Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

PSV en ASML breiden samenwerking uit

ASML en PSV gaan de onderlinge samenwerking verder uitbreiden. De partners starten een aantal initiatieven die de leidende rol van de Brainportregio op het gebied van technologie en innovatie laten zien, die de regio nog aantrekkelijker maken voor haar inwoners en die bijdragen aan het vestigingsklimaat voor (inter)nationaal toptalent

Geschreven door ASML

15 juni 2021

ASML en PSV gaan de onderlinge samenwerking verder uitbreiden. De partners starten een aantal initiatieven die de leidende rol van de Brainportregio op het gebied van technologie en innovatie laten zien, die de regio nog aantrekkelijker maken voor haar inwoners en die bijdragen aan het vestigingsklimaat voor (inter)nationaal toptalent

Geschreven door ASML

15 juni 2021


ASML Community Lounge

Een sleutelrol is weggelegd voor de nieuwe ‘ASML Community Lounge’. In deze ruimte in het Philips Stadion komen medewerkers van ASML en mensen uit de Brainport regio samen om te genieten van voetbalwedstrijden of andere bijzondere momenten. Vanaf september 2021 worden er evenementen georganiseerd voor kinderen die extra aandacht verdienen, cliënten van het Leger des Heils, de Voedselbank en andere hulpverlenende instanties. Tenslotte zal de ASML Community Lounge ook nieuwkomers in de regio verwelkomen, zodat zij zich sneller thuis voelen.

Innovatie door data

Ook op innovatief gebied wordt de samenwerking uitgebreid. De afgelopen maanden hebben PSV en ASML al intensief samengewerkt aan data-analyse van gegevens die tijdens trainingen en wedstrijden zijn verzameld. PSV’s performance trainers hebben zo samen met data-analisten van ASML een uniek model ontwikkeld waarmee PSV deze informatie kan omzetten in concrete trainingsvormen. De eerste resultaten worden al toegepast op het veld. De komende periode bouwen PSV en ASML verder aan nieuwe modellen en vormen van geavanceerde data-analyse.

Zorgen voor de regio

Tenslotte gaan ASML en PSV samen met andere grote bedrijven uit de regio de gezondheid en het sociaaleconomisch klimaat van Brainport verder versterken. Zo is er een vitaliteitsplatform opgezet waar duizenden medewerkers van bedrijven uit de regio tips en oefeningen krijgen voor een gezondere levensstijl. Ook zijn interactieve lesprogramma’s bedacht om scholieren nieuwsgierig te maken naar de wereld van techniek.

Samen slimmer en sterker 

Toon Gerbrands, Algemeen Directeur van PSV: “Wij zien dat de maatschappij verandert. Onze Brainportregio kenmerkt zich door samenwerking. Door krachten te bundelen met ASML en andere grote bedrijven die hier gevestigd zijn, bouwen we aan een unieke voetbalclub, woon- en werkomgeving die wereldwijd vooroploopt in de ontwikkeling en inzet van technologische toepassingen. De expertise die ASML op dat vlak bezit, is enorm en uniek in de wereld. Op en naast het voetbalveld profiteren wij, de staf en spelers van deze kennis en wij zijn er van overtuigd dat deze in de toekomst van nog veel grotere waarde voor PSV en de gehele maatschappij gaat zijn. Het partnership met ASML is van enorme waarde voor ons. De steun en betrokkenheid die wij vanuit het bedrijf ervaren is prachtig.”

Gezamenlijk floreren

Lucas van Grinsven, Vice President Communications & Community Engagement van ASML: “Het gaat goed met ASML, dat hebben we mede te danken aan de gemeenschap waarin we actief zijn, daarom doen we graag iets terug. PSV is een bruggenbouwer in de gemeenschap, samen willen we de regio laten floreren. Met de ASML Community Lounge in het stadion willen we het voetbal toegankelijk maken voor iedereen, om zo nieuwkomers te helpen hun eigen plekje te vinden in onze regio en door mensen die niet de middelen hebben te laten genieten van een avondje topsport.