Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

TU/e studenten: waardevolle (inter)nationale talentpool voor Brainport Eindhoven regio

TU/e Technificent stelt bedrijven en organisaties in staat (inter)nationale technische studenten al voor hun afstuderen bij hun organisatie te betrekken. Technificent is een onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven en heeft als doel bedrijven en studenten aan elkaar te verbinden door middel van bijbanen, opdrachten en projecten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 juni 2019

TU/e Technificent stelt bedrijven en organisaties in staat (inter)nationale technische studenten al voor hun afstuderen bij hun organisatie te betrekken. Technificent is een onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven en heeft als doel bedrijven en studenten aan elkaar te verbinden door middel van bijbanen, opdrachten en projecten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 juni 2019

De TU/e heeft ruim 10.000 studenten (circa 20% is daarvan internationaal), een belangrijke regionale talentpool die volop kansen biedt voor de Brainport Eindhoven regio. Door de pragmatische aanpak van Technificent, dat studenten en bedrijven en organisaties matcht, wordt het aanstormende talent optimaal benut. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Studenten hebben de mogelijkheid om al tijdens hun studie relevante werkervaring op te doen en tegelijkertijd geld te verdienen. Bedrijven kunnen de studenten van de TU/e op verschillende manieren inzetten binnen hun organisatie en hen al in een vroeg stadium aan de organisatie verbinden.

Technische opdracht
Technificent is er zowel voor technische als niet-technische bedrijven en organisaties. Iedere organisatie kan een opdracht bij Technificent neerleggen zolang die technisch van aard is. Zo is het  bijvoorbeeld ook voor een marketingbureau mogelijk om een beroep te doen op Technificent wanneer zij hun processen willen analyseren of een nieuwe website willen laten ontwikkelen. 

Multidisciplinaire teams of ‘permanente’ baan
Naast een losse opdracht of een individuele bijbaan, kunnen bedrijven er ook voor kiezen om een multidisciplinair team in te zetten voor grotere of complexere projecten. Een bedrijf wordt dan in de gelegenheid gesteld om zelf een team samen te stellen op basis van de benodigde disciplines. Daarnaast is het mogelijk om meerdere studenten in te zetten die gezamenlijk een fulltime functie bekleden die lastig invulbaar is. Op deze manier dragen studenten bij aan de bedrijfscontinuïteit. Studenten bieden bedrijven op deze manier extra flexibiliteit.

Over Technificent 
Technificent werkt met een online platform. Sinds de start heeft het ruim 2000 TU/e studenten weten te mobiliseren. Het platform groeit bovendien met gemiddeld 100 nieuwe studenten per maand. Inmiddels heeft Technificent meer dan 200 studenten aan een relevante (bij)baan geholpen in top technologie sectoren zoals High Tech, Healthcare, Automotive, IT, Data, Semi conductor, Oil & Gas en Photonica. Daar sluiten de studierichtingen van de TU/e perfect bij aan: Applied Physics, Biomedical Engineering, Built Environment, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering and Innovation Sciences, Mathematic, Computer Science en Mechanical Engineering.

Gebruikmaken van Technifcent betekent investeren in onderwijs en onderzoek
Technificent is onderdeel van EuFlex en dochteronderneming van de TU/e. De opbrengsten van Technificent vloeien weer terug naar de TU/e. De opbrengsten worden vervolgens geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs. Hier heeft de TU/e, de student en uiteindelijk ook de gehele Brainport Eindhoven regio baat bij!

Meer informatie? Neem dan contact op met Technificent: +31 (0)40 247 8080 of technificent@tue.nl