Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Brainport netwerk

De aanwezigheid van voldoende werk is zeer belangrijk voor een regio. Het zegt iets over de groeipotentie van bedrijven, over de mogelijkheden voor werk voor haar inwoners en de toe- of afname van het aantal banen is een graadmeter voor de economische gesteldheid van de regio. De werkgelegenheid per sector geeft een beeld van de opbouw van de regionaal economische structuur. Het aantal ontstane vacatures geeft een beeld over hoeveel arbeidsplaatsen er zijn ontstaan tijdens een bepaalde periode, waarvoor buiten een onderneming of instelling personeel gezocht wordt.

Banen 

Aantal banen stijgt

In 2022 is het aantal banen gestegen met 3,4% (+15.219 banen), wat een totaal geeft van 460.939 banen. Landelijk is het banen aantal ook gegroeid met 2,9%. Over een periode van 10 jaar is het aantal banen in ZO-Brabant (+12,8%) harder gegroeid dan landelijk (+12,4%). Sinds 2014 is er zowel regionaal als nationaal een stijging van het aantal banen zichtbaar, pandemiejaar 2020 uitgezonderd.

Bijna de helft van de banen in de Brainportregio behoort tot topsector

Van de 460.939 banen in Zuidoost-Brabant behoren 214.940 (46,6%) in 2022 tot een van de negen topsectoren. Dit percentage ligt ruim boven het nationale aandeel van 35,1%. De grootste aandeelhouder hierin is de HTSM, waar een toename van 6,2% (+4.704 banen) ten opzichte van 2021 het totaal brengt op 81.054 banen. De sector HTSM is tevens de sector met het grootste verschil tussen regionaal en nationaal niveau. In de regio behoort 17,6% van de banen tot de topsector HTSM terwijl dit nationale 10,6% lager ligt (op 7,0%). Sinds 2012 is het aantal banen in de topsector HTSM gegroeid met 36,2%.

Banengroei in topsector Creatieve Industrie van 11,1%

In de afgelopen vijf jaar zijn in Zuidoost-Brabant de banen in de topsector HTSM het hardst gegroeid (+16,4%). Hier opvolgend is de topsector Creatieve Industrie waar een toename van 11,1% het totaal brengt op 12.916 banen in 2022. De topsector Creatieve Industrie is de op vijf na grootste werkgever van Zuidoost-Brabant achter HTSM, Agrofood, Water, Logistiek en Tuinbouw. In het afgelopen jaar zijn de meeste banen gerealiseerd in de topsectoren; HTSM (+4.704, +5,8%), Logistiek (+1.238, +7,7%) en Creatieve Industrie (+645, +5,0%).

Aantal belemmeringen door tekorten aan arbeidskrachten houdt aan 

Het tekort aan arbeidskrachten is sinds begin 2021 flink gestegen. Landelijk ondervindt eind 2022 bijna 36,4% van de bedrijven belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten. In de regio ZO-Brabant gaat het om 35,9% van de bedrijven.

Vacatures

Aandeel tech- en IT- vacatures blijft hoog voor regio

Begin 2023 komen de meeste online vacatures in de regio vanuit de technische beroepen (1.159) en bedrijfseconomische en administratieve beroepen (1.550). In vergelijking met het jaar ervoor zijn de online vacatures naar technische beroepen gestegen (+11,5%). Net zoals voor de bedrijfseconomische en administratieve beroepen met 11,8%. Ook de online vacatures naar ICT beroepen is flink gestegen met 32,9% in vergelijking met het jaar ervoor.