Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Ontwikkeling batterij-technologie en toepassingen

De ambitie om als Europa het eerste klimaatneutrale continent te worden, biedt Brainport Eindhoven een pionierende rol als het gaat om de energietransitie.

Om dit te bereiken is het elektrificeren van de transport en de vervoerssector een belangrijke stap. Deze sector is namelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissies in Europa. Elektrificatie van transport en logistiek en daarbinnen de ontwikkeling van batterijtechnologie speelt een belangrijke rol om tot een uitstootvrij vervoerssysteem te komen. De verwachting is dat de batterijmarkt jaarlijks enorm zal stijgen.

Er liggen enorme kansen voor Brainport Eindhoven in het integreren van batterijen in verschillende applicaties, het ontwikkelen van nieuwe batterijtechnologie en het automatiseren van de productieprocessen. Dankzij de Technische Universiteit Eindhoven en TNO zijn al verschillende onderzoeksprojecten en startups gestart. Om de kansen en mogelijkheden voor de regio en Nederland nog beter te benutten, werken verschillende partijen samen in het Battery Competence Cluster - NL. Hierin werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, en de overheid samen aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame batterijpakketten, batterijtechnologieën en de mogelijkheden van seond-use en recycling om de transitie van fossiel naar duurzaam vervoer versneld te realiseren.  

Best practices

Volgende pagina

Waterstoftransitie