Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio Helmond - De Peel: Sterk Techniekonderwijs in de Brainportregio

Irma van Nieuwenhuijsen is rector van het Varendonck college in Asten en Someren. Daarnaast is ze penvoerder van de Sterk Techniekonderwijs (STO) regio Helmond – de Peel. Ze wordt daarbij ondersteund door Rianne van den Broek. Zij is aangesteld als projectleider om de ambities tot uitvoer te brengen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 juli 2021

Irma van Nieuwenhuijsen is rector van het Varendonck college in Asten en Someren. Daarnaast is ze penvoerder van de Sterk Techniekonderwijs (STO) regio Helmond – de Peel. Ze wordt daarbij ondersteund door Rianne van den Broek. Zij is aangesteld als projectleider om de ambities tot uitvoer te brengen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 juli 2021

Hoe jonger, hoe beter. En dus richt STO zich in de Peelregio al op de basisschoolkinderen vanaf groep 6. Een bewuste keuze volgens de penvoerder. ‘Als je wilt dat kinderen voor techniek kiezen, moet je de piramide zo breed mogelijk maken’, zegt ze. ‘Hoe meer kinderen je enthousiast maakt voor techniek, hoe groter de kans dat er ook daadwerkelijk meer gaan kiezen voor een opleiding in deze richting. Daarom maken wij dus een bewuste keuze in de richting van het primair onderwijs.’

Ambities

Net zoals bij de andere STO regio’s, wordt ook in de Peel het belang van samenwerken benadrukt. Rianne van den Broek: ‘We gaan met het primair onderwijs om tafel én we praten met de leerlingen. Hoe kijken zij tegen techniek aan? Een extra accent ligt er daarbij op de meisjes. Die staan toch vaak -nóg- steeds wat verder van techniek af.’

De gesprekken hebben geleid tot een aantal nieuwe activiteiten. Zo hebben leerlingen al kennisgemaakt met een zorgrobot en is er gevlogen met drones. ‘Het doel is beleving’, benadrukt Van Nieuwenhuijsen. ‘De kinderen moeten voelen, proeven, ruiken en ervaren. Dat wekt interesse op en die interesse kan de basis vormen voor een mogelijke keuze van een technisch profiel.’

Voortgezet onderwijs

Ook op het voortgezet onderwijs lopen diverse projecten. Zo wordt ingezet op de vernieuwing en uitbreiding van de technische middelen op de scholen. Daarnaast vinden er activiteiten plaats mét het bedrijfsleven. Rianne: ‘In Deurne wordt bijvoorbeeld aan de hand van innovatieve opdrachten gewerkt aan een kart. Samen met engineers en bedrijven gaan leerlingen aan de slag met het aanpassen van het technische systeem, maar ook met bijvoorbeeld het spuitwerk. De leerlingen gaan zelf mee de spuitcabine in, mogen veel zelf doen. Die beleving, die trots, dat is geweldig.’

Docenten equiperen

Omdat de ontwikkelingen in de techniek bijzonder snel gaan, ligt er ook een taak om de docenten bij de tijd te houden. ‘Ook daar wordt de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht én gevonden. Ze brengen docenten in contact met nieuwe technieken en innovaties.’

Gezien de problemen op de arbeidsmarkt wordt het wel steeds lastiger om bevoegde docenten voor de klas te zetten. ‘We lopen hierbij tegen strenge wetgeving over bevoegdheden aan. Het is nu veel te star, terwijl er best mensen in het bedrijfsleven zijn die graag geheel of gedeeltelijk op school zouden willen werken. De mogelijkheden daarvoor moeten verbreed worden, vinden wij.’

Goed op weg

De Peel is goed op weg, zo concludeert Irma van Nieuwenhuijsen. ‘Maar we zijn er nog niet. De samenwerking is goed, maar we zullen er nog veel energie in moeten steken, bijvoorbeeld om ook de ouders te laten zien dat er een mooie toekomst in de technische sector ligt. Zij spelen een belangrijke rol bij de schoolkeuze van de kinderen. We zullen hen er dus ook nadrukkelijker bij moeten betrekken.’

Meer weten? Neem contact op.

Neem voor meer informatie contact op met Regio Helmond – De Peel.

Contactgegevens Arrow icon