Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio Deal Brainport Eindhoven van start

Eerste tien projecten Regio Deal Brainport Eindhoven ontvangen bijdragen.

 

De Regio Deal Brainport Eindhoven is van start gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen aan tien projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Van de Rijksbijdrage is er nu 25,4 miljoen toegekend. De start van de Regio Deal Brainport Eindhoven geeft ook een impuls aan de uitvoering van de bredere Brainport Nationale Actieagenda.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 november 2018

Eerste tien projecten Regio Deal Brainport Eindhoven ontvangen bijdragen.

 

De Regio Deal Brainport Eindhoven is van start gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen aan tien projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Van de Rijksbijdrage is er nu 25,4 miljoen toegekend. De start van de Regio Deal Brainport Eindhoven geeft ook een impuls aan de uitvoering van de bredere Brainport Nationale Actieagenda.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 november 2018

“Iedereen in de regio heeft er de schouders onder gezet om dit mogelijk te maken. In januari is het voorstel aan het kabinet geschreven, voor de zomer goedgekeurd en nu nog geen jaar later is het geld binnen en kunnen we van ontwikkeling naar uitvoering. Belangrijk voor onze regio en natuurlijk de rest van Nederland.”

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter Stichting Brainport

Projecten

De eerste tien projecten zijn een goede afspiegeling van de drie programmalijnen uit de Regio Deal Brainport Eindhoven: het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus, het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact en het versterken van culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De eerste 10 projecten die van start gaan:

  1. Upgrade Urban Culture & Sports hal 'Area 51'
  2. World Design Event (WDE)
  3. Aantrekken van internationale kenniswerkers
  4. Brabant International Students
  5. Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen
  6. Services Holland Expat Center South (incl. partners)
  7. Internationalisering onderwijs po/vo/mbo
  8. Eindhoven Engine
  9. Regionale Zorginfrastructuur
  10. Brainport Smart Mobility

“De Eindhoven Engine is een versneller voor innovatie; een samenwerkingsprogramma tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in onze regio. Hiermee combineren we de frisse creativiteit van ambitieuze studenten met briljante onderzoekers, en met innovatieve ondernemers en werknemers uit de industrie. Samen willen we in een hoog tempo oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Echte problemen uit de praktijk, en deze oplossen met multidisciplinaire teams. Dat gaan we doen op een gezamenlijke research locatie waar we elkaar kunnen vinden en inspireren. Dat is essentieel voor onze talenten om zich te blijven ontwikkelen, innovatie te versnellen, en te zorgen dat we als Brainport de slimste regio van de wereld blijven.”

Maarten Steinbuch, initiator van Eindhoven Engine

“Met een upgrade van ‘Area 51’ ontstaat er een unieke locatie met grote aantrekkingskracht in de hele regio maar ook zeker nationaal en internationaal. In de hal op Strijp-S kunnen zowel de breedtesporters als topsporters in deze tak van sport optimaal accommoderen en krijgt de positie van Brainport Eindhoven op het terrein van Urban Culture & Sports een extra impuls.”

Thom Aussems, verantwoordelijk voor project Urban Culture & Sports hal ‘Area 51’

“De wereld van vandaag verandert razendsnel. Niet alleen oriënteren bedrijven zich vaker op het buitenland, maar ook de samenleving wordt steeds diverser en internationaler. Het is daarom noodzakelijk om kinderen – ongeacht opleidingsniveau – van jongs af aan hierop voor te bereiden. Iedereen heeft of krijgt te maken met deze globaliserende wereld en moet kunnen omgaan met veranderingen, daar gaan we nu mee aan de slag.”

Marjan Wester, coördinator internationalisering Pius-X college Bladel

Brainport Nationale Actieagenda 

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de BNA zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van het MRE en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).