Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio's en digitale innovatie hubs werken samen voor een AI-gedreven digitalisering van Europese productiebedrijven

36 partners uit 8 Europese landen hebben een online kick-off meeting gehad met meer dan zestig deelnemers over het EU-gefinancierde AI regio-project. De partners hebben de opdracht gekregen om het Europese mkb op weg te helpen naar een AI-gedreven digitalisering en tegelijkertijd het pan-Europese netwerk van regionale Digital Innovation Hubs (DIH's) verder te integreren. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 november 2020

36 partners uit 8 Europese landen hebben een online kick-off meeting gehad met meer dan zestig deelnemers over het EU-gefinancierde AI regio-project. De partners hebben de opdracht gekregen om het Europese mkb op weg te helpen naar een AI-gedreven digitalisering en tegelijkertijd het pan-Europese netwerk van regionale Digital Innovation Hubs (DIH's) verder te integreren. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 november 2020


Zoals de Europese Commissie eerder stelde moet de EU de technologische ontwikkelingen op het gebied van AI voor zijn en ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen snel in de gehele economie worden opgenomen. Het stimuleren van het gebruik van AI in Europese wordt ook steeds belangrijker om het voortouw te nemen in de industrie. AI REGIO zorgt ervoor dat hulp terecht komt bij het mkb door het grensoverschrijdende netwerk van de zogenaamde regionale Digital Innovation Hubs te exploiteren en te verrijken en bij competentiecentra waar bedrijven toegang kunnen krijgen tot vaardigheden en faciliteit die in hun regio niet beschikbaar zijn. Door regionale, grensoverschrijdende en pan-Europese kwesties aan te pakken, zal de EU het voortouw nemen in de digitale productie, waardoor nieuwe mogelijkheden voor innovatie en groei worden gecreëerd.

AI-regio doelstellingen

De AI REGIO partners hebben drie grote tekortkomingen vastgesteld die momenteel de regionale AI-gedreven Digital Innovation Hubs ervan weerhouden de nieuwe digitale realiteit te omarmen en het aanbod voor geïnteresseerde mkb te beperken. 

  • Op beleidsniveau zijn regionale strategieën voor digitale transformatie onvoldoende gecoördineerd en beperken ze innovaties van het opschalen tot Europese en wereldwijde markten. AI REGIO gaat een nauwere samenwerking tussen Europese regio's, EU- en niet-EU-landen bevorderen om ervoor te zorgen dat innovaties zo goed mogelijk kunnen worden opgeschaald.
  • Op technologisch niveau zijn er projecten en initiatieven die te onafhankelijk van elkaar lopen en de kans missen om van elkaars resultaten te profiteren. AI REGIO gaat de digitale productieplatforms van eerder EU-gefinancierde projecten, zoals BEinCPPS, MIDIH en L4MS en AI4EU in digitale innovatiecentra integreren. Deze Digital Manufacturing Platforms profiteren op hun beurt van de huidige diensten van de Digital Innovation Hubs met betrekking tot hun zakelijke en sociale uitdagingen. 
  • Op bedrijfsniveau is het huidige aanbod van Digital Innovation Hubs beperkt tot Industry 4.0-toepassingen die zich richten op bijvoorbeeld machine-to-machine interactie, verbeterde verbindingen en big data analyses. Ze richten zich nog niet op AI-gestuurde toepassingen die de relatie tussen autonome systemen en mensen ingrijpend veranderen. AI REGIO wil deze kloof dichten door het netwerk van regionale Digital Innovation Hubs en mkb, die gezamenlijk 30 AI-gedreven experimenten gaan uitvoeren, verder te versterken.

AI REGIO Open Calls voor AI-gedreven mkb-experimenten

AI REGIO plant twee opeenvolgende rondes met open calls (naar verwachting in juni 2021 en maart 2022) waar het mkb zich kan aanmelden. Meer informatie zal te zijner tijd op de website van AI REGIO worden gepubliceerd. 

AI REGIO maakt deel uit van het I4MS-initiatief, dat de productie van mkb ondersteunt bij de integratie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in hun bedrijfsactiviteiten en wordt mede gefinancierd in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 952003).

Geïnteresseerd om digitalisering toe te passen in jouw bedrijf? Neem dan contact op met het High Tech Software Cluster