Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

In vijf opgaven de Brabantse MedTech sector versterken

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in medische technologie is gevestigd in Noord-Brabant. Gezien het belang en potentieel van de sector voor Brabant en Nederland brachten de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank de Brabantse MedTech sector in kaart. In een verdiepend onderzoek keken ze naar de aard en omvang van die bedrijven, op welke domeinen zij zich richten, welke technologieën zij daarbij gebruiken, waar kansen liggen en hoe de drie partijen de MedTech sector in Brabant samen gericht kunnen versterken richting de toekomst. Dat leidde tot vijf gezamenlijke opgaven die van de sector een groeimotor voor de toekomst maken. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 april 2021

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in medische technologie is gevestigd in Noord-Brabant. Gezien het belang en potentieel van de sector voor Brabant en Nederland brachten de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank de Brabantse MedTech sector in kaart. In een verdiepend onderzoek keken ze naar de aard en omvang van die bedrijven, op welke domeinen zij zich richten, welke technologieën zij daarbij gebruiken, waar kansen liggen en hoe de drie partijen de MedTech sector in Brabant samen gericht kunnen versterken richting de toekomst. Dat leidde tot vijf gezamenlijke opgaven die van de sector een groeimotor voor de toekomst maken. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 april 2021

Noord-Brabant neemt in Nederland een vooraanstaande positie in als het gaat om bedrijven die actief zijn in de medische technologie. 20,1 % van alle Nederlandse MedTech bedrijven zijn in Brabant gevestigd, de grootste concentratie van die bedrijven in totaal 55% (183 bedrijven) ligt in Brainport Eindhoven. Het onderzoek dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank verrichtten bevestigde hun beeld dat de Brabantse MedTech sector een serieuze groeimotor kan zijn voor de provincie richting de toekomst.  

Medische Technologie - een definitie 
Onder medische technologie verstaan we instrumenten, toestellen of apparaten, software, implantaten, materialen of andere artikelen die door fabrikanten zijn bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor uiteenlopende specifieke doeleinden  waaronder diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling, verlichting van ziekte etc. 

De MedTech sector in Brabant  

De MedTech bedrijven in Noord-Brabant zijn actief in zeer uiteenlopende medische domeinen en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is daarin opvallend sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke stimulans gaat daarbij uit van Philips Healthcare, wereldwijd nummer 3 in dit domein. Het domein is bovendien onderzoekspeerpunt van de TU/e. Een tweede punt dat opvalt, is het grote aantal medisch technische start-ups dat voortkomt uit het sterke startup klimaat in Brainport Eindhoven.  Een laatste kenmerk van de sector is dat ruim een derde van de bedrijven (>100) van alle bedrijven actief is in de keten van de complexe machinebouw. Deze medisch technische maakindustrie is deels toeleverancier van Philips Healthcare, maar bedient ook andere medisch technische OEM-klanten.   

Vijf opgaven om sector gericht te versterken 

De BOM, Brainport Development en de Rabobank definieerden naar aanleiding van het onderzoek vijf gezamenlijke opgaven om de Brabantse MedTech-sector gericht verder te versterken en profileren. 

Opgave 1: Clustervorming van bedrijven op het vlak van ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken/ medical imaging and diagnostics’. 

Alle elementen voor een sterk cluster Medical Imaging bedrijven in Brainport Eindhoven zijn aanwezig. Brainport Development is daarom gestart met het in kaart brengen van de waardeketen en clustervorming.  

“Als je kijkt op welk vlak van de medische technologie wereldwijd de meeste omzet wordt gegenereerd, staat het segment diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken op de tweede plaats,” licht directeur van Brainport Development Paul van Nunen toe. “In de toekomst ligt de nadruk van gezondheid en zorg steeds meer op voorkomen van ziekten en vroeg diagnosticeren. In Brainport Eindhoven hebben we een sterke uitgangspositie met een complete waardeketen in diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken. Om het potentieel hiervan te verzilveren gaan we inzetten op het verder versterken van ketenverbanden en het vergroten van innovatie- en concurrentiekracht en het verdienvermogen bij bedrijven.”  

Opgave 2: Het versterken van het startup ecosysteem rondom Medische Technologie bedrijven.   

Start-ups zijn belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en daarmee van groot belang voor het ecosysteem. Blijvende aandacht voor een ondersteuningsstructuur, faciliteiten en financieringsmogelijkheden zodat start-ups kunnen doorgroeien tot scale-up is van belang. 

Het onderzoek bevestigt dat MedTech een serieuze groeimotor is voor de toekomst. Rabobank ziet het als haar opgave om, met kennis, netwerk en financiële diensten, bij te dragen aan een optimaal ecosysteem en vestigingsklimaat voor bedrijven actief in MedTech.” Paul Veendrick, senior Relatiemanager Rabobank  

Dit kunnen bedrijven in de startup/scale-up fase zijn, maar ook grote bedrijven die het potentieel van deze groei omarmen.” John Paul van Heel, accountmanager Gezondheidszorg en Innovatie, Rabobank 

Opgave 3: Verbeteren van innovatiesamenwerking tussen mkb en medische centra 

Het verbeteren van samenwerkingsmogelijkheden tussen MKB, start-ups en ziekenhuizen is van belang om innovatie in medische technologie te versnellen. Samenwerkingsmogelijkheden tussen regionale topklinische ziekenhuizen en regionale startups zouden het business klimaat verbeteren. Brainport Development werkt aan het optimaliseren van deze samenwerking.  

Opgave 4: Verbinden van Brainport Eindhoven met life sciences en farmaceutische sector Pivot Park 

Naast een sterke medisch technische bedrijvigheid heeft de provincie Noord-Brabant ook een sterke life sciences en farmaceutische sector geconcentreerd op het Pivot Park in Oss.  

“MedTech is een sterk groeiende pijler van de Brabantse economie en draagt daarnaast significant bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem, nu en in de toekomst,” aldus Brigit van Dijk - Van de Reijt, algemeen directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Ook hier zien we weer de kracht van succesvolle samenwerking. Goed om op te trekken met TU/e, Pivot Park, High Tech Campus en tal van toonaangevende Brabantse ondernemers.”  

Opgave 5: Positionering van provinciale MedTech sector op nationaal en internationaal niveau 

De propositie nationaal en internationaal versterken om zo bij te dragen aan een gezonde en groeiende medische technologiesector.  

Brainport Development, BOM en Rabobank gaan deze opgaven aanpakken met de gezamenlijke ambitie om de MedTech-sector in Brabant en Brainport te versterken. Download hier de twopager over het onderzoek en de vijf opgaven.