Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

GreenH2UB

De GreenH2UB is een waterstoffabriek welke, door middel van elektrolyse, duurzaam opgewekte energie van wind- en zonneparken omzet in groene waterstof. 

Waterstof is dé oplossing om de mobiliteit en de industrie te verduurzamen. Met beschikbaarheid van groene waterstof van de GreenH2UB kan in korte tijd worden getankt om vervolgens met nulemissievoertuigen lange afstanden af te gaan leggen of om binnenstedelijk te vervoeren. Waterstof voor de industrie biedt toepassingen als grondstof en als vervanger van aardgas voor hoge temperatuurwarmte (HTW). Daarom investeert de regio Brainport Eindhoven in innovatie rondom waterstof.

GreenH2UB concept

De GreenH2UB is een waterstoffabriek waar duurzaam opgewekte energie van wind- en zonneparken wordt omgezet in groene waterstof. Door middel van elektrolyse gaat het hier om de energieomzetting van kilowatturen (kWh) naar schone groene waterstofmoleculen.

Na compressie kan waterstof worden opgeslagen en op gewenste momenten worden geleverd aan de mobiliteitssector (voor vrachtwagens, personenauto’s, bussen, scheepvaart ed.), aan de industrie of aan de gebouwde omgeving.

De GreenH2UB’s worden gebouwd nabij duurzame energieopwekking en nabij snelwegen en industrie. Voor een netstation, waar sprake is van netcongestie, kan de GreenH2UB kansen creëren alsook binnen gemeenten waar inzet van groene waterstof onderdeel uitmaakt van de warmtevisie.

Kempisch bedrijvenpark

In Brainport Eindhoven wordt op het Kempisch bedrijvenpark gewerkt aan het realiseren van de eerste GreenH2UB. Met lokale stakeholders wordt de haalbaarheid van de afzet van groene waterstof en restwarmte in beeld gebracht. De GreenH2UB is gedimensioneerd op 10 MW en zal op windpark de Pals aangesloten gaan worden. De bouw van het windpark en de GreenH2UB zullen samenvallen omstreeks Q4 2022 en Q1 2023.

Samenwerking in de regio

Het GreenH2UB concept is ontstaan uit een samenwerking tussen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en  Force Renewable Energy. Met partners wordt sinds 2018 gewerkt aan het concept. Waterstof gaat een sterke ontwikkeling doormaken en kan met een integrale ketenontwikkeling voor de Brabantse maakindustrie vele kansen creëren in termen van werkgelegenheid, mobiliteit, CO2 reductie en export.