Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Reactie Brainport Development coalitieakkoord

De vier formerende partijen hebben vannacht overeenstemming bereikt over een definitief coalitieakkoord met de titel Hoop, lef en trots. Dit is de reactie van Brainport Development.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2024

De vier formerende partijen hebben vannacht overeenstemming bereikt over een definitief coalitieakkoord met de titel Hoop, lef en trots. Dit is de reactie van Brainport Development.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2024

“Het is goed dat er nu een hoofdlijnenakkoord ligt waarmee we verder het gesprek kunnen aangaan. Voor Brainport is het goed te lezen dat de partijen het belang van een goed vestigingsklimaat en investeringen in regio’s onderstrepen. Zo lijken buitenlandse studenten en werknemers welkom te blijven in Nederland, omdat we hen heel hard nodig hebben in tekortsectoren zoals de Nederlandse high tech maakindustrie. Ook de prioriteit voor woningbouw en de aanpak van netcongestie herkennen we en is broodnodig voor ontwikkeling.

De vier partijen onderstrepen het belang van innovatie voor het behoud en ontwikkeling van de Nederlandse maakindustrie. Tegelijkertijd zien we budgettaire bezuinigingen op belangrijke instrumenten hiervoor, zoals het Nationaal Groeifonds. De voorgenomen versterking van Invest NL kan hier hopelijk voor de nodige investeringen zorgen. Het is van groot belang dat hiervoor aandacht is in de uitwerking van het akkoord in het regeringsprogramma. De overheden, bedrijven en kennisinstellingen van Brainport dragen daar graag aan bij.”

Paul van Nunen, directeur Brainport Development