Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Is jouw organisatie klaar voor internationaal personeel?

Uit lopend onderzoek van Brainport Development, Holland Expat Center South en Lüün blijkt dat ondernemers de impact van een eerste internationale medewerker complexer inschatten dan nodig. Ondernemers willen het vooraf goed regelen en vergeten internationals actief te betrekken. Hierdoor ervaren ondernemers drempels die er niet hoeven te zijn.

Uit lopend onderzoek van Brainport Development, Holland Expat Center South en Lüün blijkt dat ondernemers de impact van een eerste internationale medewerker complexer inschatten dan nodig. Ondernemers willen het vooraf goed regelen en vergeten internationals actief te betrekken. Hierdoor ervaren ondernemers drempels die er niet hoeven te zijn.

Het onderzoek is deze zomer van start gegaan. De centrale vraag van het onderzoek 'Wat verwacht je dat je vooraf allemaal moet regelen om iemand zich welkom te laten voelen, en kloppen die aannames wel met de werkelijkheid?' In de afgelopen weken interviewden we meerdere MKB-bedrijven met en zonder internationale medewerkers over hun ervaringen, aannames en behoeften.

“We gaan meer richting Hightech, we moeten meer naar het Engelstalige omdat onze klanten ook zo werken.”

Niet stil blijven staan in een veranderende wereld
Uit de interviews blijkt dat ondernemers zich steeds bewuster worden dat de Brainport-regio in verandering is en internationaler wordt.

“Je wordt in het restaurant tegenwoordig ook geholpen door iemand die Engels spreekt. Dat prikkelt: waarom doen wij er niks mee?”

Toch voelt de overstap van een volledig Nederlandstalig team naar Engelstalig als groot en complex. Processen, systemen en de dagelijkse gang van zaken zijn nu veelal in het Nederlands, en ook denken ondernemers dat deze overstap een nieuwe strategische keuze voor de toekomst betekent.

Impact beperkter dan verwacht
Bedrijven die een internationale medewerker in dienst hebben, geven aan dat de impact minder groot is dan zij ingeschat hadden. Vaak kozen zij in overleg met de international om te starten met een pilot en samen geleidelijk processen aan te passen indien nodig. Door niet te denken vanuit aannames maar een open dialoog te voeren, hoefde er weinig aangepast te worden.  

“De international stond open om bij ons te werken, die wereldse mindset betekent dat zij ook openstond voor de pilot om samen op ontdekkingsreis te gaan.”

Positieve toevoeging aan het bestaande team
De internationale medewerker wordt als een verrijking ervaren in de organisatie. Juist doordat ze een ander perspectief meebrengen worden Nederlandse medewerkers geprikkeld om het blikveld te vergroten. De hybride vorm van Engels en Nederlands blijkt prima werkbaar. Andere medewerkers schakelen vrij automatisch tussen Nederlands en Engels, en de international kan dankzij vertaalprogramma’s en taallessen ook praktisch meekomen in de Nederlandse manier van werken.   

“Hybride werken verschaft duidelijkheid voor de toekomst. Vanaf nu werken we zo.”   

Wil jij nog input geven voor het onderzoek?
Voor het onderzoek zijn wij nog op zoek naar bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant die: 

  • Nog geen internationaal talent in dienst hebben of; 
  • Pas sinds kort (circa 1-2 jaar) een internationale medewerker in dienst hebben.  

Het interview duurt ongeveer één uur en vindt plaats via Teams. Lüün is betrokken als de uitvoerder van dit onderzoek en voert met jou het gesprek. Aanmelden voor een interview kan door contact op te nemen via onderstaande button. 

Neem contact op Arrow icon