Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Industrie blijft zorgen voor groei in Brainport-economie

brainport eindhoven buitenlandse innovatiepartners

Foto door Bram Seys

De omvang van de economie van Brainport Eindhoven, afgemeten aan het bbp, groeide in 2018 met 3,2 procent. Nationaal groeide de economie in 2018 met 2,7 procent. De hightech maakindustrie in de regio zorgt voor de bovengemiddelde groei ten opzichte van Nederland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 april 2019
brainport eindhoven buitenlandse innovatiepartners

Foto door Bram Seys

De omvang van de economie van Brainport Eindhoven, afgemeten aan het bbp, groeide in 2018 met 3,2 procent. Nationaal groeide de economie in 2018 met 2,7 procent. De hightech maakindustrie in de regio zorgt voor de bovengemiddelde groei ten opzichte van Nederland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 april 2019

De Nederlandse industrie was in 2018 groter dan ooit. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie bereikte medio 2018 het hoogste niveau in ongeveer 17 jaar. Ook het producentenvertrouwen in de industrie was in 2018 hoog: het jaargemiddelde was zelfs het hoogste sinds het begin van de meting in 1985. De toegevoegde waarde groeide ten opzichte van 2017 met 3,6 procent. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten lag hoger.

De Nederlandse economie keert, na de sterke opleving na twee crises, in 2018 terug naar een standaard groeitempo. Ook de internationale verhoudingen dragen bij aan de afvlakking van de groeicijfers. De uitvoer van goederen en diensten in 2018 steeg met 2,7 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017. Dit is in lijn met de lagere groei van de wereldhandel en heeft onder meer te maken met onzekerheden die al enige tijd boven de wereldeconomie hangen – zoals het handelsbeleid van de VS, de Brexit en de staat van de Chinese economie – en hebben nu hun weerslag in de reële economie.

Hier vindt u de regionaal economische cijfers en hier vindt u het rapport De Nederlandse Economie 2018.