Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close icon

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Brede welvaart in Brainport Eindhoven hoog

Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Regionale Monitor Brede Welvaart 2021. Aan de hand van 42 indicatoren zoals gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft deze monitor een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven.   

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

07 december 2021

Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Regionale Monitor Brede Welvaart 2021. Aan de hand van 42 indicatoren zoals gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen geeft deze monitor een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven.   

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

07 december 2021


Positief beeld voor nu en in de toekomst

Het oosten van Noord-Brabant scoort hoog. Het beeld is voor de regio Brainport Eindhoven overwegend heel positief, voor nu en in de toekomst. De sterke economische structuur van de regio, iets waar we met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden hard aan werken, is hiervoor een verklaring. Zo hebben we een relatief hoogopgeleide bevolking, is het aantal mensen met een baan hoog, is ons besteedbaar inkomen ver bovengemiddeld en is de afstand tot natuur en groen kort.

Aandachtspunten

Dat betekent niet dat de regio achterover kan leunen. Er blijven aandachtspunten. Zoals de tevredenheid van mensen over hun woonomgeving die onder druk staat, een landelijk fenomeen dat kan worden verklaard door het tekort aan woningen en een toegenomen afstand tot voorzieningen.   

Samenwerken aan oplossingen voor sociale problemen

Ook blijven de druk op de zorg, gezondheid in algemene zin, bereikbaarheid, deelname aan de samenleving door iedereen en aandacht voor schulden onverminderd onze aandacht vragen. Onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de publieke partners in de Brainport samenwerking en bij het Brainport Partnerfonds, waarin Philips, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en ASML samen met PSV, Brainport Development deelnemen.  

Technologische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen

Brainport Eindhoven blijft inzetten op de ontwikkeling van technologische oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen, oplossingen die ook in de eigen regio worden toegepast. Daarbij kun je denken aan slimme en groene mobiliteit, nieuwe generaties batterijen die een voorname rol gaan spelen in de energietransitie of medische technologie die de gezondheidszorg versterkt en verbetert.  

Meer informatie hierover vind je op Brainport Eindhoven Nu en in de toekomst | Brainport Eindhoven
Een volledig beeld van de indicatoren van het CBS vind je op: Thema (cbs.nl)