Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Samenwerken aan de agrifoodketen van de toekomst

De agrarische en food wereld is volop in beweging. Vanwege de stikstofcrisis en de toekomst van de agrarische sector, is de urgentie voor nieuwe manieren van werken groot. Dit is reden voor de provincie Noord-Brabant om financiële middelen vrij te maken voor nieuwe ideeën en innovaties.

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 maart 2020

De agrarische en food wereld is volop in beweging. Vanwege de stikstofcrisis en de toekomst van de agrarische sector, is de urgentie voor nieuwe manieren van werken groot. Dit is reden voor de provincie Noord-Brabant om financiële middelen vrij te maken voor nieuwe ideeën en innovaties.

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 maart 2020

Vanuit de provincie zijn de volgende drie prioriteiten, de businesscases, geformuleerd: 

  • De verwaarding van plantaardige reststromen: hier gaat het bijvoorbeeld om de extractie van hoogwaardige ingrediënten uit reststromen van voedselverwerking om nieuwe producten van te maken.
  • De digitale gewasketen: hierbij wordt gedacht aan het inzet van digitale technologie (sensoren, data, robotica en kunstmatige intelligentie) om teeltmethoden ecologisch optimaal te laten functioneren.
  • Slimme varkensketen: door middel van data sturen op de gezondheid en groei van dieren in een antibiotica-vrije varkensketen.  

In Brainport is veel technologische kennis aanwezig. In combinatie met de bereidheid om samen te werken, kunnen we tot oplossingen komen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Door technologie in te zetten in de agrarische/food sector kan het leefklimaat in de omgeving, de bodemkwaliteit, dierenwelzijn en de gezondheid verbeterd worden en voedselverspilling en CO2-uitstoot teruggedrongen worden.  

In samenwerking met de provincie wil Brainport Development een eerste samenkomst organiseren met een zeer gevarieerd gezelschap van  technische bedrijven. Bedrijven uit de ICT, AI, sensoring, imaging, engineering/productie, robotica zijn welkom, zowel grote als kleine, jonge of al langer bestaande bedrijven. Doel van deze bijeenkomst is de drie business cases om te zetten in eerste stappen en connecties en van daaruit te kijken of er projecten zijn te initiëren, en ook te financieren. De oplossingen kunnen vervolgens landelijk en internationaal op de markt gezet worden. 

De samenkomst zal plaatsvinden op 24 maart van 15:00 uur tot 17.30 uur bij Foodtech Brainport, Scheepsboulevard 3, 5705 KZ in Helmond.  

Heb je een goed product dat kan bijdragen aan nieuwe business cases in de agrifoodsector, meld je dan aan door te mailen naar Piet van der Wielen en geef aan in welke technologie je expertise zit (ICT, AI, sensoring, imaging, engineering/productie, robotica) Ook voor vragen of opmerkingen kun je bij hem terecht (06-29000067).