Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brede welvaart in Brainport Eindhoven hoog

Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Regionale Monitor Brede Welvaart 2021. Aan de hand van 42 indicatoren zoals gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft deze monitor een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven.   

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

07 december 2021

Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Regionale Monitor Brede Welvaart 2021. Aan de hand van 42 indicatoren zoals gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft deze monitor een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven.   

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

07 december 2021

Positief beeld voor nu en in de toekomst

Het oosten van Noord-Brabant scoort hoog. Het beeld is voor de regio Brainport Eindhoven overwegend heel positief, voor nu en in de toekomst. De sterke economische structuur van de regio, iets waar we met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden hard aan werken, is hiervoor een verklaring. Zo hebben we een relatief hoogopgeleide bevolking, is het aantal mensen met een baan hoog, is ons besteedbaar inkomen ver bovengemiddeld en is de afstand tot natuur en groen kort.

Aandachtspunten

Dat betekent niet dat de regio achterover kan leunen. Er blijven aandachtspunten. Zoals de tevredenheid van mensen over hun woonomgeving die onder druk staat, een landelijk fenomeen dat kan worden verklaard door het tekort aan woningen en een toegenomen afstand tot voorzieningen.   

Samenwerken aan oplossingen voor sociale problemen

Ook blijven de druk op de zorg, gezondheid in algemene zin, bereikbaarheid, deelname aan de samenleving door iedereen en aandacht voor schulden onverminderd onze aandacht vragen. Onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de publieke partners in de Brainport samenwerking en bij het Brainport Partnerfonds, waarin Philips, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en ASML samen met PSV, Brainport Development deelnemen.  

Technologische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen

Brainport Eindhoven blijft inzetten op de ontwikkeling van technologische oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen, oplossingen die ook in de eigen regio worden toegepast. Daarbij kun je denken aan slimme en groene mobiliteit, nieuwe generaties batterijen die een voorname rol gaan spelen in de energietransitie of medische technologie die de gezondheidszorg versterkt en verbetert.  

Meer informatie hierover vind je bij Ondernemen & Innoveren in de Brainport regio.
Een volledig beeld van de indicatoren van het CBS vind je op: Thema (cbs.nl)