Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Oprichting van vier Brainport fondsen voor betaalbare woningen, bereikbaarheid, talent en kansengelijkheid in regio

Brainport zet vier private fondsen op om de bouw van betaalbare woningen, maatregelen die bereikbaarheid vergroten, het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent en kansengelijkheid voor alle- inwoners van Brainport te structureren, verhogen en versnellen. Het gaat om het Brainport Bereikbaarheidsfonds, het Brainport Betaalbaar Wonen Fonds, het Brainport Talentenfonds en Brainport voor Elkaar (het initiatief voor kansengelijkheid in de regio).  
 

Brainport zet vier private fondsen op om de bouw van betaalbare woningen, maatregelen die bereikbaarheid vergroten, het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent en kansengelijkheid voor alle- inwoners van Brainport te structureren, verhogen en versnellen. Het gaat om het Brainport Bereikbaarheidsfonds, het Brainport Betaalbaar Wonen Fonds, het Brainport Talentenfonds en Brainport voor Elkaar (het initiatief voor kansengelijkheid in de regio).  
 

Bedrijven in Brainport nemen traditiegetrouw een grote verantwoordelijkheid voor maatschappelijke doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële hulp voor cultuur- en sportevenementen, meer dan 140 medewerkers uit het bedrijfsleven die voor de klas staan, budgetcoaches voor mensen in financiële nood, duizenden bedrijfsvrijwilligers die zich inzetten voor maatschappelijke organisaties, de ondersteuning van basis- en middelbare scholen bij lesprogramma’s, techniekpromotie en faciliteiten voor beroeps- en hoger onderwijs.  

Oprichting fondsen gaat geleidelijk
In deze traditie zet de regio een volgende stap met de oprichting van vier private fondsen om de bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen verder te structureren, verhogen en versnellen. De vorming van deze fondsen is een enorme operatie. Het wordt stap voor stap aangepakt.  

Brainport voor elkaar voor gelijke kansen voor iedereen
Een jaar geleden werd een start gemaakt met het oprichten van Brainport voor elkaar. Dat is niet zozeer enkel een fonds maar de ontwikkeling van een sociaal maatschappelijke agenda voor de regio gericht op kansengelijkheid. Publieke en private organisaties werken sinds januari van dit jaar aan deze agenda. Ook is een programmabureau opgericht met de naam Brainport voor elkaar. Dat bureau heeft al een aantal programma’s ontwikkeld waaronder het Financieel Fit programma (gericht op voorkomen van schulden en grijpt in op de werkvloer) en het zet grootschalig in op het benutten van bedrijfsvrijwilligers voor maatschappelijke doeleinden en het helpen van maatschappelijke organisaties. Een overzicht vind je op: https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/wat-is-brainport-eindhoven/brainport-voor-elkaar.

Bij Brainport voor elkaar zijn tientallen bedrijven en organisaties aangesloten en ieder bedrijf en organisatie in de regio kan deelnemen en bijdragen. Daarmee ontstaat een heel krachtige hulpmotor voor gemeenten en maatschappelijke organisaties die helpt hun maatschappelijke opgave te versnellen met middelen, mensen en denkkracht uit het bedrijfsleven. Doel is om de komende tien jaar de Sociale Agenda in de Brainportregio net zo succesvol te maken als ons technologische en economische samenwerking, zodat iedereen in de regio een kans heeft mee te profiteren.  

Brainport Bereikbaarheidsfonds
Ook wordt gewerkt aan de precieze vormgeving van het Brainport Bereikbaarheidsfonds. Het Bereikbaarheidsfonds brengt zo’n 160 miljoen euro aan private middelen bij elkaar als bijdrage aan het zogeheten MIRT-pakket van 1,6 miljard euro waarmee de regio komende jaren grote investeringen in het OV, infrastructuur, mobiliteitshubs, snelfietspaden en het vernieuwde station in Eindhoven kan doen.  

Brainport Betaalbaar Wonen Fonds
Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van het Brainport Betaalbaar Wonen Fonds. Het doel van dit fonds is, juist nu de bouw van betaalbare woningen stagneert, met de inzet van het bedrijfsleven versneld woningen te bouwen in de sociale sector, middenhuur en middenkoop. ASML heeft het voortouw genomen om te kijken op welke manier deze versnelling het best kan worden vormgegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn door corporaties te helpen of risico’s voor bouwers weg te nemen.

De verwachting is dat het Brainport Betaalbaar Wonen Fonds Brainport in de loop van 2024 ook juridisch klaarstaat. In de tussentijd werkt ASML, vooruitlopend op het gezamenlijke fonds, met partners aan eerste projecten om deze nog dit jaar van de grond te krijgen. De woningen zijn nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van de regio en worden niet gebouwd voor eigen medewerkers.  

Talentenfonds
Na de vormgeving van het Bereikbaarheidsfonds en het Betaalbaar Wonen Fonds gaat worden gewerkt aan het Talentenfonds. Daarmee wordt in de loop van 2024 gestart. In de tussentijds wordt op andere manieren gewerkt aan de doelstelling om meer mensen om- en bij te scholen, aan te trekken en op te leiden. Voorbeelden daarvan zijn de investeringen in lesprogramma’s en faciliteiten voor scholen en opleidingsinstituten.  

Fondsen zijn hulpmotor voor ambities van overheden
De fondsen zijn bedoeld als hulpmotor voor de maatschappelijke opgaven. Ze versnellen de ambities die de overheden maatschappelijk hebben vastgesteld. Zo blijft de verantwoordelijkheid voor keuzes in de inrichting van de infrastructuur de verantwoordelijkheid van overheden. Het private fonds draagt bij aan het financieel mogelijk maken van projecten en deze zo snel mogelijk te realiseren.   

De planvorming en uitvoering ligt bij de overheden, in dit geval geval de gemeenten, soms samen met de provincie en het Rijk, en wordt ondersteund door de Metropool Regio Eindhoven (MRE), de samenwerking van de 21 gemeenten in onze regio. Zo ontstaat één publiek-private samenwerking voor één gemeenschappelijk doel, namelijk een betere bereikbaarheid van en in de regio, waarin publieke en private middelen samenkomen.

ASML drijvende kracht achter fondsen
Brainport voor Elkaar is gestart en het Bereikbaarheidsfonds en het Betaalbaar Wonen Fonds in 2024 ook juridisch staan en de voorloperbedrijven eraan deelnemen. Met diverse bedrijven in de high tech maakindustrie worden gesprekken gevoerd om bij te dragen. ASML is een grote drijvende kracht achter de fondsen. Daardoor hebben overheden met het kabinet afspraken over bereikbaarheid kunnen maken. De eerst projecten voor woningbouw en bereikbaarheid kunnen ook, vooruitlopend op de definitieve fondsen, gerealiseerd worden dankzij ASML.

Bij de realisatie van het Bereikbaarheidsfonds en het Betaalbaar Wonen Fonds neemt de high tech maakindustrie in de regio het voortouw. Daarnaast bestaat een breed animo onder bedrijven in de regio om mee te doen aan Brainport voor Elkaar.