of meer. Een groot verschil met de gemeente Eindhoven, welke op 11 indicatoren scoort.

Welvaart Brainport is toekomstbestendig

Het vermogen om de neagtieve effecten op de welvaart in de Brainportregio voor komende generaties te verkleinen is binnen de Brainport regio zeer vergelijkbaar per gemeente. Alleen voor de gemeenten Eindhoven en Helmond zijn er meer resources nodig om de huidige aspecten die een negatief effect hebben op de welvaart te compenseren. Vergeleken met de randstad is de Brainportregio meer bestendig tegen negatieve effecten op de brede welvaart. Vooral in de gemeenten Alblasserdam, Heerlen, en Tiel zijn er veel resources nodig om de negatieve effecten op de welvaart te compenseren.