Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

SLIM regeling: subsidie voor Leven Lang Ontwikkelen

De SLIM-regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die (mkb-)ondernemers financieel ondersteunt bij het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. De eerste aanvraagronde startte in maart en is inmiddels gesloten. De tweede aanvraagronde staat open van 1 t/m 31 september. In totaal stelt het ministerie € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Voor de grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie is er apart nog eens 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 juni 2020

De SLIM-regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die (mkb-)ondernemers financieel ondersteunt bij het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. De eerste aanvraagronde startte in maart en is inmiddels gesloten. De tweede aanvraagronde staat open van 1 t/m 31 september. In totaal stelt het ministerie € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Voor de grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie is er apart nog eens 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 juni 2020

In het Brainport Talent & Skills Akkoord is de ambitie voor Leven Lang Ontwikkelen geformuleerd: de hele bevolking in Brainport Eindhoven is bezig met Leven Lang Ontwikkelen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, alsook van de overheid en het onderwijs. Dat is nog niet op iedere werkplek vanzelfsprekend. Een financiële ondersteuning kan helpen om hier wel mee te starten of een vervolg te geven aan een eerste stap. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen maar er kunnen ook nieuwe initiatieven gestart worden.  

Voorbeelden van subsidiegerechtigde activiteiten 
Belangrijk om te weten is dat de SLIM-regeling bedoeld is om de leercultuur binnen de onderneming te bevorderen. Subsidiabel zijn o.a. het in kaart brengen van de leerbehoefte in de onderneming en individuele loopbaanadviezen. Opleidingskosten zelf zijn niet subsidiabel in deze regeling. Als je meer informatie wilt over welk bedrag je precies voor welke activiteit kunt krijgen, raden we je aan de Q&A van het ministerie te lezen. De vier categorieën van subsidiabele activiteiten zijn als volgt: 

  • Als onderneming zou je bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor het doorlichten van je bedrijf om zo een opleidingsplan te (laten) maken. Er wordt dan gekeken naar de organisatiestructuur en –activiteiten en de benodigde kennis daarvoor bij de medewerkers. Dit is gefocust op de ontwikkelbehoefte van de onderneming; 
  • Ook kun je subsidie krijgen voor advisering over de ontwikkeling van je medewerkers. Dit is vanuit de wensen van de individuele medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de individuele ambities van medewerkers en de daarbij passende scholingstrajecten; 
  • Het ondersteunen van en het begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het oprichten van een interne bedrijfsschool; 
  • Het creëren van een praktijkleerplaats. In dit geval geldt het alleen voor beroepsopleidingen in de derde leerweg. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze regeling. Bbl en bol worden gefinancierd door het ministerie van OCW. 

Download hier de Menukaart Slim-regeling van het ministerie waarin de vier activiteiten verder worden toegelicht waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

Hoe werkt de SLIM-regelingsaanvraag? 
Als ondernemer moet je zelf de aanvraag schrijven en indienen. Dat doe je direct bij de Rijksoverheid. Natuurlijk zijn er daarvoor aanvraagcriteria die je eerst moet doornemen. Met vragen over de SLIM-regeling kun je per mail terecht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De opening van het tweede tijdvak voor mkb-ondernemingen staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.

Disclaimer: deze informatie is ontleend aan documenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er kunnen aan dit artikel geen rechten worden ontleend.