Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2022: Resultaten Regio Deal zichtbaar en tastbaar in brede regio

In 2018 besloten Rijk en regio om ruim 370 miljoen euro te investeren in Brainport Eindhoven door middel van de Regio Deal Brainport Eindhoven (2018 – 2025). In vier jaar tijd slaagden we erin om 26 ambitieuze projecten met een waarde van ruim 370 miljoen uit te werken en van cofinanciering te voorzien. De resultaten van de investeringen zijn anno 2022 al behoorlijk tastbaar en zichtbaar. De Regio Deal geeft een impuls aan het regionale voorzieningenniveau, draagt bij aan het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en leidt tot nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daar buiten. In het Bestuur van stichting Brainport werd op 15 maart de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2022 vastgesteld.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 april 2023

In 2018 besloten Rijk en regio om ruim 370 miljoen euro te investeren in Brainport Eindhoven door middel van de Regio Deal Brainport Eindhoven (2018 – 2025). In vier jaar tijd slaagden we erin om 26 ambitieuze projecten met een waarde van ruim 370 miljoen uit te werken en van cofinanciering te voorzien. De resultaten van de investeringen zijn anno 2022 al behoorlijk tastbaar en zichtbaar. De Regio Deal geeft een impuls aan het regionale voorzieningenniveau, draagt bij aan het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en leidt tot nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daar buiten. In het Bestuur van stichting Brainport werd op 15 maart de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2022 vastgesteld.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 april 2023


De 26 projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn erop gericht dat de regio voor de inwoners van Brainport, oud en nieuw, een fijne plek blijft om te wonen en te leven. Daarbij gaan economie en maatschappij hand in hand. De technologische innovatiekracht van de Brainportregio is bepalend voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de wereld staat. Tegelijk leidt dit tot een toekomstbestendige regionale economie, waarbij aandacht uitgaat naar mens, maatschappij en een goed woon- en leefklimaat.

Impuls in voorzieningenniveau in steden én dorpen

Met de Regio Deal Brainport Eindhoven is een goede start gemaakt om de ambities van de regio in te vullen. Als we kijken naar de voorzieningen die in de totale regio, zowel in de steden als dorpen, zijn gerealiseerd, zien we een grote diversiteit. Variërend van sportvoorzieningen in kleine kernen, samenwerkende regionale podia die cultuur breder toegankelijk maken tot grootstedelijke voorzieningen van internationale allure.

2022 was een mooi jaar voor veel culturele- en sportvoorzieningen en activiteiten en evenementen. Na twee jaren van lockdowns werden talloze bezoekers verwelkomd. Voor de grote bouwprojecten was het afgelopen jaar lastiger. De gestegen bouwkosten hebben veel invloed op deze projecten. Eén van de projecten (congrescentrum Elysion) komt daardoor niet tot realisatie. Stichting Brainport gaat binnen de afspraken met het Rijk vervolgstappen uitwerken.

Aantrekken en behouden van talent

Ook als we kijken naar de talent-projecten zien we concrete resultaten. Zo zijn op Strijp-T, de Automotive Campus en de Brainport Industries Campus hybride leeromgevingen ingericht. Daar werken bedrijfsleven, studenten en docenten samen. Doel is het onderwijs te verbeteren en meer techniek en IT-studenten op te leiden voor onze arbeidsmarkt en dat werkt. Daarnaast neemt 60% van alle po-, vo- en mbo-scholen in de regio deel aan een programma om kinderen en jongeren voor te bereiden op een internationale samenleving.

Maatschappelijke innovaties

Diverse maatschappelijke innovaties kwamen ook weer een stap verder. Zo werd de slimme shuttlebus Fabulos in Helmond door middel van Aritificial Intelligence (AI) nog slimmer gemaakt. Daarvoor gebruikte TNO een techniek binnen AI, die we Situation Awareness noemen. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van herbruikbare voedselverpakkingen, een duurzame batterij voor de luchtvaart, warmtegevels en een warmtebatterij. Deze innovaties krijgen vorm binnen Eindhoven Engine.

Investeren in innovatie en brede welvaart blijft nodig

De kracht van ons samenwerkingsmodel heeft de regio veel gebracht. We zien echter dat niet iedere inwoner daarop is aangehaakt en meeprofiteert. Door opeenvolgende crises groeit het aantal mensen met serieuze financiële problemen. De inzet van Regio Deal Brainport Eindhoven is het geven van een positieve impuls aan de welvaart en welzijn voor iedere inwoner van Brainport. Daarnaast werken regionale overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen ook op andere manieren samen aan een regio waar het fijn leven is voor iedereen. Met de opzet van een sociaal-maatschappelijke regionale agenda onder de noemer ‘Brainport voor elkaar’ en extra versnellingscapaciteit ter ondersteuning van het realiseren van mobiliteit en woningbouw bijvoorbeeld. Het succes is immers pas compleet als alle inwoners kunnen aanhaken en meeprofiteren.

De volledige voortgangsrapportage is te vinden op de website van Brainport Eindhoven.