Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Uitvoering Brainport Nationale Actieagenda

De vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het eerste jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet, in het bijzonder de resultaten die op de benoemde prioritaire acties zijn geboekt: een inhaalslag op het voorzieningenniveau, transformatie van stationsomgeving Eindhoven (EIK-XL), investeringen in fotonica, ontsluiting van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten, de start van de Eindhoven Engine, het realiseren van hybride leeromgevingen zoals op de Brainport Industries Campus en op het vlak van digitale infrastructuur wordt er bijvoorbeeld aan 5G testlocaties gewerkt.

De vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het eerste jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet, in het bijzonder de resultaten die op de benoemde prioritaire acties zijn geboekt: een inhaalslag op het voorzieningenniveau, transformatie van stationsomgeving Eindhoven (EIK-XL), investeringen in fotonica, ontsluiting van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten, de start van de Eindhoven Engine, het realiseren van hybride leeromgevingen zoals op de Brainport Industries Campus en op het vlak van digitale infrastructuur wordt er bijvoorbeeld aan 5G testlocaties gewerkt.

Klik hier voor de BNA voortgangsrapportage

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat: “Het is indrukwekkend om te zien welke stappen er het afgelopen jaar al zijn gezet. Dit laat zien dat onze gezamenlijke inzet werkt.”


In 2018 sloegen Rijk, Provincie Noord-Brabant en Brainport Eindhoven de handen ineen voor een langjarige samenwerking en stelden de Brainport Nationale Actieagenda op. Het doel: versterken en versnellen van de inspanningen om de potentie van de economisch krachtige regio maximaal voor onze nationale economie te benutten. Met een positieve impact op brede welvaart.
 

De financiële impuls van de Regio Deal Brainport Eindhoven blijkt hierbij als een belangrijke versneller te werken. In 2018 hebben Rijk en regio ca. 120 miljoen euro financiering toegekend aan de eerste projecten, waarvan ca. 40 miljoen afkomstig is van het Rijk en ca. 80 miljoen van de regio (bedrijfsleven, kennisinstellingen   en   overheid). Denk bij de projecten bijvoorbeeld aan Upgrade Urban Culture & Sports hal  'Area 51' (onderscheidend voorzieningenaanbod), Services Holland Expat Center (aantrekken en behouden talent) en Brainport Smart Mobility (innovaties met maatschappelijke impact). De stand van zaken hiervan staat in een aparte voortgangsrapportage van de Regio Deal. Ook met andere investeringen en bijdragen wordt goede voortgang geboekt.

Klik hier voor de Regio Deal voortgangsrapportage

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport: “Je ziet dat de Brainport Nationale Actieagenda voor iedereen in de regio betekenis krijgt. We zijn altijd bezig met stad en regio aantrekkelijk te houden voor al onze inwoners. De Actieagenda én de Regio Deal zijn inmiddels onmisbaar, want zo kunnen we investeren in toereikende sport- en cultuurvoorzieningen die deze economisch sterke regio zo hard nodig heeft.”
 

In het eerste jaar is er al veel voortgang geboekt, maar er is nog veel werk te verzetten. Om talent uit zowel binnen- als buitenland aan te trekken en aan de regio te binden is versterking van het woon- en leefklimaat inclusief voorzieningenniveau van cruciaal belang. Daarnaast biedt de innovatiekracht van de regio nog volop kansen voor als het gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Via diverse acties worden innovatieve oplossingen als autonoom en verbonden rijden, zorg op afstand en energieopslag in de regio getest en opgeschaald. De samenwerking tussen Rijk en regio wordt dan ook de komende jaren met kracht voortgezet.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Provincie Noord-Brabant: “Afgelopen jaar zijn de eerste  successen geboekt, en ik kijk uit naar de volgende stappen in deze samenwerking. Zo behouden we Brainport als een van de slimste regio’s ter wereld voor de volgende generatie Brabanders.” 

Klik hier voor de link naar ministerie EZK met Kamerbrief over de Voortgangsrapportage