Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Goed nieuws voor Brainport-regio in tweede tranche Groeifonds

Vandaag heeft het kabinet de projecten bekend gemaakt die in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds gehonoreerd zijn. Bij diverse projecten is de Brainport-regio betrokken. De projecten richten zich op Innovatie en Kennisontwikkeling. Komende dagen moeten alle precieze bevindingen van de commissie Groeifonds en voorwaarden van het kabinet nog gedeeld worden. Duidelijk is al wel dat de innovatiekracht van de kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de Brainport Eindhoven regio en Brabant ruim erkend worden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 april 2022

Vandaag heeft het kabinet de projecten bekend gemaakt die in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds gehonoreerd zijn. Bij diverse projecten is de Brainport-regio betrokken. De projecten richten zich op Innovatie en Kennisontwikkeling. Komende dagen moeten alle precieze bevindingen van de commissie Groeifonds en voorwaarden van het kabinet nog gedeeld worden. Duidelijk is al wel dat de innovatiekracht van de kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de Brainport Eindhoven regio en Brabant ruim erkend worden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 april 2022

Een in het oog springende toekenning is de bijdrage aan de ontwikkeling van fotonica, een technologie waarbij de Brainportregio aan de wieg stond. PhotonDelta, het ecosysteem van fotonische chiptechnologie organisaties en bedrijven kreeg vandaag voorwaardelijk een bedrag van € 471 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie halfgeleider technologie.

NXT GEN HIGH TECH

Ook het voorstel NXT GEN HIGH TECH kreeg vandaag een reactie op het ingediende voorstel. In de voorwaardelijke honorering van 450 miljoen euro zijn partijen uit heel Nederland betrokken. De Brainport Eindhoven regio is ook in dit voorstel ruim betrokken, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een opleiding voor systeemingenieurs en robotsering in de agrifood-sector.

Brainport Smart District

Voor een landelijk consortium dat met innovaties in de bouw- en technieksector werkt aan verbetering van de leefomgeving is een reservering gedaan. Brainport Smart District, de innovatieve wijk in Helmond, is onderdeel van dit consortium.

Kennisontwikkeling

Op de pijler Kennisontwikkeling heeft het kabinet onder andere voorstellen gehonoreerd om een impuls te geven aan Leven Lang Ontwikkelen, het beroepsonderwijs te steunen, meer middelen vrij te maken voor het bereiken van laagopgeleiden en laaggeletterden, en digitalisering in het primair onderwijs en MBO en HBO te verbeteren.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn om welvaart en welzijn van iedereen te verbeteren. De hele lijst met 28 toekenningen en reserveringen is te vinden op Projecten ronde 2 | Nationaal Groeifonds.