Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Scholen: opleiden voor Brainport geluk

Onderwijs met de leerling centraal én de regio centraal. Erop gericht dat schoolverlaters in Brainport Eindhoven hun passende, gelukkig makende plek vinden. Dat is waar inmiddels elf middelbare scholen vorm aan geven. Met elkaar. En in nauw samenspel met het regionaal bedrijfsleven. Ze noemen zich Brainport Scholen. “Geen label dat we exclusief willen claimen. We nodigen andere scholen vooral uit om aan te sluiten”, benadrukt kerngroeplid Geert-jan Nillesen. “En graag ondersteunen we de spin-off die zich ontwikkelt binnen het primair onderwijs.”

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2019

Onderwijs met de leerling centraal én de regio centraal. Erop gericht dat schoolverlaters in Brainport Eindhoven hun passende, gelukkig makende plek vinden. Dat is waar inmiddels elf middelbare scholen vorm aan geven. Met elkaar. En in nauw samenspel met het regionaal bedrijfsleven. Ze noemen zich Brainport Scholen. “Geen label dat we exclusief willen claimen. We nodigen andere scholen vooral uit om aan te sluiten”, benadrukt kerngroeplid Geert-jan Nillesen. “En graag ondersteunen we de spin-off die zich ontwikkelt binnen het primair onderwijs.”

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2019


Open innovatie. Co-creatie. Concurrenten die samen optrekken. Op basis van deze mooie principes sleepte Brainport Eindhoven in 2011 de titel ‘slimste regio van de wereld’ in de wacht.  Het maakte het nodige los bij het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best, namelijk: de ambitie om op de regio afgestemd ‘slim onderwijs’ te bieden. “In verbinding met het ecosysteem, om leerlingen te laten ervaren hoe dat werkt en hen daarop voor te bereiden”, legt Nillesen uit. “Uitgaande van individuele kwaliteiten. Op naar de juiste persoon op de juiste plek”.  Met dit doel gingen de drie scholen een samenwerking aan. “Eigenlijk staken ze daarmee een hand in eigen boezem. Want in tegenstelling tot in het bedrijfsleven, heerste in onderwijsland nog een afgeschermde cultuur. Bang om de kip met de gouden eieren te slachten.”

20.000 leerlingen  Gesteund door Brainport Development, werkten de scholen hun idee verder uit om zich in 2015 officieel te profileren als Brainport Scholen. Midden in deze ontwikkeling, in 2014, kwam Nillesen bij het Jan van Brabant College aan boord waar hij directeur werd van vestiging Molenstraat. “Wow, dacht ik meteen, dit kan een invloedrijke beweging worden.” Vervolgens zag hij die inderdaad tot bloei komen. “In fases kwamen er scholen bij. En de kracht van het collectief was tegelijkertijd de grote succesfactor. Het opende deuren; maakte behalve overheden ook bedrijven enthousiast om hun bijdrage te leveren. Kijk, op dit moment tellen we 11 scholen en twee aspirant Brainport Scholen. Dat betekent in totaal zo’n 20.000 leerlingen. Dan ben je een partij die ertoe doet. Een stem.”

Blik naar buiten  
Op verschillende manieren krijgen de leerlingen de kans om zich te oriënteren op en bovendien al deel te zijn van ‘het Brainport leven’. “In de basis opereren we als gewone scholen, maar dan extra omgevingsbewust. Met de blik naar buiten gericht. Leerlingen kijken rond bij bedrijven, ze maken hun profielwerkstuk in opdracht van een bedrijf en regelen er bijvoorbeeld zelf een stage.”  In het  lesprogramma is er volop aandacht voor typische Brainport competenties. “Denk aan 3O-leren - ondernemen, onderzoeken en ontwerpen - , de bekende 21st century skills en wereldburgerschap. En de rode draad is Leven Lang Ontwikkelen.” Continu lopen er projecten op deze gebieden, waarin meerdere scholen participeren. “In wisselende samenstellingen. Om de beurt nemen we het initiatief en haken er anderen aan.  Zo zetten we samen vaart achter onderwijsvernieuwing.”

Snickers en colaatje
Het belangrijkste dat Brainport Scholen in de ogen van Nillesen voor elkaar hebben gekregen, is de met het bedrijfsleven opgebouwde, hechte relatie. “Pas hadden we bijvoorbeeld een casuïstiek dag  voor 5 vwo-leerlingen, met de bedoeling dat ze beroepsbeelden helder krijgen. Daarvoor gingen ze aan de slag met casussen uit bedrijven en mochten ze de oren van het hoofd vragen van professionals uit tal van werelden: van een advocatenkantoor en een detacheringsbureau tot en met een ziekenhuis. Deze mensen werkten niet voor het eerst mee. We kennen elkaar. En de volgende keer kunnen we weer aankloppen.” Nillesen wordt daar blij van. Want hij heeft het anders meegemaakt in zijn onderwijsloopbaan. Hoe bedrijven minder de moeite namen. “Dan kon je hooguit langskomen met een klas voor een standaard rondleiding, een Snickers en colaatje, en weer naar huis!”

Samen nog sterker worden  
Brainport Scholen is een samenwerkingsverband in en van de regio, maakt Nillesen duidelijk. “Het gaat om een gedachtegoed dat uiteraard niet aan één partij toebehoort. ‘Brainport Scholen’ is daarom met nadruk geen exclusief label. Je kunt ons misschien zien als ‘frontrunners’ van Brainport onderwijs. Graag nodigen we andere scholen uit om mee te doen. Belangrijk is wel om qua uitgangspunten op één lijn te zitten en daadwerkelijk te kunnen samenwerken en sparren in de praktijk. Daarom starten we altijd met een proefperiode.” En zo staan de Brainport Scholen ook positief tegenover een vergelijkbaar concept waar inmiddels zes PO-scholen mee aan de slag is, met een achterban van nog ruim 30 geïnteresseerde scholen. “Mooi om op te kunnen voortborduren. En gezien de ruim 250 PO-scholen die de regio rijk is, kan het uitgroeien tot iets groots.” De organisaties hebben de koppen al bij elkaar gestoken. “We helpen waar mogelijk; graag delen we kennis en stellen we onze website beschikbaar.”

Gevraagd aan Nillesen wat de Brainport Scholen uiteindelijk hopen te betekenen:   “Het belangrijkste vinden we uiteindelijk het persoonlijk geluk van onze leerlingen. We willen leerlingen afleveren die niet alleen kunnen bijdragen aan, maar vooral ook delen in het Brainport-succes. Dat gunnen we hen gewoon!”

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Geert-jan Nillesen of bekijk de website.