Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat leerde de jongere generatie wél van de coronacrisis?

‘Achterstand scholier en student duurt jaren’, ‘Merendeel van leerlingen op achterstand door corona’ en ‘Voorkom tweede verloren generatie’. Zomaar drie krantenkoppen die afgelopen week het nieuws haalden. De berichtgeving over het onderwijs met betrekking tot de coronacrisis is vrij negatief van aard. Vier schoolleiders, die zich uitspreken namens alle zestien Brainportscholen, willen graag een ander geluid laten horen. ‘Dit jaar heeft ook veel goeds gebracht.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 februari 2021

‘Achterstand scholier en student duurt jaren’, ‘Merendeel van leerlingen op achterstand door corona’ en ‘Voorkom tweede verloren generatie’. Zomaar drie krantenkoppen die afgelopen week het nieuws haalden. De berichtgeving over het onderwijs met betrekking tot de coronacrisis is vrij negatief van aard. Vier schoolleiders, die zich uitspreken namens alle zestien Brainportscholen, willen graag een ander geluid laten horen. ‘Dit jaar heeft ook veel goeds gebracht.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 februari 2021


Ze zijn klaar met alle negatieve berichtgeving rondom onderwijs in de coronacrisis. Schoolleiders Claire Arts (Eckartcollege en Nuenens College), Irma van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), Geert-jan Nillesen (Jan van Brabant College) en Rob van der Vorst (Heerbeeck College) vinden dat er in de politiek en de media te veel aandacht wordt besteed aan de negatieve invloed van de coronacrisis op het onderwijs en dat positieve geluiden ondergesneeuwd worden. Van Nieuwenhuijsen: ‘Neem de opmerking van minister Slob waarin hij de verwachting uitspreekt dat 40 procent van alle leerlingen blijft zitten. Je praat er jongeren mee de put in. Dat zou onze minister zich ook moeten realiseren.’

Draai het om

‘Waarom draaien we het niet om?’, stelt de schoolleider van het Heerbeeck College. ‘Waarom benadrukken we niet dat deze generatie juist veel heeft geleerd van het afgelopen jaar? Daarmee geven we de jongeren het vertrouwen dat het goed komt.’ Arts stelt dat leerlingen vaardigheden hebben geleerd waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. ‘Door het onderwijs op afstand is er een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen. Daarnaast leerden ze dit jaar om met teleurstellingen en veranderingen om te gaan.’ Nillesen vult aan: ‘De jongere generatie is zich meer bewust van de vrijheden die ze altijd gehad hebben. Ze waarderen het samenzijn én de school meer. Ook zie je dat leerlingen belangeloos dingen doen voor anderen. Dat is een goede ontwikkeling in deze individualistische maatschappij.’

Rekening houden met omstandigheden

Bovendien, zo stelt Van Nieuwenhuijsen, kan er rekening gehouden worden met de omstandigheden. ‘We denken binnen het onderwijs in kansen. Zo zijn we in gesprek met het middelbaar beroepsonderwijs. Samen kijken we of en hoe we de doorstroom kunnen bevorderen.’ Een ander pluspunt? De vlucht die digitalisering heeft gemaakt. Arts: ‘Het digitale onderwijs stond nog in de kinderschoenen. Het hybride lesgeven heeft in een korte tijd een enorme vlucht genomen.’

Sociale aspect van onderwijs

De vier schoolleiders maken zich dan ook niet zo druk om eventuele leerachterstanden. Van Nieuwenhuijsen: ‘Ik vind het sociaal welbevinden een veel belangrijker aspect. Laten we uit die ‘achterstandenwegwerken-bubbel’ blijven en ons eerst focussen op de zachte kant van onderwijs.’ Arts vult aan: ‘School is een ontmoetingsplek. Dat is meer dan ooit gebleken. Leerlingen zijn school, elkaar en ook docenten gaan missen.’ Nillesen is het daarmee eens: ‘De lesinhoud komt wel. Als jongeren zich prettig en veilig voelen gaan ze zich vanzelf ontwikkelen.’ Van der Vorst: ‘Wij moeten leerlingen perspectief en vertrouwen geven. Als wij het tegenovergestelde doen dan gaan ze zich er ook naar gedragen.’