Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Samenwerking is het sleutelwoord, zowel in de regio als daarbuiten

Tijdens de Pioneers in MedTech campagne zijn er mooie verhalen van pioniers uit de Brainportregio voorbij gekomen. Van professor Maarten Steinbuch, wiens laboratorium zich ontpopte tot broedplaats voor chirurgische robots, tot MTA Helmond, waar ze MedTech innovaties helpen een industrialisatieslag te maken en succes op de internationale markt te behalen. De verhalen laten goed zien waarom de Brainportregio dé MedTech hub van Nederland is. We hebben alles in huis om slimme medische toepassingen te vermarkten en kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een bemensbare, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Maar dat doen we niet alleen. Samenwerking is het sleutelwoord, zowel in de regio als daarbuiten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 mei 2022

Tijdens de Pioneers in MedTech campagne zijn er mooie verhalen van pioniers uit de Brainportregio voorbij gekomen. Van professor Maarten Steinbuch, wiens laboratorium zich ontpopte tot broedplaats voor chirurgische robots, tot MTA Helmond, waar ze MedTech innovaties helpen een industrialisatieslag te maken en succes op de internationale markt te behalen. De verhalen laten goed zien waarom de Brainportregio dé MedTech hub van Nederland is. We hebben alles in huis om slimme medische toepassingen te vermarkten en kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een bemensbare, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Maar dat doen we niet alleen. Samenwerking is het sleutelwoord, zowel in de regio als daarbuiten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 mei 2022


Innovatie ecosysteem

In onze regio bestaat een sterk ecosysteem, waar zich, naast Philips, TU/e en topklinische ziekenhuizen, een rijke keten van toeleveranciers en start-ups heeft gevestigd. Dit ecosysteem heeft een grote verantwoordelijkheid. Medische technologie levert een onmisbare bijdrage aan oplossingen voor betaalbare zorg met een positieve impact op (toekomstige) patiënten, medisch personeel en zorgaanbieders. Er is dringend innovatie nodig en het is belangrijk dat hightech gezondheidsinnovatie sneller naar de praktijk én de markt gaat.

(Inter)nationaal & regionaal

Om daarin een sleutelrol te kunnen spelen, is samenwerking essentieel. Want gezondheidsinnovatie versnellen heeft niet alleen in Brainport Eindhoven prioriteit, maar ook in andere clusters en binnen de Life Sciences & Health (LS&H) sector in Nederland. Daarom was Brainport Development de afgelopen twee jaar betrokken bij de ontwikkeling van het Actieprogramma Nieuwe Kansen voor de Topsector LS&H. Het doel van het programma is om acties te agenderen om het Nederlandse LS&H ecosysteem te optimaliseren en om ons land sterker te positioneren als Connected Life Sciences & Health metropool van Europa.

Het motto van het actieprogramma luidt ‘Act to Connect, Connect to Act’. De afgelopen twee jaar is de onderlinge samenhang en samenwerking tussen clusters en regio’s in Nederland geïntensiveerd om alle uitdagingen in Life Sciences & Health het hoofd te kunnen bieden. Samenwerken is van cruciaal belang, benadrukte Hans Hofstraat, Vice President van Philips Research, tijdens de landelijke manifestatie op 12 april. “We moeten samen met alle relevante belanghebbenden de uitdagingen in de zorg adresseren, en ervoor zorgen dat innovaties geïmplementeerd kunnen worden, waarde toevoegen aan zorg en patiënt, en schaalbaar zijn. Veel belangrijke innovaties in de gezondheidszorg gaan hand in hand met transformaties in het zorgsysteem.”

Het actieprogramma heeft ervoor gezorgd dat er een aantal duidelijke, nationale sterktes van het LS&H ecosysteem zijn geïdentificeerd waarmee Nederland zich internationaal kan profileren. En belangrijker nog, er is interactie ontstaan tussen clusters en spelers in de sector. Parallel aan – en dankzij – de samenwerking die via het actieprogramma ontstond, werden aanvragen voor het Nationale Groeifonds ontwikkeld, die maximaal benut konden worden en ook perspectief bieden voor de volgende tranche. Aan de hand van alle opgedane inzichten zijn in het Actieprogramma concrete punten benoemd om de impact van LS&H onderzoek, innovatie en bedrijvigheid te verbeteren

Infrastructuur voor gezondheidsdata

Eén van die punten is innovatie op het gebied van data(uitwisseling). Zo is er een begin gemaakt met een geïntegreerde infrastructuur voor gezondheidsdata; die is nodig om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. Hofstraat zei hierover: “Diagnostiek en therapiekeuze, en toepassing, monitoring en opvolging van interventies maken in toenemende mate gebruik van digitale technologie. Dit vraagt niet alleen om een goede data infrastructuur, maar ook om een systeem waarin we effectief data kunnen gebruiken voor integrale zorgoplossingen, een zogenaamd ‘FAIR’ (findable, accessible, interoperable and reusable) data systeem.”  Juist hier is samenwerking essentieel, maar is er nog (te) veel versnippering en ontbreekt het in Nederland aan passende wet- en regelgeving.

Samenwerken

De conclusie is duidelijk: met het Actieprogramma bundelen we in Nederland krachten om zaken te agenderen die nodig zijn voor een sterkere gezondheidszorgsector en kunnen we meer impact realiseren voor (toekomstige)patiënten, medisch personeel en zorgaanbieders, binnen en buiten de landsgrenzen. Vanuit Brainport focussen we daarbij op het creëren van een innovatief ecosysteem en een investeringsklimaat dat is toegespitst op medische technologie en de gezondheidszorg van de toekomst. Maar, we kunnen alleen verschil maken als we samenwerken en de interactie op blijven zoeken tussen rijk en regio, tussen publiek en privaat, academische wereld en bedrijfsleven, en in verbinding tussen de hightech en zorgpraktijk.

De beweging van samenwerking, integratie en agendasetting vanuit het veld die het Actieprogramma heeft aangejaagd is misschien uniek voor Nederland, maar niet voor Brainport Eindhoven. Hier zien we al heel veel goede samenwerkingen en initiatieven om de brug te slaan tussen innovatie en markt en praktijk, die we graag verder brengen in Nederland en daarbuiten. Gelukkig zit samenwerken hier in ons DNA.