Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinator: Alexander Fransen

Vlnr: Catrijn van den Berg, Yvonne van Haalen en Alexander Fransen

Vlnr: Catrijn van den Berg, Yvonne van Haalen en Alexander Fransen

Naam: Alexander Fransen

School: Basisschool De Wilakkers

Functie: Directeur

Werkzaam sinds: 2018


De Wilakkers,.............. because all kids be welcomed into an inspiring school of smart, motivated, curious, open-minded, and genuinely nice kids and teachers. Because this is a school that celebrates difference and prizes originality. Because your child can be its most honest, authentic, daring self.


Dit komt van een andere school uit een ander continent, maar vanuit het internationale perspectief hebben we dit op onze website gezet. Het pas bij hetgeen we willen uitstralen; namelijk een school zijn voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond.
Het betekent voor ons dat Internationalisering gaat over alle kinderen. Wij willen omgevingsnabij onderwijs. We zien in onze buurt, Stratum - Witte Dorp, steeds meer kinderen met een internationale achtergrond. Deze worden door hun ouders bij ons op school aangemeld. We willen onze leerlingen laten zien en ervaren dat de wereld niet ophoudt bij de landsgrenzen maar verder gaat dan dat.

We doen dit onder andere door onze leerlingen al vanaf de kleuters Engelse les te geven. Daarnaast zijn mijn collega’s steeds beter in het communiceren in het Engels met de ouders.
We krijgen meer handvatten om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar al bij ons op school op te nemen zonder dat deze het Nederlands machtig zijn.

Wat een mooie ontwikkeling bij ons op school is, dat we onze kennis vergroten om goed om te gaan met meertaligheid. Voor dit laatste werken we samen met Fontys hogeschool Kind en Educatie en met de Hogeschool Utrecht.
Hier zijn wij een plek waar onderzoek en toepassen van inzichten samengaan. Door zaken toe te passen en onze kennis te vergroten kunnen we een koppeling maken naar het onderzoek naar meertaligheid bij kinderen. Omgekeerd wordt door overleg en kennisdeling, ervoor gezorgd dat we vanuit onderzoek ook weer zaken kunnen toepassen en toetsen in de praktijk. Vooral het herkennen-erkennen-en waarderen van dat wat werkt in praktijk is belangrijk.
Onze collega’s Yvonne van Haalen en Catrijn van de Berg zijn hierin de kartrekkers. Binnen de school doen zij het stuk Internationalisering (een van onze hoofdthema’s).

Voor de ouders van onze leerlingen zijn we laagdrempelig en welkom. Als ouders hun kind aanmelden organiseren we in alle gevallen een rondleiding en kennismaking. We merken dat nieuwe ouders dit erg op prijs stellen en dit geldt zeker voor ouders met een internationale achtergrond. Ze kunnen zo makkelijker meer specifieke vragen stellen die bij ze passen. Het feit dat ze al met veel barrières te maken hebben vanwege een andere cultuur en wij daarop de antwoorden kunnen geven en ze kunnen helpen met zaken aangaande onderwijs aan hun kinderen maakt dat ze zich welkom voelen.  We willen daarmee zorgen voor een goede overgang van de ene (school-)cultuur naar de andere.

Internationalisering is ook niet meer weg te denken, mijn collega’s op de Wilakkers en ik weten dat we in een slimme, creatieve en productieve regio zitten waar we trots op zijn. Het is met goed onderwijs dat we bijdrage kunnen leveren aan deze regio. Hier hoort een veel bredere kijk bij dan alleen de Nederlandse, juist door de input van andere culturen en nationaliteiten wordt die van ons rijker.

Internationalisering is voor ons geen apart onderdeel meer, maar juist een verbinder tussen de vele onderdelen die een school heeft. Feit dat we in onze school meer dan 30 nationaliteiten terugvinden vinden we leuk maar al niet meer bijzonder. Dat we met ons team van De Wilakkers kijken naar de kansen en mogelijkheden die het biedt is een mooie ontwikkeling die ook past binnen onze visie en die van onze stichting (SKPO).

Het is zeker niet makkelijk en vraagt veel inspanning maar we blijven goed doorgaan en stapje voor stapje vinden we de antwoorden. Maar het is vooral een kwestie van doen.
Niet is pasklaar en meteen goed, maar we gaan vooruit.
De school krijgt ook in het interieur een restyling en daar laten we behalve thema’s als duurzaamheid, cultuur en veiligheid ook internationalisering terugkomen. Hoe, dat weten we nog niet. Maar dat we het gaan laten zien is zeker. Mochten hier nog goede voorbeelden van zijn dan horen we het graag.

Kom gerust eens langs op De Wilakkers!

Alexander Fransen

Neem contact op met Alexander Arrow icon