Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs moet maakindustrie in Brainport houden

Sterk Techniekonderwijs Best-De Kempen-Gemert is een samenwerkingsverband van techniekonderwijs. Onlangs heeft minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob subsidie toegekend voor het initiatief dat, als het aan coördinator Rob van der Vorst ligt, de aanwas van talent voor de maakindustrie een boost gaat geven.

“We zien in de regio heel duidelijk dat er een hele hightech industrie is, plus een toeleverende industrie. Die laatste is een harde maakindustrie, en eigenlijk onderbelicht”, zegt Rob. “Als ik met directeuren spreek van bedrijven zoals Philips, zeggen ze ‘die mensen voor Research & Development vind ik wel. Maar die handjes aan de machines, als ik die moet halen uit het buitenland, is dat veel te duur. Dan verplaats ik mijn machines wel naar het buitenland.’ Mijn grootste motivatie is dat die maakindustrie hier moet kunnen blijven. En leerlingen laten zien dat het heel mooi is om in die sector te werken. Het zou echt erg zijn als ASML of Philips zegt ‘we verplaatsen naar Oost-Europa of verder omdat we hier te weinig mensen hebben. Ik denk dat we met dit initiatief een bijdrage kunnen leveren om de industrie hier te houden.” 

Techniek werkt overstijgend; het is niet enkel een vakgebied, maar het komt ook terug in andere sectoren, zoals in de zorg. “Als daar robots zijn, moet je die ook programmeren. En in horeca moet je ook meer apps en techniek bedienen om het werkproces goed te laten verlopen. Techniek is overal, in heel je leven, wat je ook gaat doen later”, weet Rob. Maar hoe zit het dan met leerlingen die ‘niet zo’n aanleg of affectie met techniek hebben’? “Er zijn natuurlijk levels in omgang met en gebruik van techniek: van bediening tot codering, dus voor iedereen is een plekje”, vertelt hij. “Met de techniekgelden kunnen we de techniekkanjers verder helpen en leerlingen enthousiasmeren om in ieder geval te experimenteren met de mogelijkheden. Ook is het Techniekplein onlangs gemoderniseerd en op 24 januari feestelijk geopend.” 

Een echte Brainport samenwerking 

Om de subsidie voor Sterk Techniekonderwijs te krijgen moesten in ieder geval aantal scholen met harde profielen techniekprofielen, zoals BWI (Bouw, Woning en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren, Energie) en MVI (Media, Vormgeving en ICT) deelnemen, evenals enkele scholen met vmbo-t opleidingen, het mbo en een flink aantal bedrijven. Het spreekt tot de aanbeveling als je ook nog samenwerkt met het speciaal onderwijs en het basisonderwijs. In de regio Best-Gemert-De Kempen doen vanuit het onderwijs de Groote Aard mee (voortgezet speciaal onderwijs), Heerbeeck College en Kempenhorst College (hebben samen één bestuur genaamd Voortgezet Onderwijs Best Oirschot oftewel VOBO), Pius-X college, Commanderij College en Rhythovius College. Rob: “Ik ben de coördinator van dit project, naast mijn rol als directeur onderwijs bij het Heerbeeck College in Best. Ik heb contacten met alle betrokken scholen en de partners uit het bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven zijn veel maakbedrijven uit de Kempen betrokken zoals Vencomatic, transportbedrijven als Connexxion, bouwbedrijven zoals De Meeuw en agrarische bedrijven die veel met techniek doen, zoals Duis. Er kan zoveel geleerd worden in de bedrijven en de ondernemers staan meestal ook echt open om de leerlingen te ontvangen.”

Metselen in augmented reality 

Een mooi verhaal natuurlijk, maar dat moet ook geconcretiseerd worden. Alle partners in het initiatief dragen bij aan de ontwikkeling en delen de ideeën met elkaar zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de uitkomsten. “We hebben allerlei plannen gemaakt, bijvoorbeeld om de basiskwaliteit op orde te krijgen door professionalisering van docenten. Er is een doorlopende leerlijn, die leerlingen van het primair onderwijs al enthousiasmeert. We gebruiken innovatie in ons onderwijs: leerlingen met het profiel BWI moeten bijvoorbeeld een muurtje kunnen metselen. Dat kon vooral meisjes nog wel eens afschrikken, terwijl ze wel geïnteresseerd waren in de interieurkant van het profiel. Maar je moet ook bewijzen dat je kunt metselen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer met stenen en specie maar kan het ook met augmented reality. Die technologie kan ook gebruikt worden bij het installeren van een stopcontact of het maken van een windmolen. Dat vinden ze veel gaver. We doen al langer dingen voor techniekonderwijs maar we hadden oude materialen en liepen achter. Doordat we deze subsidie toegekend hebben gekregen, kunnen we nu de benodigde materialen daarvoor leasen en hebben we de nieuwste spullen waar bedrijven ook mee werken. En we halen mbo’s en bedrijven naar binnen voor een stukje techniekpromotie naar ouders en leerlingen toe. Alles wat je meer aandacht geeft, groeit, is hierbij de gedachte.” 

“Wat we voor de toekomst heel mooi zouden vinden is als we als regio een soort Brainport Industries Campus kunnen maken voor vo leerlingen. Dat we ergens een pand kunnen krijgen waar zowel bedrijven als onze techniekafdeling zitten waardoor de leerlingen al snel een bedrijfshouding krijgen, samen lunchen met werknemers, praten met mensen die al werken, etc. En op die manier eigenlijk gewoon daarin door kunnen groeien. Dat is natuurlijk een ideaal plaatje.”