Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

'Een tweede thuis voor internationale kinderen'


Op haar dertiende verhuisde Claire Delleman van Engeland naar Nederland. Daardoor weet ze hoe het is om aan een nieuwe cultuur en taal te moeten wennen. Als pedagogisch coach en VE-coach bij kinderopvang Little People in Best is ze extra gemotiveerd om (internationale) kinderen een tweede thuis te bieden.

‘Bij Little People vangen we Nederlandse én internationale kinderen op’, vertelt Claire. ‘Hun achtergrond is divers: sommigen zijn hier geboren, anderen in het buitenland, sommige ouders zijn arbeidsmigranten, anderen kenniswerkers. Een mooie mix dus.’ Voor al die kinderen geldt dat Claire ze veilig wil laten voelen. ‘Daarom hebben we de kinderopvang huiselijk ingericht en vaste medewerkers op iedere groep. Dat maakt een band opbouwen makkelijker.’
 

Meer zelfvertrouwen

Voor internationale kinderen vindt Claire het belangrijk dat ze met geen of weinig taalachterstand op de basisschool kunnen starten. ‘Dat heeft namelijk niet alleen invloed op de leerprestaties van een kind, maar ook op het zelfvertrouwen. Daarom zetten we vól in op taalontwikkeling. We lezen veel voor, zingen Nederlandse liedjes, oefenen woorden en werken met gerichte thema’s. En waar andere kinderopvanglocaties VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aanbieden aan kinderen vanaf twee jaar, doen wij dat spelenderwijs al bij baby’s. Zo lezen wij bijvoorbeeld zes weken lang elke dag hetzelfde prentenboek voor. Door herhaling, ontdekken jonge kinderen welk woord bij welk plaatje hoort. Zo vergroot je hun woordenschat en gevoel voor grammatica. Voor kinderen voelt het niet als leren, maar als ontdekken.’

Moedertaal

Claire weet uit ervaring dat hoe belangrijk het is om de taal van het land waarin je woont snel onder de knie te krijgen. ‘Tegelijkertijd weet ik ook hoe ontspannend het is om even in je moedertaal te praten. Dat gun ik ieder kind. Daarom is daar bij Little People ook ruimte voor.’ Haar achtergrond maakt bovendien dat Claire zich herkent in de cultuurshocks van internationale ouders. ‘Ik hoor bijvoorbeeld vaak dat zij het bijzonder vinden dat je in Nederland niet snel antibiotica krijgt. En dat kinderen direct na hun vierde verjaardag naar school gaan. Ik snap heel goed dat het wennen is.’ 

Sociaal vangnet

Om internationale ouders te helpen, staat het team van Kinderopvang Little People voor ze klaar. ‘Vaak wonen deze gezinnen zonder familie in Nederland en zijn wij hun vangnet. We willen voorkomen dat ze met de handen in het haar zitten, omdat ze niet weten hoe het in Nederland werkt. Daarom houden we de lijntjes kort en helpen we bijvoorbeeld met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, het kiezen van een basisschool of het vinden van een huisarts.’ Op deze manier zet Claire de missie van haar moeder voort. Zij startte Little People, nadat ze voor de liefde naar Nederland verhuisde. Haar doel? Een sociaal vangnet bieden voor jonge gezinnen, met name als zij uit een ander land afkomstig zijn.

Claire Delleman, pedagogisch coach en VE-coach bij kinderopvang Little People:

‘Op mijn dertiende verhuisde ik van Engeland naar Nederland. Ik weet dus hoe het is om aan een nieuwe cultuur en taal te moeten wennen. Daarom vind ik het extra belangrijk om niet alleen Nederlandse, maar ook internationale kinderen een tweede thuis te bieden. Dat was ook de reden dat mijn moeder Little People startte. Door de lijntjes kort te houden, helpen we internationale ouders op weg. Vaak wonen zij zonder familie in Nederland en zijn wij hun vangnet. Zo helpen we bijvoorbeeld met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daarnaast zetten we vól in op taalontwikkeling, zodat kinderen met geen of weinig achterstand op de basisschool kunnen starten. Dat heeft niet alleen invloed op hun leerprestaties maar ook op hun zelfvertrouwen. We stimuleren dus het gebruik van de Nederlandse taal, maar laten ook hun moedertaal toe. Ik weet zelf hoe ontspannend het is om even in je eigen taal te praten. Dat gun ik ieder kind.’