Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Rijk draagt 130 miljoen bij aan investeringsopgave van 370 miljoen

Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan. Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt. De bijdrage uit de regio envelop is incidenteel, maar mondt uit in een Regio-Deal die voor het zomerreces klaar is en die gekoppeld is aan de Brainport Nationale Actieagenda. Daarmee werken Rijk en Brainport Eindhoven de mainportstatus uit en werken samen aan de opgaven van deze regio en de bijdragen van Brainport Eindhoven aan Nederland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 maart 2018

Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan. Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt. De bijdrage uit de regio envelop is incidenteel, maar mondt uit in een Regio-Deal die voor het zomerreces klaar is en die gekoppeld is aan de Brainport Nationale Actieagenda. Daarmee werken Rijk en Brainport Eindhoven de mainportstatus uit en werken samen aan de opgaven van deze regio en de bijdragen van Brainport Eindhoven aan Nederland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 maart 2018


Voorzieningenniveau

De focus van de uit te voeren projecten zal liggen op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Daarnaast gaat het om het versterken van culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De regio zelf investeert 240 miljoen euro, als die bijdrage niet wordt gehaald, daalt de rijksbijdrage uit de regio envelop evenredig. Een deel van het geld is bestemd voor fotonica en wordt ingezet voor het opzetten van een Nationaal Masterplan Fotonica, waarbij ook Overijssel en Gelderland worden betrokken.

Bekendmaking

Voor de bekendmaking van het bedrag uit de regio envelop waren de bewindslieden uitgenodigd bij de Innovation Space op de TU/e-campus. De bijeenkomst ging van start met een video over de Brainport Nationale Actieagenda en regio envelop. Daarna werden alle aanwezigen welkom geheten door Isolde Hallensleben, eventorganisator voor TU/e Innovation Space en daarna door John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport. Vervolgens was het woord aan studenten die presentaties gaven over hoe zij aan projecten samenwerken met ondernemers voor drie thema's (mobiliteit, circulaire economie, gezondheidszorg en samenwerking onderwijs-bedrijfsleven), waarbij de bewindspersonen -roulerend- over elk thema vragen mochten stellen. Iets na vijven werd het bedrag officieel en ludiek bekendgemaakt door studenten in t-shirts met opdruk van de Brainport pay-off 'Think. Make. Matter. Join.', die op de achterkant samen het bedrag vormden. Na een fotomoment gaven beide ministers en de staatssecretaris een persoonlijke toelichting. Het kabinet ziet Brainport Eindhoven als een economisch kerngebied van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is deze regio aanjager van de innovatie in de Nederlandse hightech sector. De regio kent met 2 miljard euro de hoogste private uitgaven aan R&D (Technisch Weekblad), met 4,9% de grootste economische groei in 2017 (ING) en de stad Eindhoven heeft met  22.6 patenten per 10,000 inwoners de hoogste patent-dichtheid ter wereld (OECD). De bijeenkomst werd afgesloten met een toepasselijk proostmoment.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, voorzitter van de Stichting Brainport, ziet de bijdrage van het Rijk als een forse investering:

“Het draagt flink bij aan het aantrekken, opleiden en vasthouden van talent, het versterkt ons voorzieningenniveau en realiseert innovaties met maatschappelijk impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en mobiliteit. Maar belangrijker nog, ik zie hierin een bevestiging dat het Rijk een langdurige relatie met ons wil aangaan. Met de Brainport Nationale Actieagenda en de propositie regio envelop hebben we een aanbod gedaan. We hebben niet onze hand opgehouden, maar uitgestoken. Die is nu met beide handen aangenomen. Echt een héél belangrijke stap. Voor Brainport Eindhoven, voor de Nederlandse economie.”

“In januari bezocht ik Brainport Eindhoven en heb met eigen ogen de betekenis van deze regio voor onze economie gezien. Dankzij haar snelgroeiende maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, VDL,  DAF en NXP en ruim 6000 innovatieve mkb-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. Met deze forse bijdrage uit de regio envelop kunnen Rijk en regio de ambities in de Brainport Actieagenda waarmaken. Zo profiteert heel Nederland van deze sterke economische regio.”
Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat.

De nadere uitwerking van de Regio-Deal en overleg hierover vindt plaats via de stuurgroep Rijk-regio voor de Brainport Nationale Actieagenda, onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gedeputeerde Economie en Internationalisering Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant ziet in de investering van het kabinet erkenning voor Brainport Eindhoven:

“Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van de hele provincie.”