Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

ING: “Brainport Eindhoven heeft met spilfunctie in onderzoek naar fotonica pareltje in handen”

Met een verwachte economische groei van 1,8% zet de regio Brainport Eindhoven ook in 2020 de opgaande lijn door, zij het in een gematigder tempo dan in voorgaande jaren. Dat schrijft Sector- en regio-econoom Thijs Geijer van ING in de update van december. Veel werkenden gaan er financieel op vooruit en door die extra bestedingsruimte kunnen sectoren als de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening groei tegemoet zien. De regionale werkloosheid blijft stabiel op 3,4% in 2020.

Geschreven door Innovation Origins

07 januari 2020

Met een verwachte economische groei van 1,8% zet de regio Brainport Eindhoven ook in 2020 de opgaande lijn door, zij het in een gematigder tempo dan in voorgaande jaren. Dat schrijft Sector- en regio-econoom Thijs Geijer van ING in de update van december. Veel werkenden gaan er financieel op vooruit en door die extra bestedingsruimte kunnen sectoren als de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening groei tegemoet zien. De regionale werkloosheid blijft stabiel op 3,4% in 2020.

Geschreven door Innovation Origins

07 januari 2020

Dat is voor Eindhoven geen signaal om achterover te leunen, zo constateert ING. “Regionaal wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe ‘ecosystemen’ als basis voor toekomstig economisch succes. De Hightech en TU/e campus – samen goed voor 13.500 directe arbeidsplaatsen – hebben inmiddels gezelschap gekregen van de Brainport Industries Campus die in 2019 officieel werd geopend. Brainport beschikt daarmee over meerdere locaties waar verdere groei van hightech bedrijvigheid en onderwijs mogelijk is. Verder vervult de regio een spilfunctie in het onderzoek naar fotonica en heeft men daarmee ook een toekomstig pareltje in handen.”

Kijkend naar de beeldbepalende bedrijven in de hightech industrie en het aanverwante cluster van bedrijvigheid zijn de signalen voor 2020 wel wat gemengd. Onder andere Philips geeft aan belemmeringen te ervaren van de handelsoorlog en de daling van de Duitse autoproductie zet ook de afzet bij toeleveranciers onder druk. Vanuit machinebouwers en de markt voor halfgeleiders zijn er volgens ING echter ook positieve geluiden. “De economie in de wereld om ons heen koelt wel af maar er is nog geen stagnatie. Doordat veel huishoudens in de regio profiteren van stijgende lonen en lastenverlichting loopt een belangrijke impuls voor de regionale economie via de bestedingen in winkels, horeca en bij dienstverleners.”

Nieuwbouw Eindhoven

Sinds eind 2018 zijn er veel vergunningen verleend voor nieuwe woningen in Eindhoven. De komende jaren staat er onder andere flink hoogbouw op de planning op Strijp-S, rondom het Stationsplein en in het centrum. Het is mogelijk dat bepaalde plannen in Eindhoven vanwege de stikstofproblematiek vertraging oplopen. Maar “voor complexe binnenstedelijke projecten is dat sowieso niet ongebruikelijk. Uiteindelijk weegt het belang van de beoogde schaalsprong echter ook zwaar. De woningbehoefte in de regio is groot, net als de wens om (internationaal) talent aan te blijven trekken.”

De afgelopen jaren is de werkloosheid in de regio naar een laag niveau gedaald. De werkgelegenheidsgroei zwakt af en door de positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt zijn meer mensen op zoek gegaan naar werk. “Veelal met succes”, zegt Geijer. “Daarnaast groeit de beroepsbevolking nog doordat de pensioenleeftijd is verhoogd. Het resultaat is dat de werkloosheid stabiliseert.” Inmiddels bestaat de werkzame beroepsbevolking uit ruim 400.000 mensen. Dat is zo’n 30.000 meer dan tien jaar terug. Er is ook reden tot zorg: “Het belangrijkste aandachtspunt is dat zowel werkenden als werkzoekenden hun kennis en vaardigheden op peil houden omdat het voortschrijden van de technologie de aard van veel werkzaamheden danig zal veranderen.” Eerder constateerde RaboResearch dat er op dit punt nog wel wat te verbeteren is in Eindhoven. Tegelijk ziet het onderzoeksbureau van de Rabobank veel extra kansen voor de regio.

Artikel door Innovation Origins