Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Drie grote projecten ingediend voor Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren

Drie grote projecten

Gecoördineerd door RAI Automotive Industry NL en Brainport Development hebben drie grote consortia projecten ingediend voor de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De projecten hebben een totale omvang van €110,6 miljoen en bestaan uit in totaal 65 partijen. De beoordeling en goedkeuring wordt eind oktober verwacht.

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 september 2021

Drie grote projecten

Gecoördineerd door RAI Automotive Industry NL en Brainport Development hebben drie grote consortia projecten ingediend voor de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De projecten hebben een totale omvang van €110,6 miljoen en bestaan uit in totaal 65 partijen. De beoordeling en goedkeuring wordt eind oktober verwacht.

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 september 2021


Op initiatief van RAI Automotive Industry NL en Brainport Development, in nauwe samenspraak met de topsector HTSM en de luchtvaart- en maritieme sector, is de RDM-regeling door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in mei 2021 opengesteld. Doel van de regeling is het aanjagen van R&D projecten, want juist deze investeringen staan door COVID-19 onder druk. Hierdoor kunnen innovatieve projecten binnen de Automotive industrie middels de financiële ondersteuning doorgang vinden. Dit is noodzakelijk om de benodigde stappen te blijven maken in enorme opgaven op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een goede positie op het gebied van deze transities. Het is belangrijk om deze positie te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

In nauwe samenwerking tussen industrie, RAI Automotive Industry NL, Brainport Development en kennisinstellingen zijn drie belangrijke innovatieve projecten  gedefinieerd met een omvangrijke deelname van zowel grote bedrijven, het MKB als kennisinstellingen. De projecten zijn inhoudelijk gefocust op waterstoftechnologie (onder leiding van DAF Trucks), elektrificatie en laadinfrastructuur (onder leiding van VDL) en digitale infrastructuur voor ‘Cooperative, Connected & Automated Mobility’ (onder leiding van TomTom).

De Nederlandse overheid stelt via de regeling € 150 miljoen ter beschikking voor de mobiliteitsindustrie. Consortia uit de Automotive-, Maritieme- en Luchtvaartsector maken kans op subsidie. Projectvoorstellen worden daarbij door een onafhankelijke commissie getoetst aan de hand van een vijftal criteria. In het geval van Automotive projecten, geldt de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 als uitgangspunt.

Klik hier voor meer informatie over de RDM-regeling Arrow icon