Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Toekomstbestendig cultuuraanbod in de regio

Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter versterking hiervan zijn financiële middelen (in totaal circa 1,3 mio) van de Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend voor 3 lopende projecten. Zij krijgen een vervolg door de toekenning van een nieuwe deelfinanciering: Urban Sport Park Eindhoven, Vergroten zichtbaarheid startups en Internationalisering onderwijs po/vo/mbo.

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 juni 2020

Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter versterking hiervan zijn financiële middelen (in totaal circa 1,3 mio) van de Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend voor 3 lopende projecten. Zij krijgen een vervolg door de toekenning van een nieuwe deelfinanciering: Urban Sport Park Eindhoven, Vergroten zichtbaarheid startups en Internationalisering onderwijs po/vo/mbo.

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 juni 2020


Projecten uitgelicht 

Online platform Connect geeft een boost aan het vergroten van de zichtbaarheid startups 

Piet van der Wielen, programmamanager Business, Brainport Development: ‘De coronacrisis leert ons hoe belangrijk samenwerken en verbinden is. En ook hoe goed we daarin zijn in deze regio. Met de lancering van het online platform Connect kunnen bedrijven van startups, scale-ups tot internationale bedrijven in Brainport zich letterlijk op de kaart zetten en meeliften op het sterke merk Brainport Eindhoven. Tot nu toe hebben ruim 500 startups, bedrijven en organisaties zich al ingeschreven. Maar het platform doet meer: het verbindt bedrijven aan elkaar op basis van interesses, vraag en aanbod. Zo maken we samenwerken voor startups nog makkelijker, nu en in de toekomst’.  

Urban Sport Park Eindhoven heeft een sportieve aantrekkingskracht op iedereen 

André Smits van Calisthenics Eindhoven is vanaf het begin betrokken bij het Urban Sport Park: ‘De calisthenics sporttoestellen en de survival run in het Urban Sport Park werden tijdens de Coronacrisis intensief gebruikt. Van jong tot oud, van beginner tot ervaren sporter, iedereen maakt nu gebruik van de toestellen. Met de nieuwe financiële impuls bouwen we samen aan één van de mooiste urban parken van Nederland. Een prachtig park met een mooie mengeling van urban sports, zoals sport en spel voor kids, fitness voor ouderen, BMX, Ninja Warrior, calisthenics en free running’.  

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten  

Regio Deal Brainport Eindhoven 

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt sinds 2018 ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt in vier jaar (tot 2022) via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. Alle projecten zijn inmiddels toegekend en gestart. De besluitvorming over de (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt. In totaal is tot en met juni 2020 een waarde van circa 87 miljoen toegezegd aan 26 projecten. De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 187 miljoen euro. 

Brainport Nationale Actieagenda 

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).