Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Brainport netwerk

De aanwezigheid van voldoende werk is zeer belangrijk voor een regio. Het zegt iets over de groeipotentie van bedrijven, over de mogelijkheden voor werk voor haar inwoners en de toe- of afname van het aantal banen is een graadmeter voor de economische gesteldheid van de regio. De werkgelegenheid per sector geeft een beeld van de opbouw van de regionaal economische structuur. Het aantal ontstane vacatures geeft een beeld over hoeveel arbeidsplaatsen er zijn ontstaan tijdens een bepaalde periode, waarvoor buiten een onderneming of instelling personeel gezocht wordt.

Banen 

Aantal banen stijgt

In 2021 is het aantal banen gestegen met 1,9% (+8.218 banen), wat een totaal geeft van 445.720 banen. Dit doet de daling in het aantal banen van 2020 teniet waardoor nu weer het hoogst aantal banen is bereikt.  Landelijk is het banen aantal ook gegroeid met 1,4%. Over een periode van 10 jaar is het aantal banen in ZO-Brabant (+11,6%) harder gegroeid dan landelijk (+9,7%). Sinds 2014  is er zowel regionaal als nationaal een stijging van het aantal banen zichtbaar, pandemiejaar 2020 uitgezonderd.

Bijna de helft van de banen in de Brainportregio behoort tot topsector

Van de 445.720 banen in Zuidoost-Brabant behoren 207.340 (46,5%) in 2021 tot een van de negen topsectoren. Dit percentage ligt ruim boven het nationale aandeel van 35,2%. De grootste aandeelhouder hierin is de HTSM, waar een toename van 0,9% (+647 banen) ten opzichte van 2020  het totaal brengt op 76.350 banen. De sector HTSM is tevens de sector met het grootste verschil tussen regionaal en nationaal niveau. In de regio behoort 17,1% van de banen tot de topsector HTSM terwijl dit nationale 10,1% lager ligt (op 7,0%). Sinds 2012 is het aantal banen in de topsector HTSM gegroeid met 26,4% 

Banengroei het grootst in topsector Energie

Het afgelopen decennia is in Zuidoost-Brabant de topsector Energie het hardst gegroeid. W aar een toename van 40,1% (+2.415) het totaal brengt op 8.441 banen in 2021. De topsector Energie is de op vijf na grootste werkgever van Zuidoost-Brabant achter HTSM, Agrofood, Water, Creatieve Industrie en Logistiek. Sinds 2015 zijn de meeste banen dan ook gerealiseerd in de grootste topsectoren; HTSM (+15.495, +22,7%) en Agrofood (+4.445, +7,3%).  

Aantal belemmeringen door tekorten aan arbeidskrachten houdt aan 

Het tekort aan arbeidskrachten is sinds 2021 flink gestegen. Landelijk ondervindt bijna 38% van de bedrijven belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten. In de regio ZO-Brabant gaat het om 33% van de bedrijven. Regionaal is het aantal belemmeringen in Q3 nagenoeg gelijk ten opzichte van begin dit jaar (32,9%). 

Vacatures

Aandeel tech- en IT- vacatures blijft hoog voor regio

In 2021 is nagenoeg een vierde van de 48.915 geplaatste vacatures binnen Zuidoost-Brabant een tech- of IT-vacature (24,4%). Ten opzichte van 2020 daalt het aandeel tech- en IT- vacatures met 4.6% tot 11.935.