Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Impact corona op het aantrekken en behoud van internationaal talent

COVID-19 zorgde de afgelopen maanden voor een plotse stilstand van de internationale arbeidsmobiliteit en een lichte daling van het aantal regionale tech- en IT vacatures. De impact van corona op bedrijven en organisaties uit de regio en hun (inter)nationale werving- en selectie laat een divers beeld zien, zo bleek uit een recente telefonische inventarisatie door het Brainport Talent Attraction Program. Sommige bedrijven voerden direct hiring freezes in, andere hadden juist te maken met een toegenomen vraag. De toekomst blijft voorlopig ongewis. Het Talent Attraction Program hield alle ontwikkelingen de afgelopen periode nauwlettend in de gaten en heeft daarop geanticipeerd. Dat blijven we ook de komende periode doen.

COVID-19 zorgde de afgelopen maanden voor een plotse stilstand van de internationale arbeidsmobiliteit en een lichte daling van het aantal regionale tech- en IT vacatures. De impact van corona op bedrijven en organisaties uit de regio en hun (inter)nationale werving- en selectie laat een divers beeld zien, zo bleek uit een recente telefonische inventarisatie door het Brainport Talent Attraction Program. Sommige bedrijven voerden direct hiring freezes in, andere hadden juist te maken met een toegenomen vraag. De toekomst blijft voorlopig ongewis. Het Talent Attraction Program hield alle ontwikkelingen de afgelopen periode nauwlettend in de gaten en heeft daarop geanticipeerd. Dat blijven we ook de komende periode doen.

Het Brainport Talent Attraction Program maakte een digitaal rondje langs de velden en vroeg bedrijven en organisaties naar de impact van het virus op hun (inter)nationale werving- en selectieactiviteiten. Daaruit blijkt dat het merendeel te maken met hiring freezes die doorgaans gelden voor groei en niet zozeer voor vervangingsvragen of voor de definitieve invulling van vaste posities die momenteel worden vervuld door externen. Voor kritische, lastig in te vullen posities wordt vaak nog steeds internationaal geworven. Het vinden van een perfect passende kandidaat is dan belangrijker dan de nationaliteit van de kandidaat en zijn woonplaats. 

Brainport Talent Attraction Program- flexibiliteit en anticiperen
Na de snelle opkomst van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen, heeft het Brainport Talent Attraction Program nauw contact onderhouden met de regionale bedrijven om voeling te houden met wat er speelt om daarop te kunnen anticiperen. Zo hebben we samen met Holland Expat Center South en een aantal partners een corona portal opgezet met actuele en kwalitatieve Engelstalige informatie en initiatieven speciaal voor internationals. Bovendien investeerden we in de doorontwikkeling van de internationale Brainport Eindhoven website zodat de regio, wanneer arbeidsmobiliteit weer toeneemt, goed gepositioneerd is en top-of-mind is bij internationaal tech- en IT talent. 

Activiteiten op een lager pitje
Als reactie op wat we zien in de markt, hebben we daarnaast een aantal activiteiten van het Brainport Talent Attraction Program op een wat lager pitje gezet. Zo zijn online-campagnes die gericht zijn op directe werving van internationaal talent voor de regio naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben we de thematische (netwerk)bijeenkomsten die we met Holland Expat Center South organiseren voor HR-professionals, uitgesteld. Ten slotte hebben we in overleg met de betrokken bedrijven besloten om de finale van de Tech Xperience Campagne te verschuiven naar 2021.

Brainport Traineeship Program 
De trainees die voor de crisis waren gestart aan het Brainport Traineeship Program, waarbij Spaanse en Italiaanse trainees een werkstage van 3 tot 6 maanden vervullen bij regionale bedrijven, zijn allemaal in Nederland gebleven. We hebben bovendien de contacten met de universiteiten en overheden in Spanje en Italië en met de Brainport traineeship bedrijven goed onderhouden zodat wanneer de grenzen weer opengaan weer voorzichtig gestart kan worden met de plaatsing van trainees. Naar verwachting is dat vanaf het najaar. 

De komende maanden 
Het voorspellen van de toekomst is gezien de onzekerheid rondom het virus en de economie lastig. “Daarom blijven we actuele ontwikkelingen en geluiden uit de markt op de voet volgen,” aldus manager van het Brainport Talent Attraction Program Richard Kerste. “Door in gesprek te blijven met  de betrokken partijen en werkgevers in de regio, zien, horen en voelen we wat er speelt in de markt. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op wat er leeft zoals bijvoorbeeld in het geval van de ontwikkeling van de corona portal die van belang is voor talent behoud. We monitoren de situatie voortdurend zodat we ook weer snel kunnen opschalen wanneer de markt daarom vraagt.  En wanneer individuele bedrijven kampen met internationaal talentvraagstukken kunnen ze uiteraard altijd een beroep op ons doen.”