Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meer dan de helft van de internationale kenniswerkers in Brabant werkt in de Brainportregio

Dat de Brainportregio verschillende nationaliteiten en culturen kent, dat mag geen nieuws meer heten. En dat de regio al jarenlang talent uit verschillende regio’s weet aan te trekken, ook niet. Benieuwd om hoeveel internationals het precies gaat? Of vraag je je af of hun partners hier ook komen wonen? De regiorapportage van Decisio geeft daar antwoord op. Een paar opvallende cijfers op een rijtje. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

Dat de Brainportregio verschillende nationaliteiten en culturen kent, dat mag geen nieuws meer heten. En dat de regio al jarenlang talent uit verschillende regio’s weet aan te trekken, ook niet. Benieuwd om hoeveel internationals het precies gaat? Of vraag je je af of hun partners hier ook komen wonen? De regiorapportage van Decisio geeft daar antwoord op. Een paar opvallende cijfers op een rijtje. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

Het adviesbureau deed in opdracht van het Holland Expat Center South onderzoek naar internationals in Nederland. Er werd onder andere gekeken naar de woonsituatie, het inkomen en de sectoren waar deze internationale kenniswerkers werkzaam zijn. Ook Brabant werd onder de loep genomen.  

Internationale kenniswerkers 
De Brainportregio heeft, zoals gezegd, een aanzuigende uitwerking op kenniswerkers. In 2020 werkten in Noord-Brabant ruim 28.000 internationale kenniswerkers. In 2010 waren dat er nog maar zo’n 22.000. Het aantal kenniswerkers groeit dus gestaag. En dat is goed nieuws voor de Brainportregio, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het groeiend aantal vacatures. Sinds 2010 nam het aantal Internationals in Brabant per per jaar met gemiddeld 6 procent per toe. Meer dan de helft van de internationale kenniswerkers (55 procent) in Brabant werkt in de Brainportregio.  

Populaire sectoren 
Met name de metaalelektro-sector in de Brainportregio blijkt populair onder talenten uit het buitenland. Bijna de helft (46%) van hen werkt in deze sector. Ook de zakelijke dienstverlening, groothandel en uitzendbureaus blijken gewilde werkplekken.  

Internationals uit het Verenigd Koninkrijk en India 
De meeste kenniswerkers komen uit het Verenigd Koninkrijk en India. Maar ook veel internationals uit België en Duitsland kiezen voor een baan in de (Brainport)regio.  

Langdurig verblijf 
Kenniswerkers, statushouders en inkomensafhankelijke partners blijven vaak langer dan vijf jaar in Brabant wonen. Arbeidsmigranten blijven gemiddeld korter in de provincie. Van hen verblijft ongeveer de helft korter dan twee jaar in de regio. Studenten blijven gemiddeld tussen de twee en vijf jaar.