Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Corona-onderzoek TU Eindhoven naar luchtzuivering in scholen in Nederland van start

Kunnen luchtreinigers in klaslokalen coronabesmettingen indammen? Die vraag gaan Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven, viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven en Leen Peeters van adviesbureau Th!nk-E beantwoorden via een grootschalig onderzoek in 100 scholen, verdeeld over Nederland en België. Met hulp van meer dan tien fabrikanten gaan de wetenschappers luchtzuiveringsapparaten in ongeveer 500 klaslokalen plaatsen en de coronabesmettingen onder de leerlingen bijhouden. In Nederland is vandaag de eerste installatie geplaatst.

© Foto: Paul Raats

Geschreven door TU/e

28 januari 2022

Kunnen luchtreinigers in klaslokalen coronabesmettingen indammen? Die vraag gaan Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven, viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven en Leen Peeters van adviesbureau Th!nk-E beantwoorden via een grootschalig onderzoek in 100 scholen, verdeeld over Nederland en België. Met hulp van meer dan tien fabrikanten gaan de wetenschappers luchtzuiveringsapparaten in ongeveer 500 klaslokalen plaatsen en de coronabesmettingen onder de leerlingen bijhouden. In Nederland is vandaag de eerste installatie geplaatst.

© Foto: Paul Raats

Geschreven door TU/e

28 januari 2022

Met dit onderzoek willen Blocken, Van Ranst en Peeters duidelijk maken in welke mate aerosolen – kleine speekseldruppeltjes die in de lucht blijven zweven – uit de lucht te zuiveren zijn en of er een relatie bestaat tussen luchtreiniging en de verspreiding van het coronavirus op scholen. Voor zover bekend is niet eerder een vergelijkbaar onderzoek van deze omvang op scholen uitgevoerd. Blocken: “Zo kunnen we schoolsluitingen in de toekomst mogelijk voorkomen.”

Het idee is om in vijf klaslokalen per school luchtzuiveringsapparatuur te plaatsen. Het is de bedoeling dat de schoolleiding tot aan de zomer in deze vijf ruimtes – maar ook in vijf klassen zonder aircleaners – het aantal coronabesmettingen bijhoudt.

Tegelijkertijd meten de onderzoekers met speciale meetapparatuur of de hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht vermindert. Deze meetapparatuur bestaat uit sensoren die onder meer de concentratie CO2, de hoeveelheid aerosolen, de temperatuur, de luchtvochtigheid, het geluid en de viruslading in de lucht meten. Voor de kinderen zelf verandert er niets, zij krijgen op dezelfde manier les.

Animo

Basisscholen kunnen kosteloos deelnemen aan het project, en de animo is groot. In België is aanmelden niet meer mogelijk. Daar worden momenteel volop luchtreinigers geïnstalleerd. Ook Nederland zit bijna aan de limiet wat betreft het aantal deelnemende onderwijsinstellingen. Vrijdag is in ons land de eerste installatie geplaatst, in Kindcentrum De Kiezel in Best.

De leiding van De Kiezel hoopt dat luchtzuiveringsapparaten bijdragen aan het openhouden van de scholen. Directeur Marjolein van Lieshout van De Kiezel is enthousiast: “Ik hoorde via een ouder van het onderzoek en dacht: zo kunnen wij bijdragen aan het openhouden van scholen. Het kost ons geen geld of extra moeite want bijhouden hoeveel kinderen afwezig zijn vanwege corona deden we toch al.”

Vervolg

Dit project is een vervolg op eerder onderzoek van Blocken en zijn onderzoeksteam aan de TU Eindhoven naar de verspreiding van aerosolen in onder meer binnensportaccommodaties en stadions. Eén van hun conclusies: een combinatie van ventilatie en luchtreiniging is een goede voorzorgsmaatregel – met ventilatie alleen voer je aerosolen onvoldoende af. Blocken: “Tenzij er genoeg ventilatiecapaciteit is, maar dat betekent dat grote hoeveelheden koude buitenlucht steeds opnieuw opgewarmd moeten worden. Dat is met de huidige energieprijzen en in het kader van de klimaatverandering onverantwoord.”

In landen als Duitsland, Zuid-Korea of Australië worden aircleaners al volop ingezet. Dus wil Blocken onderzoeken of luchtreiniging de remedie tegen Nederlandse en Belgische lockdowns kan zijn. “In 2020 liepen we op dit thema even voorop, daarna is het weggezakt en zijn we ingehaald door andere landen.”

© Foto: Bart van Overbeeke

Hij benadrukt geen zakelijk belang te hebben. Fabrikanten die aan strenge voorwaarden voldoen, denk aan toetsing door een onafhankelijke instantie, mogen hun producten gratis ter beschikking stellen. De school is niet verplicht deze installaties na het onderzoek aan te schaffen.

Blocken: “Ik denk niet dat we deze crisis enkel kunnen bestrijden als we sturen op gedrag. Ik geloof juist dat ook technologische oplossingen kunnen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie.”

Wanneer Blocken, Peeters en Van Ranst definitieve resultaten van het onderzoek kunnen overleggen, is nog niet bekend. Dat hangt of van het peer review proces, de academische toetsing van het proefproject.