Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Terugblik op de Masterclass: de business case en implementatie van Additive Manufacturing

Tijdens de RapidPro beurs op 4 en 5 maart is er met een exclusieve groep van 25 besluitvormers uit de maakindustrie gekeken naar het onderwerp additive manufacturing voor serieproductie. Deelnemers varieerden van vertegenwoordigers van clusterorganisaties, engineering bureaus, IT-leveranciers tot en met verschillende kleine en grote internationale maakbedrijven.

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 maart 2020

Tijdens de RapidPro beurs op 4 en 5 maart is er met een exclusieve groep van 25 besluitvormers uit de maakindustrie gekeken naar het onderwerp additive manufacturing voor serieproductie. Deelnemers varieerden van vertegenwoordigers van clusterorganisaties, engineering bureaus, IT-leveranciers tot en met verschillende kleine en grote internationale maakbedrijven.

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 maart 2020

Aan de hand van praktijkverhalen, gedeeld door sprekers van Poly ProductsBurgaflex, K3D-AddFab, Additive Centre en Berenschot werd een beeld geschetst van de business case en het implementatieproces van Additive Manufacturing voor serieproductie. In korte presentaties van 20 minuten werden verschillende relevante elementen getoond. Dit leidde tot veel aanvullende vragen over bijvoorbeeld de business case in geval van hogere volumes, materiaaleigenschappen en haar betrouwbaarheid. Allemaal relevante en kritische vragen over de kansen die Additive Manufacturing als productietechnologie biedt.  

Het was waardevol om vanuit het perspectief van gebruikers uit de maakindustrie een beeld te vormen. Sprekers gaven aan dat het zinvol was om te beginnen met de meer grofstoffelijke of de meer vanzelfsprekende use-cases. Aan de andere kant werd aangetoond dat functie-integratie voor samengestelde producten in de high-end maakindustrie zoals een snijmes voor industriële broodbaklijnen wel degelijk mogelijk is en rendeert wegens reductie in gewicht, prijs, doorlooptijd en onderdelen. Het is van belang om businesscases vanuit de volle breedte te analyseren. In geval van het snijmes zie je dat de case wordt versterkt doordat Kaak hiermee in de broodbaklijn twee van de acht robots kan uitsparen, doordat de robots snellere bewegingen kunnen maken. Dit is een voorbeeld die past bij het argument dat de klassieke ROI-berekening niet past bij 3D printen. In plaats van een focus op stukprijs is het van belang te kijken naar de hele levensduur van het geprinte product. 

Naast een cijfermatige benadering, kwam uit de persoonlijke verhalen naar voren dat het niet zozeer gaat om een vlucht in de technologie, maar dat vooral ook de mens een belangrijke rol speelt in het hele proces. De aanleiding om te starten met additive manufacturing ontstaat vanuit een intrinsieke interesse in de technologie, een nieuwsgierigheid naar applicaties, of het gevoel dat zo’n digitale productietechnologie zich uitstekend leent om nieuwe markten te ontdekken en ook om je te onderscheiden als werkgever in de zoektocht naar talent.   

In het verkennen van de technologie is het van belang om de technologie laagdrempelig te maken door goedkope instapmodellen te gebruiken, het personeel te enthousiasmeren middels gezellige doch serieuze pizza-avonden waarop iedereen los kan gaan op mogelijke applicaties. Raakt de verkenning serieuzer dan doet men er goed aan om dit niet met een enkele medewerker op te pakken, maar een team samen te stellen waarin iedere discipline vertegenwoordigd is. Additive manufacturing is namelijk een productietechnologie die impact kan hebben op diverse interne processen, de waardeketen en de hele product life cycle.

Additive manufacturing is een manier om een nieuwe kerncompetentie te ontwikkelen waarmee je kunt onderscheiden t.o.v. regionale, nationale en internationale concurrenten. Aan de andere kant kan het in de beginfase van experimenteren het interessant zijn om net zoals de K3D-AddFab consortium leden KMWE, NTS, Machinefabriek de Valk, Kaak Groep te kijken hoe je krachten kunt bundelen in bijvoorbeeld de aanschaf van metaalprinters en het ontwikkelen en delen van kennis. Uit de masterclass kregen we mee dat zelfs ook op het grotere toneel van de olie en gas industrie grote concurrenten als Shell, BP en Total het zinvol vinden om in gezamenlijkheid met contractors en additive manufacturing leveranciers te kijken naar de gemene deler in additive manufactered reserveonderdelen. Door vooral te werken aan richtlijnen voor het proces in plaats van de onderdelen zelf, kun je juist tot bredere ontwikkeling van gekwalificeerde onderdelen komen.  

Tot slot, ruimte vinden voor innovatie in tijden dat de ketting gespannen staat, blijft een grote uitdaging. Ook daarom is het relevant om te kijken hoe je in gezamenlijkheid met ketenpartners en ook concullega’s kunt versnellen. Uiteindelijk past dat ook in de mindset van additive manufacturing waarbij delen van de productieketen zullen komen te vervallen en er nieuwe kansen ontstaan in geheel nieuwe ondenkbare ketens.  

Brainport Development zal de komende periode met haar partners werken aan het samenbrengen van partijen en het bevorderen van ketensamenwerking om op die manier maakbedrijven een goede afweging te laten maken over de toepassing van additive manufacturing en met hoogwaardige use-cases nieuwe bedrijvigheid te laten ontstaan. Voor goede ideeën en initiatieven staan wij zeker open.   

Deze masterclass was een initiatief van Brainport Development, Rai Automotive Industry NL, Brainport Industries, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Mikrocentrum en Aviolanda. Samen met K3D-AddFab en het Additive Center zullen er meer bijeenkomsten worden georganiseerd. Middels aanmelding voor de nieuwsbrief blijft u op de hoogte wanneer de volgende masterclass kenbaar wordt gemaakt. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ruben Fokkema.