Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Starten vanuit concrete use-case succesfactor voor toepassing AI

Een autonoom vaartuig of autonome inspectiecamera voor pijpleidingen, een eiersorteermachine of een algoritme dat door datasets te combineren het exacte moment detecteert waarop patiënten weer zelf gaan ademen. Het lijkt toekomstmuziek maar blijkt bij Demcon realiteit. De toepassingsmogelijkheden van AI zijn ongekend, weet Business Unit Manager Artificial Intelligence David Rijlaarsdam. Zeker wanneer je vertrekt vanuit een concrete use-case vanuit de industrie en data, domeinkennis en AI combineert en integreert in systemen en producten.  

“Demcon is in de kern mechatronisch systeemontwerper,” vertelt David. “We ontwikkelen en produceren hoogwaardige, innovatieve en complexe systemen en producten voor Original Equipment Manufacturers in heel diverse markten. De huidige toepassingen van Artificial Intelligence door Demcon vinden plaats binnen Demcon advanced mechatronics en eigen product OEMs. Binnen Demcon advanced mechatronics werken meer dan 450 collega’s, verspreid over vestigingen in Nederland, Japan en Singapore. Daarnaast zetten we ook gericht in op bedrijven zoals start- en scale-ups die meerwaarde voor ons hebben als het gaat om AI. We zijn als Demcon dus niet alleen systeemontwerper maar willen ook actief een rol spelen om bedrijven met potentie op het vlak van AI succesvol te maken, door in deze bedrijven te investeren.”

Vertrekken vanuit concrete use-cases bij toepassen Machine Learning 

“De engineering bedrijven van Demcon, zijn gericht op een aantal focusmarkten. Het betreft High-Tech Systems & Materials, Life Science & Health, Smart Industry, Water & Maritime, Agri & Food, Aerospace, Defence & Security en Energy Systems. De activiteiten met betrekking tot Artificial Intelligence en Machine Learning lopen hier dwars doorheen. Daarbij is ons uitgangspunt dat het niet gaat over AI op zich. We nemen system design als uitgangspunt en combineren dat met onze ervaring, de klantvraag en domeinkennis. We vertrekken daarbij vanuit een concrete use-case. Dan pas kun je serieus praten over het toepassen van AI of Machine Learning, of juist niet” 

Kracht ligt in ontwikkelen systemen waarin AI geïntegreerd is 

“Demcon past AI in de regel toe voor het vergroten van functionaliteiten, het verbeteren van performance, automatisering van bepaalde activiteiten en het reduceren van kosten. Technisch gezien leggen we daarbij naar met name de focus op machine vision en time series & control. We leveren producten en systemen op waarin AI geïntegreerd is zoals wearables en robotica.”

Door Demcon ontwikkelde AI toepassingen heel divers 

“De AI toepassingen die we hebben ontwikkeld zijn divers. Het betreft onder meer verbetering van beademingsapparatuur, automatische productclassificatie en een autonome inspectiecamera voor pijpleidingen. Bij die laatste gaat het om een Deep Learning toepassing die gebaseerd is op vision software en getraind is aan de hand van synthetische trainingdata. De camera herkent aan beelden waar hij is en controleert de kwaliteit van de pijp intern. We hebben deze robot dus initieel getraind met ‘fake data’ zodat de robot als puber start in plaats van als peuter bij de training in de echte wereld.”  

Waardevolle combinatie: algoritmes + synthetische data 

“Het feit dat wij deze synthetische training data kunnen genereren en aan de hand daarvan een algoritme kunnen trainen is een interessante combinatie van competenties. Hiermee kun je een robot of algoritme op een snelle en goedkope manier trainen. Zo kun je bijvoorbeeld ook de groei van een aardbei simuleren. Of de kwaliteit van producten simuleren, waarbij ook zeldzame beschadigingen voldoende gerepresenteerd zijn in de dataset.  

