Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinator: Wietse van Dijk

Naam: Wietse van Dijk

School: Jan van Brabant College

Functies: Coördinator Internationalisering

Werkzaam sinds: 2007

Taakuren voor coördinatorschap: In totaal 150. Ik doe deze taak samen met een collega.

Naam: Wietse van Dijk

School: Jan van Brabant College

Functies: Coördinator Internationalisering

Werkzaam sinds: 2007

Taakuren voor coördinatorschap: In totaal 150. Ik doe deze taak samen met een collega.

Het Jan van Brabant biedt meer dan les alleen. Door het internationaliseren van het onderwijs bereiden ze de leerlingen voor op de (toekomstige) maatschappij en arbeidsmarkt in onze steeds internationaler wordende Brainportregio. Het Jan van Brabant heeft dan ook veel internationale contacten. Ze werken samen met jongeren en scholen uit onder andere India, Engeland, Duitsland, Spanje en België. Internationalisering vullen ze op verschillende manieren in. Bijv. met de leerlingen op reis gaan en een tijdje in een gastgezin verblijven; een andere keer gaat het om een e-mailproject, een dagexcursie of ontvangen ze zelf kinderen uit een ander land. Door dit soort contacten leren leerlingen van alles over anderen maar ook over zichzelf en de eigen achtergrond. Daarnaast verbeteren ze hun taalvaardigheid, vooral in het Engels dat vaak de voertaal is bij deze contacten; ze verdiepen zich in andere landen en culturen en ze leren om met verschillende culturen te communiceren en samen te werken.

Sinds dit schooljaar is Wietse van Dijk één van de coördinatoren internationalisering op het Jan van Brabant College. We stelden hem een paar korte vragen:

 

Welke definitie van internationalisering hanteren jullie op school?
Een activiteit past bij internationalisering als leerlingen contact hebben met leerlingen uit een ander land. Dit kan online zijn of fysiek.

Hoe is internationalisering georganiseerd in jullie school?
We hebben twee coördinatoren Internationalisering die gaan over de subsidies, contacten aangaan met buitenlandse collega’s en helpen bij het organiseren van de uitwisselingen. De uitwisselingen en activiteiten worden verder door collega’s uitgewerkt en uitgevoerd.

In welke landen hebben jullie partnerscholen:
India, Polen, Spanje, Portugal, Duitsland, België, Frankrijk

Betrek je ouders bij internationaliseringsactiviteiten?
Ja. Wij doen vooral een beroep op ouders wat betreft gastgezinnen.

Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering op school?
De invulling van de projecten ligt vaak bij de uitvoerende docenten. De activiteiten zijn dan eerder een goede aanvulling op de les en heeft sneller meerwaarde. Daarnaast maak ik me hard voor een goede beloning. Internationaliseringsactiviteiten moeten geen vrijwilligerswerk zijn.

Draagt internationalisering bij aan het profiel van de school?
Jazeker. We hebben een school met leerlingen uit alle windstreken. Daarnaast zijn we een Brainportschool. In ons profiel staat dat wij leerlingen willen leren om te gaan met verschillende culturen binnen en buiten Nederland. Daar heeft Internationalisering een belangrijke functie in.

Op welke internationaliseringsactiviteit ben je trots?
Elk jaar gaan leerlingen onze school op bezoek bij de locatie voor eerste Opvang Anderstaligen. Ze gaan daar leerlingen interviewen. De leerlingen hebben door deze opdracht veel meer begrip voor mensen die naar Nederland komen en wat hun motieven zijn.

Hoe maak je internationalisering zichtbaar in de school?
We maken nieuwsberichten waarin we de activiteiten laten zien en veel activiteiten vinden binnen de school plaats.

Is internationalisering onderdeel van het curriculum?
Er is geen ruimte voor internationalisering in de lessentabel maar de activiteiten vinden waar mogelijk ook in de lessen plaats.

Vragen of een keer kennismaken? Neem contact op met Wietse Arrow icon