Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Nieuwe website ‘Hybride lesgeven’ ondersteunt docenten en schoolleiders

Docenten en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar ondersteuning bij hybride lesgeven, kunnen vanaf vandaag terecht op het platform Hybride Lesgeven. Op dit platform, dat is ontwikkeld door Brainport Development in samenwerking met de VO-scholen, is naast (digitaal) lesmateriaal ook een aantal ‘Best Practices’ te vinden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

13 april 2021

Docenten en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar ondersteuning bij hybride lesgeven, kunnen vanaf vandaag terecht op het platform Hybride Lesgeven. Op dit platform, dat is ontwikkeld door Brainport Development in samenwerking met de VO-scholen, is naast (digitaal) lesmateriaal ook een aantal ‘Best Practices’ te vinden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

13 april 2021


De digitalisering in het onderwijs vraagt veel van onze docenten en schoolleiders. Scholen krijgen door de combinatie van online en fysiek onderwijs te maken met uitdagingen op het gebied van motivatie, toetsing en zelfstandig leren. Het platform ondersteunt docenten en schoolleiders bij die uitdagingen.

Zelf aan de slag met lesmateriaal

Op de website is onder andere (digitaal) lesmateriaal te vinden. Het doel van dit lesmateriaal – dat is gericht op en gemaakt in samenwerking met regionale bedrijven - is om een groep leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. ‘Dat komt van pas als leerlingen niet in dezelfde ruimte aan de slag kunnen, door de 1,5-meter regel of vanwege quarantaine bijvoorbeeld’, legt Emma Claessen, projectcoördinator Hybride Lesgeven, uit. ‘Ook op de lange termijn kan het handig zijn om groepjes leerlingen zelfstandig te laten werken.’ 

Geen voorbereidingstijd

Een groot voordeel van het lesmateriaal is dat het direct inzetbaar is en dus geen voorbereidingstijd vergt. Daarnaast stimuleert het materiaal het onderzoekend en ontwerpend leren van leerlingen. Waar sommige lesbrieven gekoppeld zijn aan een specifiek vak, zijn andere lesbrieven juist thematisch van aard. Claessen: ‘De lesbrieven hebben één ding gemeen: de link met de Brainportregio. We leggen de koppeling met bedrijven, sectoren, vraagstukken en sleuteltechnologieën die kenmerkend zijn voor Zuidoost-Brabant. Op die manier is de lesstof betekenisvol en kunnen de scholen hun leerlingen optimaal voorbereiden op de maatschappij.’ 

‘Vanaf 6 april zijn de eerste lesbrieven te downloaden. Deze gaan over Artificial Intelligence. Een onderwerp dat binnenkort meer onder de aandacht gebracht gaat worden in de gehele Brainportregio. De komende tijd wordt er steeds meer materiaal aan toegevoegd. De digibieb blijft in ontwikkeling, omdat bedrijven uit de regio steeds nieuwe lesbrieven kunnen blijven ontwikkelen die inspelen op de actualiteit.’   

"We merken dat hybride lesgeven veel van docenten vraagt. Het schakelen tussen online en offline en het lesgeven binnen en of buiten het klaslokaal is heel intensief. Ik hoop dat dit project helpt om het hybride lesgeven makkelijker te maken." 

Edward de Gier – rector Scholengemeenschap Were Di

‘Best Practices’ 

Naast lesmateriaal kunnen docenten op het platform goede voorbeelden, tips en tricks delen op het gebied van hybride lesgeven. Op de pagina ‘Best Practices’ zijn verschillende voorbeelden uit de regio te vinden van docenten die hybride lesgeven op een succesvolle manier toepassen. Claessen: ‘Denk bijvoorbeeld aan toetsing op afstand of motivatie van leerlingen die online deelnemen.’ Docenten kunnen naast goede voorbeelden delen zelf ook vragen indienen. ‘Stel, je weet niet hoe je een techniekles hybride aan kunt bieden. Door een oproep te doen kunnen andere docenten je wellicht helpen. Zo zorgen we ervoor dat niet alle scholen het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Ze kunnen gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen.’ 

*Het project Hybride Lesgeven wordt gefinancierd door Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Bezoek het platform Hybride Lesgeven Arrow icon