Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Terugblik op een geslaagde eerste editie van de 3D Delta Week

Eerste editie 3D Delta Week

Geschreven door 3D Delta Week

06 juli 2022
Eerste editie 3D Delta Week

Geschreven door 3D Delta Week

06 juli 2022

Van 20 t/m 24 juni vond de eerste editie van 3D Delta Week plaats. Founding partners Brainport Eindhoven, Flam3D en Jakajima kijken terug op een succesvolle eerste editie. In het licht van verstoorde toeleveringsketens, tekorten aan materialen, componenten, arbeid en zelfs energie, bracht de evenementweek de gemeenschap samen en zorgde voor de sfeer om gezamenlijk het voortouw te nemen in de transitie van de productie.

Door verschillende evenementen op verschillende plekken in Nederland en Vlaanderen samen te brengen in één centrale week, konden bezoekers ervaren dat de Benelux (“de Delta”) een topregio is op het gebied van 3D Manufacturing. Met twaalf evenementen, van Westerbork tot Leuven, diverse artikelen in de pers en veel aanwezigen, heeft de 3D Delta Week de potentie om de regio te positioneren als een wereldwijd toonaangevend knooppunt. Eén ding is zeker: er komt een tweede editie.

Leren, netwerken en ontdekken

Leer, netwerk en ontdek. Dat was het concept en doel van 3D Delta Week. Deelnemers hoefden nooit ver te reizen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten op 3D Manufacturing en konden hun eigen persoonlijke agenda samenstellen uit een goed gevuld programma van een tiental activiteiten. Er waren evenementen over R&D maar ook over toepassingen van 3D-fabricage, de rol van Additive Manufacturing in gezondheid of bij het aanpakken van klimaatverandering en je kon zowel de pionier van de 3D-printindustrie als het netwerk op Europees niveau bezoeken.

Dit alles werd mogelijk gemaakt op congressen, beurzen, masterclasses, netwerkevenementen, open dagen, diners en meer van 3D Makers Zone, Binder3D, Brainport Eindhoven, Flam3D, Jakajima, Landré, Materialise, Mikrocentrum (3D Production Days) en Vanguard Initiative . De verschillende evenementen tijdens de week trokken elk een groot aantal bezoekers, maar zorgden ook voor een zekere wederzijdse cross-over van bezoekers.

3D Delta Week Dinner

3D Delta Dinner als hoogtepunt van de week

Het 3D Delta-diner was het ultieme netwerkevenement van 3D Delta Week, georganiseerd voor alle deelnemers van de week en 3D-productieprofessionals van over de hele wereld. Een kleine terugblik op de avond die plaatsvond in het Blue Collar Hotel op de spannende en creatieve locatie Strijp-S: heerlijk eten, geweldige sfeer en boeiende gesprekken.

Met ruim 90 deelnemers omschrijven de oprichters van de 3D Delta Week het diner als een succes. Er waren aanwezigen uit zowel Nederland als België, maar ook uit Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Slovenië, Portugal en zelfs de VS. “Het diner weerspiegelde het actieve AM-ecosysteem in de Benelux. Het was een kans om in een andere, meer ontspannen setting samen te komen met sleutelfiguren uit de industrie”, legt Pieter Hermans van Jakajima uit.

“3D-printen is zo ingewikkeld en veelzijdig dat we allemaal moeten samenwerken, verbinden en expertise moeten delen”

Fried Vancrean, CEO van Materialise

Tijdens het diner werd een bijzondere act van de Nederlandse cabaretier Pieter de Rijk opgevoerd en onderstrepen Materialise CEO Fried Vancraen en Design8 CEO Orlando Sardaro het belang van 3D Delta Week door uit te leggen waarom hun bedrijven ambassadeurssponsor van de eventweek werden. Door zich te committeren aan het 3D Delta Week-platform, sluiten ze aan bij de positieve en belangrijke boodschap van de week: "Ik sta achter het idee om krachten te bundelen, om ecosystemen te verzamelen om bij te dragen aan een gezonde wereldeconomie."

Samenwerken is the way to go

Samenwerking. Dat is het sleutelwoord dat tijdens de 3D Deltaweek duidelijk naar voren kwam. Als we de sector 3D Maakindustrie willen helpen groeien en nationaal en zeker ook internationaal onder de aandacht willen brengen, moeten we op dat ene woord vertrouwen. Dat was de consensus van verschillende bezoekers van de week. Materialise CEO Fried Vancraen verklaarde: "3D-printen is zo ingewikkeld en veelzijdig dat we allemaal moeten samenwerken, verbinden en expertise delen." Dat is precies waarom 3D Delta Week is opgericht: om samenwerking te vergemakkelijken en samen te werken om deze toonaangevende 3D-productieregio te laten zien.

“3D-productie verandert de manier waarop we kijken, ontwerpen en produceren. Hoe verander je om je aan te passen?”

Orlando Sardaro, CEO van Design8

“De Benelux (de Delta) is immers een topregio op het gebied van 3D-productie, met talloze academische en toegepaste onderzoekscentra, een bijzonder hoog aantal 3D-printers en tal van veelbelovende start-ups en gevestigde ondernemingen. Aan de gebruikerskant kent de regio een veelvoud aan toepassingsgebieden – al met al een zeer veelzijdig en hoogwaardig ecosysteem”, vult Ruben Fokkema van Brainport Eindhoven aan.

3D Delta Week AM Masterclass

Volgend jaar terug

Founding partners Brainport Eindhoven, Jakajima en Flam3D zijn het erover eens: er volgt een tweede editie van de 3D Delta Week. Het doel van deze tweede editie? Meer evenementen, meer bezoekers en nog meer samenwerking. “We zijn zeer tevreden over het aantal deelnemers en activiteiten tijdens deze eerste editie van de 3D Deltaweek, maar voor de tweede editie streven we uiteraard naar nog meer. Corona gaf de eerste editie een stroeve start, maar uitstel betekende geen afgelasting en we gaan vol goede moed de tweede editie in”, zegt Kris Binon van Flam3D.

“Delta betekent ‘verschil’ in wiskunde. 3D Delta Week is dus in veel opzichten een goed gekozen naam. 3D-productie verandert de manier waarop we kijken, ontwerpen en produceren. Hoe verander je om je aan te passen?”, vraagt Orlando Sardaro, CEO van Design8 en ambassadeur-sponsor van 3D Delta Week. Iets om over na te denken en te demonstreren op de tweede editie in 2023. Ontmoeten we elkaar in 2023?

Terug naar Additive Manufacturing