Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Miljoeneninvestering geeft ambitieus Nederlands mobiliteitsprogramma vliegende start

Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Het innovatieprogramma Elektrificatie is als beste beoordeeld, met op nummer 2: Waterstof. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend gemaakt. Door samen te werken willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene en schone mobiliteit. De partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro bij.
 

Geschreven door Brainport Eindhoven

29 november 2021

Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Het innovatieprogramma Elektrificatie is als beste beoordeeld, met op nummer 2: Waterstof. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend gemaakt. Door samen te werken willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene en schone mobiliteit. De partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro bij.
 

Geschreven door Brainport Eindhoven

29 november 2021

Tientallen publieke en private partijen werken, onder de naam Green Transport Delta, cross-sectoraal samen aan twee innovatieprogramma's voor de automotive, maritieme én luchtvaartsector. Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks NV, NXP Semiconductors, MKB-bedrijven waaronder Bosal, Heliox, Vialle Autogas Systems B.V., Circonica Circular Energy B.V. en startups zoals ELEO | Modular Battery Solutions, LionVolt B.V., DENS, werken hierin samen met kennispartners TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Maastricht.

Innovatieprojecten onderdeel van langjarige ambitie

Beide innovatieprojecten zijn onderdeel van een langjarige ambitie voor de versterking van de mobiliteitssector. In juli 2020 ondertekenden RAI Automotive Industries NL, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond, TNO, de Automotive Campus, de BOM, Technische Universiteit Eindhoven en Brainport Development een overeenkomst waarin deze ambitie werd vastgelegd. In deze aanpak wordt de sterke automotive sector in Brabant programmatisch verbonden aan landelijke partners. Inhoudelijk geldt de landelijke roadmap Automotive van de topsector High Tech Systems and Materials als leidraad voor de komende tien jaar. Hierin worden de ambities voor verduurzaming en meer veiligheid in de Nederlandse automotive uiteengezet.

Door de krachten programmatisch te bundelen, zijn de publieke en private partners in staat om steeds nieuwe vervolgstappen te zetten om deze roadmap uit te voeren. In de samenwerking tekenen RAI Automotive Industry NL en Brainport Development voor het meerjarig programmamanagement waar ook deze R&D-projecten op electrificatie en waterstof een bouwsteen voor zijn.

Belangrijke ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit  

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. “We hebben als organisatie vanaf het begin van de Corona-pandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.” 

Vol energie verder  

Directeur van Brainport Development Paul van Nunen is verheugd over de toekenning van de subsidies door EZK. ”Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”