Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder
Lightyear Smart & Green Mobility

Programmabureau Green & Smart Mobility

Drie grote consortia van meer dan 60 Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector investeren samen met het Rijk ruim 120 miljoen euro om innovatieve technologische doorbraken te realiseren in elektrificatie, waterstoftoepassingen en toekomstgerichte digitale infrastructuur in mobiliteit. De drie consortia vormen de basis van de meerjarige programmatische uitvoering van de HTSM Automotive roadmap.

Programmabureau Green & Smart Mobility

RAI Automotive Industry NL en Brainport Development voeren gezamenlijk het meerjarig programmamanagement uit voor de uitvoering van de innovatieprogramma’s Elektrificatie, Waterstof en Digitale infrastructuur voor Toekomstige Mobiliteit. Binnen ieder programma wordt cross-sectoraal gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen intensief samen voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector. Binnen de consortia werken grote bedrijven, MKB-bedrijven en startups samen met kennispartners. Het programmabureau heeft als doel om de komende jaren deze innovatie en samenwerking verder aan te jagen ten behoeve van het versterken van het Automotive- en Mobiliteitsecosysteem in Nederland.

“Het is geweldig om te zien dat wat begon met de aanvraag van een R&D steunpakket voor de automotive sector zich ontwikkeld heeft tot een breed sector overstijgend programma. Met dit programma werken we toe naar duurzame, emissieloze automotive, maritieme en luchtvaart- sector.”

Albie van Buel, managing director RAI Automotive Industry NL

Langjarige samenwerking voor emissieloze, veilige en slimme mobiliteit

De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM. Naast concrete resultaten streven de programma’s een gezamenlijke lange termijn-doelstelling na. Samenwerking tussen industriële partners onderling, maar ook tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is cruciaal om voor Nederland een concurrerende positie op wereldschaal te kunnen innemen. Elektrificatie, waterstof en digitale infrastructuur zijn daarvoor essentiële technologiegebieden. Met deze projecten krijgt de noodzakelijke transitie in de verduurzaming van de sector een forse financiële impuls. Dit concept van open-innovatie is de typische kracht van de Nederlandse manier van samenwerken.

”Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van de subsidies door EZK aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”

Paul van Nunen, directeur Brainport Development

Programma's

Green Transport Delta – Elektrificatie

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland en hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

Naar het project

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Naar het project

Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

Binnen het project ontwikkelen de partners een systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur inclusief de onderliggende kritische kerntechnologieën met betrekking tot lokalisatie, verkeersdiensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur.

Naar het project

Battery Competence Cluster - NL

Het  Battery Competence Cluster - NL is hét programma waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid krachten bundelen om kennis en competenties op te bouwen op het gebied van batterijtechnologie.

Naar het programma

Brainport Bereikbaar

De doorstroming en bereikbaarheid van de Brainportregio optimaliseren door slimme reisoplossingen te combineren.

Naar het programma

SmartwayZ

Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL houdt zich bezig met de vraagstukken verstedelijking en bereikbaarheid in verschillende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg.

naar het programma

Neem contact op

Anna Paar

Projectleider Gebouwde Omgeving & Mobiliteit

Neem contact op