Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in november 2020 voor het eerst de brede welvaart gemeten op regionaal niveau. In december 2023 publiceerde het CBS de Regionale Monitor Brede Welvaart 2023. Aan de hand van 42 indicatoren waaronder gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft deze monitor een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven, voor nu en in de toekomst (later). Voor brede welvaart ‘hier en nu’ zijn er 8 dimensies: Milieu, Welzijn, Materiële welvaart, Gezondheid, Arbeid en vrije tijd, Wonen, Samenleving en Veiligheid. Binnen deze dimensies wordt er gekeken naar verschillende indicatoren. In de dimensie later staan vier kapitalen centraal: Sociaal kapitaal, Economisch kapitaal, Natuurlijk kapitaal, en Menselijk kapitaal.

Brede Welvaart "Hier en nu"

Brede welvaart in Brainport

Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en de omgeving waarin mensen leven. Het gaat over het ervaren van welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. De gemeenten in Brainport Eindhoven scoren op dit vlak hoog. De groene kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het bovenste kwart van de ranglijst van gemeenten. De Brainportregio heeft een relatief hoogopgeleide bevolking, de werkloosheid is laag, het besteedbaar inkomen is bovengemiddeld en de emissies van fijnstof naar lucht zijn lager dan gemiddeld in Nederland. De gemeenten Eersel, Bergeijk en Oirschot scoren met 8 positieve indicatoren het hoogst.

Brede welvaart in Brainport

De rode kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het onderste kwart van de ranglijst van gemeenten. Landelijk gezien scoren Rotterdam en Lelystad het hoogst met 20 indicatoren. Ten opzichte van de andere steden in het land scoort de gemeente Cranendonck (3) laag. Daarna volgen de gemeenten Waalre (2) en Reusel-De Mierden (2). 

Brede Welvaart "Later"

Toekomstige welvaart in Brainport

Brede welvaart ‘later’ gaat over de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om tenminste hetzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie. Regionaal scoren de gemeenten Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Gemert-Bakel, Deurne en Cranendonck hoog. Asten, Bladel, Someren en Veldhoven onder het regionale gemiddelde.

Toekomstige welvaart in Brainport

Weinig gemeenten in de Brainport regio scoren hoog op indicatoren die tot het onderste kwart van de ranglijst van gemeenten behoort. Regionaal hebben Eindhoven en Helmond geen indicatoren waar zij minder goed op scoren. Deze scores zijn o.a. beter dan de gemeenten Amsterdam (2), Utrecht (2) en Rotterdam (2). De gemeente Geldrop-Mierlo heeft ten opzichte van de andere gemeentes in de regio de meeste indicatoren waren minder goed op wordt gescoord.