Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Cultural Awareness & Engels voor leidinggevenden en coaches

Weet jij als teamleider van een kinderopvangorganisatie hoe je om moet gaan met de groeiende instroom van kinderen met een internationale achtergrond of kun je daar nog hulp bij gebruiken? Dan ben je niet de enige. Opleider EDUX verzorgt in opdracht van Brainport Development de training ‘Culture Awareness & Engels voor leidinggevenden’.

Weet jij als teamleider van een kinderopvangorganisatie hoe je om moet gaan met de groeiende instroom van kinderen met een internationale achtergrond of kun je daar nog hulp bij gebruiken? Dan ben je niet de enige. Opleider EDUX verzorgt in opdracht van Brainport Development de training ‘Culture Awareness & Engels voor leidinggevenden’.

In acht bijeenkomsten leer jij hoe je je team ondersteunt bij het kweken van meer bewustwording en meer begrip voor culturele achtergronden van kinderen en hun ouders. Daarnaast ga je aan de slag met je Engelse taalvaardigheid.

Cultural awareness
Trainer Carola Eijsenring coacht de cursisten op het gebied van cultural awareness. ‘De eerste sessie richt zich met name op de leidinggevende als persoon. Het is belangrijk dat je je eerst bewust bent van je eigen normen en waarden voordat je aan de slag kunt met de normen en waarden van iemand anders.’ In de tweede training ligt de nadruk op het team. ‘Hoe ga ik met mijn pedagogisch medewerkers in gesprek en wat zijn hun vragen? In de daaropvolgende sessies koppelen we die verhalen terug. Het is mooi om te zien dat de teamleiders elkaar kunnen inspireren. Het levert mooie discussies en goede gesprekstof op. Daar kunnen we allemaal iets van leren.’

Kijk om je heen
De cursus is heel praktisch van aard. ‘We willen de deelnemers uitdagen om goed om zich heen te kijken. Wat raakt jou als persoon? Is dat een mooi gesprek met een ouder die gevlucht is uit een oorlogsgebied of door en speelfilm gebaseerd op een waargebeurd verhaal? Daar gaan we vervolgens over in gesprek.’

De Engelse taal
Collega-trainer Ilse van den Hurk ondersteunt de deelnemers om gesprekken in het Engels te voeren. ‘De cursisten gaan aan de slag met thema’s als: kan ik Engels inzetten om een goed gesprek met ouders aan te gaan. Of: hoe geef ik ouders het gevoel dat ze de juiste informatie ontvangen?’

Sta open voor een andere cultuur
Van den Hurk hoort van cursisten terug dat pedagogisch medewerkers vaak onzeker zijn over hun Engelse taalvaardigheid. ‘En dat is nergens voor nodig. Het gaat er niet om dat je perfect Engels spreekt, het gaat erom dat je de verbinding opzoekt, dat je nieuwsgierig bent naar de ander en dat je openstaat voor andere culturen. Mijn advies: ga het gesprek aan en ben nieuwsgierig. Heb vertrouwen en durf je open te stellen.’

Yvonne Tielemans, een van de cursisten deelt hieronder haar ervaringen:
‘Het doel is dat ons blikveld elke dag een stukje groter wordt.’

Yvonne Tielemans (manager bij een locatie van Spring kinderopvang in Helmond) volgt de cursus Cultural Awareness & Engels voor leidinggevenden. We vragen naar haar ervaring.

Waarom ben je deze cursus gaan volgen?

‘Binnen Spring kinderopvang staat het thema gelijkheid hoog in het vaandel. Of kinderen nu uit een arm of rijk gezin komen, twee moeders of twee vaders hebben, een andere taal spreken… Iedereen moet gezien worden en zich begrepen voelen. Wereldburgerschap en Cultuur Sensitief Werk zijn pijlers waar wij ons als organisatie dan ook mee bezig houden. Met behulp van de cursus kunnen we een concreet actieplan realiseren om dit thema zo goed en zo breed mogelijk uit te zetten.’ 

Wat heeft de cursus je opgeleverd?
‘De lessen waar heel praktisch van aard. De stof is direct toepasbaar in de praktijk. Daarnaast reiken de trainers je handvatten aan om de stof zelf door te kunnen geven aan je pedagogisch medewerkers. Ik kan niet wachten om daar mee aan de slag te gaan!’

Wat is je doel?
‘Dat al het personeel hiermee in aanraking komt. We kunnen het stukje cultuur bij ieder thema toepassen zodat ons blikveld elke dag een stukje groter wordt. Fijn dat Brainport Development ons de mogelijkheid geeft om deze opleiding te volgen.’