Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Pilot onboarding 4.0

Dat onboarding van internationale medewerkers belangrijk is voor hun werk- en leefplezier en de bereidheid om te blijven is bekend. Dat begint al voordat zij hier komen en betreft niet alleen de medewerker maar ook zijn gezin. De pilot onboarding 4.0 hanteert een vernieuwende aanpak van (pre)onboarding en zoekt deelnemende bedrijven.

Dat onboarding van internationale medewerkers belangrijk is voor hun werk- en leefplezier en de bereidheid om te blijven is bekend. Dat begint al voordat zij hier komen en betreft niet alleen de medewerker maar ook zijn gezin. De pilot onboarding 4.0 hanteert een vernieuwende aanpak van (pre)onboarding en zoekt deelnemende bedrijven.

Kun je de pilot in een notendop omschrijven?

Onboarding 4.0 heeft als doel internationale medewerkers een goede start te laten maken bij hun werkgever en hun gezin goed te laten landen in Brainport Eindhoven. Dit gebeurt door middel van een platform met een combinatie van digitaal leren en interactieve integratieprogramma's op locatie. Deze ‘blended’ aanpak is uniek. Iedere internationale verhuizing heeft niet alleen betrekking op de medewerker maar op het hele gezin en het is uitermate belangrijk om alle gezinsleden de juiste aandacht te geven. De pilot is erop gericht beide strategieën te testen. Het streven is om dat te doen met in totaal tien regionale bedrijven, met als uiteindelijk doel een onboarding-oplossing te creëren die toekomstgericht is ontworpen voor en met bedrijven in de Brainport Eindhoven regio.

Welke partners zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze pilot?

De pilot is ontwikkeld door Expat spouses Initiative in samenwerking met Crossknowledge Learning-oplossingen en het LivingIn-programma van de gemeente Eindhoven en wordt ondersteund door Brainport Development en HighTech NL.

Kun je aangeven voor welke bedrijven en organisaties deze pilot interessant is?

Wij zoeken jonge bedrijven in Brainport Eindhoven en Brabant met een internationaal en divers personeelsbestand die de kritische impact van onboarding op retentie begrijpen. Het kunnen ook bedrijven zijn die net zijn begonnen met het aannemen van internationale medewerkers en die te maken hebben met de praktische problemen die gepaard gaan met het ondersteunen van een internationale familie bij hun ‘settling in’ proces. De eerste fase van de pilot is gericht op het delen van de ervaringen die bedrijven hebben met het inwerken van internationale werknemers in de eerste fase en het tweede gedeelte is het toepassen van de oplossing die op basis van hun ervaringen wordt ontwikkeld bij het onboarden van een nieuwe internationale medewerker en zijn/ haar famili

Waarom is deze pilot vernieuwend?

De pilot is om meerdere redenen vernieuwend. Ten eerste is onboarding meer dan simpelweg een verhuizing begeleiden. De onboarding 4.0 pilot begint al vanaf het eerste contact met de toekomstige medewerker wanneer hij/ zij nog in zijn/ haar land van herkomst is. Samen met het inhurende bedrijf wordt een trajectbenadering ontworpen om te zorgen dat de internationale medewerker het proces van verhuizen, de nieuwe bestemming begrijpen, leren en integreren in het bedrijf en de regio, als naadloos ervaart. Ten tweede is de aanpak, zoals eerder genoemd, niet alleen gericht op de medewerker in kwestie maar ook op het gezin. In veel gevallen is de meereizende partner even hoog opgeleid. Om die reden wordt ook de ontwikkeling van de partner en zijn/ haar loopbaanmogelijkheden bij de onboarding meegenomen. Net als de belangen van de overige gezinsleden.

 

Wat zijn onderwerpen die bij uitstek belangrijk zijn voor internationale medewerkers en hun families?

 

Een internationale verhuizing is altijd een gezamenlijk beslissing van een hele familie, en een behoorlijk grote. Er zijn verschillende vragen die een nieuwe internationale medewerker met zijn partner en / of familie in overweging neemt voordat hij of zij de beslissing neemt. Dat strekt verder dan een praktische checklist van de verhuizing, VISA, immigratie, aankomstdiensten etc. Het gaat om vragen die direct van invloed zijn op het geluk van het gezin zoals:

● een nieuwe school voor kinderen

● een nieuwe carrière voor de partner

● een nieuw huis

● de cultuur en manieren van de nieuwe plek begrijpen

● nieuwe vrienden maken

De pilot beoogt een onboarding-ervaring te ontwerpen die praktisch, empathisch en leuk is.

 

Wat zijn de voordelen van de pilot voor werkgevers?

Wanneer bedrijven internationaal talent niet goed onboarden is dat een gemiste kans. Wereldwijde statistieken tonen aan dat 20% van de nieuwe medewerkers binnen de eerste 45 dagen vertrekt en 33% binnen de eerste 6 maanden. Bovendien overweegt 40% van de leidinggevenden op senior / managementniveau om binnen 18 maanden na indiensttreding te vertrekken. Slechte onboarding is één van de belangrijkste redenen voor het vertrek. Wanneer het om internationale medewerkers gaat is de overgang van de oude naar de nieuwe baan letterlijk levensveranderend, waardoor een duidelijk onboarding-proces des te belangrijker is.

 

Een digitaal platform maakt deel uit van de pilot, kun je het platform omschrijven, wat voor informatie staat er op?

Het digitale platform dat onderdeel uitmaakt van de pilot is een leerplatform ontwikkeld door Crossknowledge dat verschillende grote bedrijven in de regio ondersteunt met hun leerprogramma voor medewerkers. In de pilot worden leermiddelen meegenomen en ontwikkeld die zijn afgestemd op de regio.

Een ander onderdeel van de pilot bestaat uit integratieprogramma's op locatie. Kun je deze programma's en de onderwerpen die aan bod komen, beschrijven?

Tijdens elke onboarding-cyclus wordt een groep nieuwkomers geformeerd. Tijdens de pilot wordt deze groep gevormd door de tien internationale families van de werknemers in de 10 deelnemende bedrijven. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het programma op locatie is om de nieuwe gezinnen voldoende mogelijkheden te bieden om met elkaar kennis te maken en een sociaal netwerk op te bouwen. Het bezoeken van sociale evenementen, bezoeken aan lokale bezienswaardigheden en enkele bedrijfsevenementen maakt onderdeel uit van dat programma. Het ESI-team is daarnaast te benaderen voor praktische vragen zoals huisvesting, belastingen enz.

Meer weten of deelnemen?

Heb je vragen over de pilot? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Kavitha Vatharan of Ed Heerschap.