Zelflerende eiersorteermachine 

“Een ander voorbeeld van een toepassing die we hebben ontwikkeld voor een klant is een eiersorteermachine. De machine herkent de eieren en deelt in ze op basis van beelden, in twee klassen. Bij deze oplossing was het belangrijk voor de klant dat hij het systeem eenvoudig zelf kon bijtrainen zonder teveel achtergrondkennis over Machine Learning. Onze algoritmes en software zijn erop ingericht ook aan dit soort vragen tegemoet te komen. 

Autonoom varend inspectieplatform 

“Een laatste voorbeeld van wat we hebben ontwikkeld, is een robuust, onbemand en autonoom varend inspectieplatform. De komende jaren gaan we flinke stappen zetten met AI zodat de boot complexere situaties kan herkennen op het water. Dit laat zien hoe groot diversiteit aan klanten is en illustreert waarom we AI als competentieprogramma over alle business units heen hebben gelegd.” 

Slim algoritme dat door gecombineerde data eerste ademhaling snel detecteert 

“Demcon heeft in het begin van de pandemie in heel korte tijd beademingsapparatuur ontwikkeld op basis van de bestaande competentie bij Demcon macawi respiratory systems. Momenteel kijken we naar toepassingen van AI om artsen te ondersteunen om sneller zicht te hebben op wanneer patiënten zelfstandig beginnen te ademen. Doordat de arts dan een signaal krijgt, wordt het verblijf van de patiënt op de IC mogelijk verkort. Ook hierbij maken we weer gebruik van synthetische data die we toevoegen aan publiek toegankelijke klinische gegevens. Dat doen we omdat de volledige datasets nog niet publiekelijk beschikbaar zijn.” 

Samenwerking met zeer diverse partijen 

“We spreken bij Demcon van AI wanneer het systeem leert van zijn omgeving en zich daardoor mogelijk anders gaat gedragen zonder expliciete programmering. Als het om AI gaat, werken we samen met een aantal partijen die, net als Demcon zelf, verspreid zijn over heel Nederland. Zo ben ik vertegenwoordigd in de NLAIC, werken we nauw samen met de TU/e, TU Delft, JADS en zijn we aan het kijken of we kunnen gaan samenwerken met de RUG en andere universiteiten en hogescholen.” 

Bij samenwerking uitgaan van gezamenlijke use-cases uit industrie 

“Als het gaat om samenwerking met externe partijen vind ik het belangrijk dat het aantal initiatieven overzichtelijk blijft en dat er wordt uitgegaan van concrete use-cases. Dat is op dit moment nog niet zo makkelijk. Er zijn heel veel verschillende AI-initiatieven, ieder met een eigen agenda. Wat ik heel graag zou willen, is use-cases naast elkaar leggen. Zo vertrek je vanuit de vraag van de gebruiker en haak je daarna onderzoek aan en niet andersom. Als je use-case-based gaat werken dan weet je altijd waarom je iets doet en is de stap naar (fundamenteel) onderzoek vervolgens beter te maken.”

Investeren in bedrijven met potentie en aantrekken talent 

“Zoals ik eerder aangaf is Demcon sinds enige tijd gericht aan het investeren in bedrijven die potentie hebben op het vlak van AI. Op deze manier dragen we bij aan een innovatief ecosysteem dat bezig is met data en AI. Voor Nederland zijn talent en talenontwikkeling heel belangrijk om van AI een succes te maken. Wij investeren daar onder andere op deze manier in. Daarnaast nemen we ook nieuw talent aan. Doordat Demcon is gevestigd door heel Nederland kunnen mensen die voor ons willen werken doorgaans gewoon blijven wonen waar zij wonen. Het vinden van geschikt talent is wel een uitdaging. Zeker omdat we ook zoeken naar ervaren talenten die niet alleen kennis hebben vanuit de schoolbank maar ook de klantvraag begrijpen. Wat wij onze collega’s bieden is de kans om zelfstandig en ondernemend met AI bezig te zijn in diverse projecten en markten.”