Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Elektrische aandrijflijn bestelauto’s maakt emissievrije bevoorrading mogelijk

Op papier is het eenvoudig. Zorg ervoor dat in steden alleen emissievrije voertuigen mogen bevoorraden en je bent een heel eind op weg met je klimaatdoelen. Het jaagt echter wel de wagenparkbeheerders op hoge kosten. Uit een onderzoek is gebleken dat de operationele kosten met 67 procent kunnen toenemen. De Nederlandse onderneming XYZ Dynamics ontwikkelt in samenwerking met TNO een hybride aandrijflijn voor bestelvoertuigen. Op die manier kunnen busjes in de nul-emissiezones van de stad elektrisch rijden en daarbuiten met de conventionele verbrandingsmotor. Binnenkort komen het Helmondse ingenieursbureau en TNO met een rapport over het onderzoek naar de beste batterijconfiguratie voor deze aandrijflijn.

Geschreven door Innovation Origins

06 januari 2020

Op papier is het eenvoudig. Zorg ervoor dat in steden alleen emissievrije voertuigen mogen bevoorraden en je bent een heel eind op weg met je klimaatdoelen. Het jaagt echter wel de wagenparkbeheerders op hoge kosten. Uit een onderzoek is gebleken dat de operationele kosten met 67 procent kunnen toenemen. De Nederlandse onderneming XYZ Dynamics ontwikkelt in samenwerking met TNO een hybride aandrijflijn voor bestelvoertuigen. Op die manier kunnen busjes in de nul-emissiezones van de stad elektrisch rijden en daarbuiten met de conventionele verbrandingsmotor. Binnenkort komen het Helmondse ingenieursbureau en TNO met een rapport over het onderzoek naar de beste batterijconfiguratie voor deze aandrijflijn.

Geschreven door Innovation Origins

06 januari 2020


In Nederland streven gemeenten en provincies ernaar om in 2025 de bevoorrading emissieloos te laten verlopen. Dat gebeurt door de invoering van zogenoemde zero-emissiezones. Op die manier moet de luchtkwaliteit in vooral binnensteden aanmerkelijk worden verbeterd. De transportsector heeft er, aldus TNO, moeite mee om aan die doelstellingen tegemoet te kunnen komen. De huidige oplossingen voor elektrisch vervoer voldoen niet aan de eisen. Daarbij lopen ook de operationele kosten enorm op.

Elektrische aandrijflijn

XYZ Dynamics denkt de oplossing voor dit probleem te hebben gevonden met een zogenoemde hybride aandrijflijn, de AxLectric™. Dit is een extra elektrische aandrijflijn die op bestaande bestelbusjes gemonteerd kan worden. Dankzij deze oplossing is er geen noodzaak om direct een compleet wagenpark te elektrificeren. De chauffeur kiest al naar gelang omstandigheden of  milieuvoorschriften voor de conventionele of de elektrische aandrijving van het bestelbusje. 

,,Met haar jarenlange ervaring in technologieontwikkeling en expertise op uiteenlopende gebieden, heeft TNO de juiste kennis in huis om XYZ Dynamics te ondersteunen in dit project,” aldus het instituut. ,,XYZ Dynamics is een jong bedrijf met een ‘just do it’ mentaliteit en heeft daardoor nog niet alle vervolgstappen volledig uitgekristalliseerd.”

Naast de onderzoekswerkzaamheden, ondersteunt TNO ook start-ups door zijn research & development-kennis en laboratoria beschikbaar te stellen en technische expertise aan te bieden. Erik Hoedemakers van TNO: ,,Ondersteuning van Nederlandse bedrijven is een van de centrale rollen van TNO. Onze expertise, faciliteiten en andere middelen kunnen cruciaal zijn voor het verkennen van nieuwe innovaties.”

Op zoek naar de beste batterij

Cruciaal voor de hybride aandrijflijn is een passende batterijconfiguratie. Erik Hoedemaekers (Scientist Integrator bij de Powertrains onderzoeksgroep TNO Unit Traffic & Transport) en Annekoos Schaap (TU/e Bachelor student bij XYZ Dynamics) onderzoeken momenteel welke batterijen daarvoor het beste geschikt zijn. Piekvermogen, duurbelasting en laadcapaciteit zijn daarbij belangrijke factoren voor deze specifieke toepassing. De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort gerapporteerd. De juiste configuratie is essentieel voor de start van een serieproductie van de AxLectric™ aandrijflijn.

Artikel door Innovation Origins.