Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Eindhoven en Twente Board willen onderlinge samenwerking energietransitie versterken

Prominente bedrijven en organisaties uit Brainport Eindhoven en Twente zaten eind vorige week om tafel om samenwerking op het vlak van de energietransitie door maakindustrie en kennisinstellingen in beide regio’s te versterken. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 november 2021

Prominente bedrijven en organisaties uit Brainport Eindhoven en Twente zaten eind vorige week om tafel om samenwerking op het vlak van de energietransitie door maakindustrie en kennisinstellingen in beide regio’s te versterken. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 november 2021

Onderwerpen die op de agenda stonden waren hoe we kunnen samenwerken om een volledige batterijketen in te richten en de kansen die er liggen voor de maakindustrie in de waterstof transitie optimaal te benutten. Logischerwijs werd ook gesproken over het aanpakken van de enorme tekorten aan technici die de transitie in de praktijk moeten bewerkstelligen. Een zeer positieve sessie met de insteek van elkaar te leren en om de krachten effectief te bundelen. Of zoals Twente Board het mooi formuleerde: ‘niet lullen maar poetsen.’

Veel overeenkomsten tussen regio's

De regio’s Brainport Eindhoven en Twente zijn verschillend, maar vertonen ook veel overkomsten. Zo hebben beide regio’s een sterke focus op technologie, een krachtige maakindustrie, gerenommeerde technische universiteiten en kennisinstellingen en hebben ze te maken met een groot tekort aan technisch talent om de ambities op de lange termijn waar te maken. Een aantal toonaangevende technologiebedrijven zijn actief in beide regio’s, zoals VDL, Demcon, NTS, Thales en Malvern Panalytical. Reden voor Brainport Eindhoven en Twente Board om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Samenwerken aan de energietransitie

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen voor de komende tientallen jaren. Beschikbaarheid van talent, nieuwe technieken en innovatie spelen een cruciale rol in deze transitie. Dat zijn dan ook precies de onderwerpen waarop samenwerken voor beide regio’s zou lonen. Op het gebied van bijvoorbeeld de ontwikkeling en productie van batterijen en electrolysers zijn beide regio’s goed gepositioneerd wanneer het gaat om competenties en publiek-private netwerken.

Samenwerking tussen twee sterke regio’s van groot belang voor Nederland

“Het is van groot belang voor Nederland dat twee van deze sterke ecosystemen, die allebei heel goed zijn in het bouwen van complexe technische systemen en nauw samenwerken in grensoverschrijdende waardeketens en samenwerkingsverbanden, elkaar weten te vinden op exact deze technologieën. Enerzijds om samen te werken op de gebieden waarop we elkaar aanvullen anderzijds om keuzes te maken in waarin nu echt ons onderscheidend vermogen ligt,” aldus Directeur van Brainport Development Paul van Nunen. “Als het om de energietransitie gaat hebben we Nederland echt iets te bieden. We zoeken de ruimte om regionaal te kunnen experimenteren en proeftuinen op het gebied van technologieën op te zetten”.

Daarnaast slaan Brainport Eindhoven en Twente de handen ineen om gezamenlijk invloed uit te oefenen richting de Rijksoverheid. “Wij vinden dat het Rijk een stuk van de regie terug moet nemen op de opgave in de energietransitie. Er moeten op korte termijn keuzes worden gemaakt, om de doelstellingen voor 2030 én 2050 te behalen. Hiervoor moet de centrale overheid haar rol en verantwoordelijkheid pakken.” vult Victor Jan Leurs, Directeur van de Twente Board, aan. "Ook is het de ambitie om op het gebied van batterijen beter te gaan samenwerken. Zowel Twente als Brainport Eindhoven zijn grensregio’s met een goede relatie met Duitsland. En Duitsland heeft een omvangrijke markt op het gebied van batterijopslag. In Nederland zijn we beter in technieken en tools die nodig zijn voor de batterijproductie. Door als regio’s elkaar te versterken vullen we Duitsland aan, zodat batterijproductie ook op lange termijn in Europa blijft."

"En om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar (inter)nationaal talent slaan we de handen ineen," vervolgt Leurs. "We gaan gezamenlijke een aanpak ontwikkelen zodat we de grote, toekomstige tekorten rondom technisch talent het hoofd kunnen bieden en het vakmanschap in Nederland weer centraal kunnen stellen. Het talenttekort in beide regio’s is zo urgent dat werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen samen echt pragmatisch moeten denken om tot oplossingen te komen.”

Het vervolg

Na afloop keken alle aanwezigen terug op een vruchtbare bijeenkomst bij gastheer Demcon in Twente. Follow-up sessies op deelonderwerpen zijn al gepland en Twente Board is uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst in Brainport Eindhoven.