Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Samen op weg naar duurzame, slimme en veilige mobiliteit

Nul emissie. Nul verkeersdoden. Nul files. Zodat de regio Eindhoven goed bereikbaar is, vervoer geen schade toebrengt aan het klimaat en mensen veilig kunnen reizen. Dat zijn de ambities van Brainport Eindhoven. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden sloegen de handen ineen om deze doelen te bereiken. Binnen het Innovatieprogramma Green & Smart Transport Delta werken ze aan een groot aantal innovaties op het gebied van emissievrije voertuigen en slimme mobiliteitsoplossingen.

Nul emissie. Nul verkeersdoden. Nul files. Zodat de regio Eindhoven goed bereikbaar is, vervoer geen schade toebrengt aan het klimaat en mensen veilig kunnen reizen. Dat zijn de ambities van Brainport Eindhoven. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden sloegen de handen ineen om deze doelen te bereiken. Binnen het Innovatieprogramma Green & Smart Transport Delta werken ze aan een groot aantal innovaties op het gebied van emissievrije voertuigen en slimme mobiliteitsoplossingen.

Wat is het Innovatieprogramma Green & Smart Transport Delta?

Het Innovatieprogramma Green & Smart Transport Delta is onderdeel van de topsector HTSM roadmap en draagt bij aan het behalen van drie doelen: nul emissie, nul verkeersdoden en nul files. Door voorloper te zijn in het ontwikkelen van duurzame en slimme mobiliteitssystemen, wil de Brainport-regio aan de wereldtop van de automotive sector blijven behoren. Belangrijk, want deze sector zorgt in Nederland voor tienduizenden banen en een exportvolume van € 20 miljard per jaar.   

Een programma met twee sporen

Het Innovatieprogramma bestaat uit de twee sporen green en smart, die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Green: Ontwikkeling van duurzame innovaties voor verschillende toepassingen (automotive, maritiem, luchtvaart). Een voorbeeld is de ontwikkeling van batterij- en waterstofelektrische aandrijflijnen voor zero-emissievervoer, inclusief infrastructuur voor tanken, laden en lokale energieopwekking.
  • Smart: Innovatieve technologieën, zoals sensortechnologie en Artificial Intelligence, worden ingezet om kennis van zelfrijdende voertuigen te combineren met de ontwikkeling van de omgeving waarin de voertuigen rijden. Om zelfrijdende auto’s te implementeren, moet het hele verkeerssysteem aangepast worden, van de infrastructuur tot de verkeerscentrales. Zo ontstaat een slim mobiliteitssysteem, dat bijdraagt aan veiliger, efficiënter en schoner vervoer.

Wie werken samen in het Innovatieprogramma?

De ambities rond duurzame en slimme mobiliteit zijn groot. Om de doelen te realiseren, is een brede samenwerking over de hele keten noodzakelijk. Daarom werken 65 partijen samen in het Innovatieprogramma, elk vanuit hun eigen rol. Dat zijn grote bedrijven, zoals DAF, VDL, NXP en TomTom, maar ook startups en het mkb. Daarnaast zijn kennisinstellingen als TU/e en TNO nauw betrokken, net als overheden, uitvoeringsinstanties, RAI Automotive Industries NL en Brainport Development.

Wat maakt onze aanpak uniek?

Binnen het mobiliteitsprogramma Brainport ontwikkelen we projecten en consortia op drie niveaus:

  1. Innovatiefundament. Kennisontwikkeling, kennisborging, R&D-ondersteuning en unieke testfaciliteiten als fundament voor het opzetten van Research & Development (R&D)-projecten.
  2. R&D-projecten. Onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve technologieën en producten, zoals digitale infra voor zelfrijdende voertuigen.
  3. Toepassingen in de praktijk. Dit zijn demonstratieprojecten en living labs, waarin de R&D-projecten worden getest. Dit is de eerste stap naar de introductie van innovaties op de markt.

Het verbinden van de drie niveaus maakt het mogelijk om op excellent niveau onderzoek te doen en dit onderzoek vervolgens om te zetten naar innovaties op de markt. Op excellent niveau opereren is cruciaal, want zo kunnen we blijven concurreren in een internationale markt.

Hoe financieren we onze projecten?

Het programma vormt een lange termijn roadmap vanuit waar verschillende consortia, partijen en een bijbehoren financieringsstrategie worden gevormd op deelopgaven. Een voorbeeld hiervan zijn drie ingediende projecten in de regeling R&D Mobiliteitssectoren.

  • Smart Transport Delta – de ontwikkeling van een Digitale Infrastructuur voor Toekomstige Mobiliteit (DITM). Zelfrijdende auto’s werken alleen als het hele mobiliteitssysteem geoptimaliseerd wordt. Dit project heeft als doel om digitale infrastructuur te creëren voor het verzamelen, delen en gebruiken van automotive data. Het tweede doel is het ontwikkelen van baanbrekende technologie voor verkeerssignalering.
  • Green Transport Delta – waterstof. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.
  • Green Transport Delta - elektrificatie. De ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en -pakketten staat hierin centraal. Dit draagt bij aan het realiseren van klimaatneutrale voertuigen.

De projecten hebben een totale omvang van € 110,6 miljoen. De uitslag van de beoordeling van R&D Mobiliteitssectoren wordt eind oktober verwacht.

Waar willen we over tien jaar staan?

Vanaf komend jaar werken de belangrijkste partijen op het gebied van automotive in de regio samen. De eerste projecten zijn gestart en de aanvragen voor financiering zijn goedgekeurd. Over tien jaar willen we een geïntegreerd systeem hebben van elektrisch en automatisch rijden in de regio. Hierbij kunnen we op een effectieve manier zien hoe het automatisch rijden op een praktische manier in het systeem werkt. Onze aanpak kan gekopieerd worden op andere plekken, doordat we onze geleerde lessen en kennis op één plek gebundeld hebben. Onze doelen (nul emissie, nul verkeersdoden, nul files) zijn bereikt.

Lees meer over de programma's Arrow icon