Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Scholen verwelkomen eerste negen basisscholen

De volgende generatie Brainport Scholen staat in de startblokken. Onlangs besloot de Commissie van Toezicht van de Brainport Scholen om een kopgroep van negen scholen uit het Primair Onderwijs (PO) de status van aspirant-Brainport Scholen toe te kennen. Het streven is dat deze eerste negen scholen volgend schooljaar volwaardige Brainportscholen zijn. Daarmee voegen zij zich bij de huidige elf Brainport Scholen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) en omarmen ze de doelstelling om ‘constructief en structureel aan een onderwijsontwikkeling te werken die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 december 2017

De volgende generatie Brainport Scholen staat in de startblokken. Onlangs besloot de Commissie van Toezicht van de Brainport Scholen om een kopgroep van negen scholen uit het Primair Onderwijs (PO) de status van aspirant-Brainport Scholen toe te kennen. Het streven is dat deze eerste negen scholen volgend schooljaar volwaardige Brainportscholen zijn. Daarmee voegen zij zich bij de huidige elf Brainport Scholen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) en omarmen ze de doelstelling om ‘constructief en structureel aan een onderwijsontwikkeling te werken die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 december 2017


Learning Communities
De negen basisscholen die het aspirant-lidmaatschap krijgen, zijn: ‘t Slingertouw uit Eindhoven,  Dassenburcht uit Nuenen, Heiacker uit Veldhoven, Kindcentrum Platijn uit Best, St Trudo uit Helmond, Het Talent uit Asten, Brandevoort uit Helmond, De Bergen uit Eindhoven en De Rietpluim uit Nuenen. Deze scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn. Rode draad voor de Brainport Scholen zijn vijf pijlers 

1) Contextrijke leeromgeving; de school zoekt verbinding met de omgeving.
2) Internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap.
3) 3O-leren; Ondernemen, Onderzoekend en Ontwerpend leren.
4) Professionalisering onderwijsteams.
5) Learning Community; de school deelt good practices.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De schoolbesturen van het PO in Brainport Eindhoven, die ± 275 scholen vertegenwoordigen, besloten in juli 2016 om het concept voor de Brainportscholen samen verder vorm te gaan geven. Peter Tijs, lid van het College van Bestuur van SKPO (36 basisscholen) is er als kartrekker van dit proces van overtuigd dat de aanpak van de Brainport Scholen past in deze tijd: “Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande in het onderwijs. Het concept van de Brainport Scholen past daar heel goed in. Bovendien hebben we als scholen in Brainport Eindhoven een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een koppeling te maken met wat hier gebeurt. Het concept van de Brainportschool slaat aan. Ongeveer dertig tot veertig andere scholen uit het PO hebben aangegeven er ook belangstelling voor te hebben.”

Future skills
Yvonne van Hest is programmamanager Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Brainport Development en zodoende voor en samen met onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven bezig met economische groei: “Om onze kinderen goed genoeg op de toekomst voor te bereiden, zijn we als regio bezig met ‘future skills’; wat en hoe moeten we ze leren om voldoende voorbereid te zijn op de toekomst? Dat is natuurlijk lastig, omdat niemand dat precies weet. Maar het Brainport School concept past heel goed in waar wij als regio voor staan. We willen dan ook dat over vijf jaar elke basis- en middelbare school of Brainport School is, of in ieder geval bezig is met de vijf pijlers.”

Onderwijsontwikkeling in de breedte 
Peter Tijs benadrukt: “We vinden het als Brainport Scholen erg belangrijk dat we aansluiten bij wat er in de regio gebeurt; ‘contextrijk leren’ noemen we dat. Maar bij de Brainport Scholen gaat het ook om onderwijsontwikkeling in de breedte. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om ondernemerschap en creativiteit. Het gaat er uiteindelijk om leerlingen een andere manier van denken en meer zelfredzaamheid bij te brengen. Daarbij is het belangrijk om de buitenwereld binnen de scholen te brengen. Niet alleen bedrijven; Brainport Scholen zien ook ouders als educatieve partners. We betrekken hen in het onderwijsprogramma en zetten hun expertise in. Zo bereiden we leerlingen het beste voor op een toekomst in onze regio, in Nederland en de wereld."